Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Povezane vsebine
Novice
Following an eight year hiatus the EU and Senegal have today signed a new five-year Sustainable Fisheries Partnership Agreement. The agreement will allow up to 38 EU boats to fish in Senegalese waters in return for a €8.69m payment by the EU.
A NAFO Intern Program allows students, post graduates or early career individuals from NAFO member countries an opportunity to improve their skills, enhance their experience and learn about NAFO and its activities.
The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) did not manage to reach a viable agreement on the establishment of marine protected areas in Antartica at its 33rd Annual Meeting held in Hobart, Australia, from 20 to 31 October 2014.

Dvostranski sporazumi z državami zunaj EU

Evropska unija z državami zunaj EU sklepa dve vrsti sporazumov o ribolovu:

  • sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju – EU zagotavlja finančno in tehnično podporo v zameno za ribolovne pravice, zlasti z južnimi partnerskimi državami;
  • sporazumi s severnimi državami – skupno upravljanje skupnih staležev z Norveško, Islandijo in Ferskimi otoki.

Partnerski sporazumi v ribiškem sektorju

EU je sklenila ribolovne sporazume z več državami zunaj EU. Ribolov v Mavretaniji.
EU je sklenila ribolovne sporazume z več državami zunaj EU. Ribolov v Mavretaniji.

Komisija se v imenu Evropske unije pogaja z državami zunaj EU in z njimi sklepa trajnostne sporazume o ribištvu, ki v skladu z veljavnimi predpisi plovilom EU omogočajo ribolov presežnih staležev v izključni ekonomski coni.

Sporazumi o ribolovu tuna – dovoljujejo plovilom EU, da vzdolž obal Afrike in v Indijskem oceanu lovijo selivske staleže tuna.

Mešani sporazumi – omogočajo dostop do različnih staležev rib v izključni ekonomski coni partnerskih držav.

Ti sporazumi tudi vsebujejo določila o ohranjanju virov in okoljski trajnosti ter zagotavljajo, da za vsa plovila EU veljajo enaka pravila o nadzoru in preglednosti.

EU se partnerskim državam oddolži s finančnim prispevkom v dveh delih:

  • pravica dostopa do izključne ekonomske cone
  • finančna podpora sektorju

Sektorska podpora je namenjena spodbujanju razvoja trajnostnega ribištva v partnerskih državah ter krepitvi njihovih upravnih in znanstvenih zmogljivosti. Osredotoča se na upravljanje, spremljanje, kontrolo in nadzor trajnostnega ribištva.

Kako reforma politike EU vpliva na sporazume

Reforma ribiške politike EU bo delno namenjena:

  • izboljšanju znanstvenega znanja, na katerem temeljijo ribiške pravice iz sporazumov, in boljšem obveščanju o skupnem ribolovnem naporu v vodah partnerskih držav;
  • boljšemu izvajanju sporazumov, vključno s klavzulo o zaščiti človekovih pravic in postopnem povečanju prispevkov, ki jih lastniki plovil v EU plačajo za stroške dostopa;
  • spodbujanju trajnostnega ribištva v vodah partnerske države z bolj ciljno naravnano sektorsko podporo in rednim spremljanjem.


Sporazumi s severnimi državami

Ribolovne dejavnosti EU v Severnem morju in severovzhodnem Atlantiku so tesno povezane z dejavnostmi sosednih držav – Norveške, Islandije in Ferskih otokov. Veliko staležev je skupnih, zato je smiselno, da vse štiri partnerske strani uskladijo svoje dejavnosti, zlasti ker flote ne lovijo istih staležev.

Mnoge staleže tako upravljajo skupno in izmenjujejo kvote, da ne bi z njimi ravnali razsipno. Nekatere staleže upravljajo v skladu z medvladno konvencijo o sodelovanju ribištev severovzhodnega Atlantika, druge pa s sporazumi med obalnimi državami.

Ti sporazumi so zelo pomembni za velik del flote EU, zlasti sporazum z Norveško, ki zajema kvote v vrednosti čez 2 milijardi EUR.

Seznam ribolovnih sporazumov

DržavaPotek veljavnostiVrstaPrispevek Evropske komisije na letoSredstva za razvoj ribiške politike

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 31.8.2014. New protocol initialled on 28.8.2014 but not yet in force.
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau No protocol in force
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  70 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015