Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).

Bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EU

De EU sluit twee soorten visserijovereenkomsten met landen buiten de EU:

  • partnerschapsovereenkomsten (de EU verleent financiële en technische steun in ruil voor visserijrechten, meestal met zuidelijke landen), en
  • "noordelijke overeenkomsten" (gezamenlijk beheer van gedeelde visbestanden met Noorwegen, IJsland en de Faeröer).

Visserijpartnerschapsovereenkomsten

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Namens de EU mag de Commissie onderhandelen met landen buiten de EU over overeenkomsten voor duurzame visserij, en deze ook ondertekenen. Ze regelen onder welke voorwaarden vissers uit de EU mogen vissen op de overschotten in de exclusieve economische zone van het andere land.

Op grond van de tonijnovereenkomsten kunnen de EU-boten migrerende tonijnbestanden achtervolgen op hun tocht langs de kusten van Afrika naar de Indische Oceaan.

De gemengde overeenkomsten bieden toegang tot allerlei visbestanden in de exclusieve economische zone van partnerlanden.

In deze overeenkomsten spelen het behoud van de visstand en de ecologische duurzaamheid een grote rol. Alle EU-vaartuigen moeten dezelfde regels inzake toezicht en transparantie naleven.

In ruil hiervoor betaalt de EU de partnerlanden een fianciële tegenprestatie bestaande uit 2 verschillende delen:

  • toegangsrechten tot de EEZ
  • "sectorale" financiële steun

De sectorale steun is bedoeld om duurzame visserij in de partnerlanden te ondersteunen door hun bestuurlijke en wetenschappelijke capaciteit te vergroten en meer aandacht te besteden aan duurzaam visserijbeheer, toezicht, handhaving en surveillance.

Welke gevolgen heeft de hervorming van het EU-beleid voor de visserijovereenkomsten?

De hervorming van het EU-visserijbeleid moet onder andere zorgen voor:

  • meer wetenschappelijk onderzoek om de visserijrechten bij de overeenkomsten te onderbouwen en de totale visserij-inspanning in de wateren van de partnerlanden in kaart te brengen,
  • een betere uitvoering van de overeenkomsten, inclusief een clausule over de mensenrechten en een geleidelijke verhoging van de bijdrage van EU-reders in de kosten,
  • meer duurzame visserij in de partnerlanden door doelgerichtere sectorale steun en regelmatig toezicht.


Noordelijke overeenkomsten

De EU-visserij in de Noordzee en de Noordoostelijke Atlantische Oceaan is nauw verweven met die van Noorwegen, IJsland en Faeröer. Omdat veel doelbestanden zich over de grenzen heen bewegen, ligt het voor de hand dat alle vier partijen hun activiteiten coördineren, vooral omdat de verschillende vloten niet noodzakelijk in dezelfde bestanden zijn geïnteresseerd.

Een groot deel van de betrokken bestanden wordt gezamenlijk beheerd. Om geen quota te verspillen, worden deze uitgewisseld. Sommige visbestanden worden beheerd door de intergouvernementele Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, die is opgezet om de visbestanden in die regio te beheren. Andere bestanden worden op basis van overeenkomsten tussen de kuststaten beheerd.

Deze overeenkomsten zijn uiterst belangrijk voor een groot deel van de EU-vloot, vooral die met Noorwegen, waarvan de visquota meer dan 2 miljard euro waard zijn.

Lijst van visserijovereenkomsten

LandGeldig totSoortTegenprestatie van de EU per jaarBudget voor ontwikkeling van het visserijbeleid

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway English (en) 2009 - 2015