Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Inne źródła
Aktualności
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Fisheries in the South Indian Ocean are set to become more sustainable after members of the South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) adopted a series of conservation measures in La Reunion last week. The measures reflect the European Union's push for better managed fisheries resources in the region.
The Annual Meeting of the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) ended on 1st July in La Jolla, California. While no measures were adopted for the management of Tropical Tuna and for the conservation of Bluefin Tuna, good progress was made on shark conservation and on Fishing Aggregating Devices (FADs) management.

Dwustronne porozumienia z państwami spoza UE

UE zawiera z państwami spoza UE dwa rodzaje porozumień w sprawie rybołówstwa:

  • porozumienia o partnerstwie w sprawie połowów – na podstawie których UE przyznaje pomoc finansową i techniczną w zamian za prawa połowowe; tego rodzaju umowy zawierane są z reguły z państwami partnerskimi z południa
  • oraz tzw. umowy północne – dotyczące wspólnego zarządzania stadami dzielonymi z Norwegią, Islandią i Wyspami Owczymi.

Porozumienia o partnerstwie w sprawie połowów

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Za negocjowanie w imieniu UE i zawieranie z państwami spoza Unii porozumień w sprawie zrównoważonego rybołówstwa odpowiada Komisja. Na podstawie takich porozumień statki UE mają prawo UE do poławiania nadwyżki zasobów w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) danego państwa, w oparciu o szczegółowe przepisy.

Porozumienia w sprawie połowów tuńczyka pozwalają statkom UE poławiać stada tuńczyka migrujące wzdłuż wybrzeży Afryki i przez Ocean Indyjski.

Porozumienia mieszane zapewniają statkom UE dostęp do wielu różnych zasobów ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej danego państwa partnerskiego.

Ich celem jest również zapewnienie ochrony zasobów oraz równowagi środowiska naturalnego, a także objęcie wszystkich statków z UE jednolitymi przepisami w dziedzinie kontroli i przejrzystości.

W zamian UE płaci państwom partnerskim określoną kwotę, na którą składają się dwa elementy:

  • prawo dostępu do WSE
  • sektorowe wsparcie finansowe

Wsparcie sektorowe ma służyć wspieraniu zrównoważonego rybołówstwa w państwach partnerskich poprzez usprawnianie zarządzania nim oraz stymulowanie badań naukowych. Nacisk kładziony jest na zrównoważone zarządzanie połowami, ich monitorowanie oraz kontrolę.

Wpływ reformy polityki UE na porozumienia

Reforma unijnej polityki rybołówstwa ma przyczynić się m.in. do:

  • podniesienia poziomu wiedzy naukowej, na której opierają się prawa połowowe przyznawane na podstawie porozumień, oraz dostarczenia dokładniejszych informacji na temat całkowitych nakładów połowowych na wodach państw partnerskich
  • wzmocnienia zarządzania porozumieniami, w tym do dodania klauzuli o ochronie praw człowieka oraz do stopniowego zwiększenia finansowego udziału europejskich właścicieli statków w kosztach uzyskania dostępu do łowisk
  • intensywniejszego propagowania zrównoważonego rybołówstwa na wodach państw partnerskich poprzez lepsze ukierunkowanie sektorowej pomocy UE i jej regularne monitorowanie.


Umowy północne

Działania połowowe UE na Morzu Północnym i północno-wschodnim Atlantyku są ściśle powiązane z połowami prowadzonymi przez naszych sąsiadów – Norwegię, Islandię i Wyspy Owcze. Jako że wiele poławianych stad występuje na obszarach pogranicznych, logicznym jest koordynowanie działań połowowych wszystkich czterech stron, zwłaszcza że poszczególne floty niekoniecznie są zainteresowane tymi samymi stadami.

W ten sposób zarządza się wspólnie wieloma stadami oraz dokonuje się wymiany kwot, żeby niewykorzystane ilości nie przepadały. Niektórymi z tych stad zarządza się w ramach międzyrządowej Konwencji o współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, którą ustanowiono, aby zarządzała zasobami ryb w tym regionie. Inne stada są natomiast zarządzane na podstawie porozumień między państwami nadbrzeżnymi.

Umowy te są niezwykle ważne dla znacznej części floty UE. Dotyczy to w szczególności umowy z Norwegią, która obejmuje kwoty o wartości ponad 2 mld euro.

Wykaz porozumień w sprawie rybołówstwa

PaństwoData wygaśnięcia porozumieniaRodzaj porozumieniaWkład UE roczniePrzeznaczone na rozwój polityki rybołówstwa

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Norway English (en) 2009 - 2015