Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Povezane vsebine
Novice
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Dvostranski sporazumi z državami zunaj EU

Evropska unija z državami zunaj EU sklepa dve vrsti sporazumov o ribolovu:

  • sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju – EU zagotavlja finančno in tehnično podporo v zameno za ribolovne pravice, zlasti z južnimi partnerskimi državami;
  • sporazumi s severnimi državami – skupno upravljanje skupnih staležev z Norveško, Islandijo in Ferskimi otoki.

Partnerski sporazumi v ribiškem sektorju

Komisija se v imenu Evropske unije pogaja z državami zunaj EU in z njimi sklepa trajnostne sporazume o ribištvu, ki v skladu z veljavnimi predpisi plovilom EU omogočajo ribolov presežnih staležev v izključni ekonomski coni.

Sporazumi o ribolovu tuna – dovoljujejo plovilom EU, da vzdolž obal Afrike in v Indijskem oceanu lovijo selivske staleže tuna.

Mešani sporazumi – omogočajo dostop do različnih staležev rib v izključni ekonomski coni partnerskih držav.

Ti sporazumi tudi vsebujejo določila o ohranjanju virov in okoljski trajnosti ter zagotavljajo, da za vsa plovila EU veljajo enaka pravila o nadzoru in preglednosti.

EU se partnerskim državam oddolži s finančnim prispevkom v dveh delih:

  • pravica dostopa do izključne ekonomske cone
  • finančna podpora sektorju

Sektorska podpora je namenjena spodbujanju razvoja trajnostnega ribištva v partnerskih državah ter krepitvi njihovih upravnih in znanstvenih zmogljivosti. Osredotoča se na upravljanje, spremljanje, kontrolo in nadzor trajnostnega ribištva.

Kako reforma politike EU vpliva na sporazume

Reforma ribiške politike EU bo delno namenjena:

  • izboljšanju znanstvenega znanja, na katerem temeljijo ribiške pravice iz sporazumov, in boljšem obveščanju o skupnem ribolovnem naporu v vodah partnerskih držav;
  • boljšemu izvajanju sporazumov, vključno s klavzulo o zaščiti človekovih pravic in postopnem povečanju prispevkov, ki jih lastniki plovil v EU plačajo za stroške dostopa;
  • spodbujanju trajnostnega ribištva v vodah partnerske države z bolj ciljno naravnano sektorsko podporo in rednim spremljanjem.


Sporazumi s severnimi državami

Ribolovne dejavnosti EU v Severnem morju in severovzhodnem Atlantiku so tesno povezane z dejavnostmi sosednih držav – Norveške, Islandije in Ferskih otokov. Veliko staležev je skupnih, zato je smiselno, da vse štiri partnerske strani uskladijo svoje dejavnosti, zlasti ker flote ne lovijo istih staležev.

Mnoge staleže tako upravljajo skupno in izmenjujejo kvote, da ne bi z njimi ravnali razsipno. Nekatere staleže upravljajo v skladu z medvladno konvencijo o sodelovanju ribištev severovzhodnega Atlantika, druge pa s sporazumi med obalnimi državami.

Ti sporazumi so zelo pomembni za velik del flote EU, zlasti sporazum z Norveško, ki zajema kvote v vrednosti čez 2 milijardi EUR.

Seznam ribolovnih sporazumov

DržavaPotek veljavnostiVrstaPrispevek Evropske komisije na letoSredstva za razvoj ribiške politike

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Liberia English (en) 5 years Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
Mauritania English (en) Protocol expired on 15 December 2014
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015