Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Fisheries in the South Indian Ocean are set to become more sustainable after members of the South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) adopted a series of conservation measures in La Reunion last week. The measures reflect the European Union's push for better managed fisheries resources in the region.
The Annual Meeting of the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) ended on 1st July in La Jolla, California. While no measures were adopted for the management of Tropical Tuna and for the conservation of Bluefin Tuna, good progress was made on shark conservation and on Fishing Aggregating Devices (FADs) management.

Ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE

L-UE għandha żewġ tipi ta' ftehimiet tas-sajd ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE:

  • ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd- l-UE tagħti appoġġ finanzjarju u tekniku bi skambju għal drittijiet għas-sajd, ġeneralment ma pajjiżi msieħba fin-nofsinhar.
  • "ftehimiet nordiċi"- ġestjoni konġunta ta' stokkijiet komuni fin-Norveġja, l-Islanda u l-Gżejjer Faeroe.

Ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE huma negozjati u konklużi mill-Kummissjoni għan-nom tal-UE. Għandhom l-intenzjoni li jħallu l-bastimenti tal-UE jistadu għall-istokk żejjed fiż-żona ekonomika esklużiva ta' dak il-pajjiż (EEZ), f'ambjent regolat.

Ftehimiet dwar it-tonn- iħallu lill-bastimenti tal-UE jsegwu l-istokkijiet tat-tonn li qed jemigraw meta dawn jiċċaqalqu mal-kosti tal-Afrika u fl-Oċejan Indjan.

Ftehimiet imħallta - jipprovdu aċċess għal firxa kbira ta' stokkijiet ta' ħut fiż-żona ekonomika esklużiva tal-pajjiż imsieħeb.

Dawn il-ftehimiet jiffukaw ukoll fuq il-konservazzjoni tar-riżorsi u s-sostenibbiltà ambjentali, u jiżguraw li l-bastimenti tal-UE jaqgħu taħt l-istess regoli ta' kontroll u trasparenza.

L-UE tħallas lill-pajjiżi msieħba kontribut finanzjarju magħmul minn żewġ partijiet:

  • drittijiet għall-aċċess għall-EEZ
  • appoġġ finanzjarju "settorjali"

L-appoġġ settorjali għandu l-għan li jippromwovi l-iżvilupp tas-sajd sostenibbli fil-pajjiżi msieħba, billi jsaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u xjentifika tagħhom permezz ta' ħidma fuq il-ġestjoni, il-monitoraġġ, il-kontroll u sorveljanza tas-sajd sostenibbli.

L-impatt tar-riforma tal-politika tal-UE fuq il-ftehimiet

Parti mir-riforma tal-politika tas-sajd tal-UE għandha l-għan li:

  • ittejjeb l-għarfien xjentifiku li jsostni d-drittijiet tas-sajd mogħtija skont il-ftehimiet u tipprovdi iktar informazzjoni dwar l-isforz ġenerali tas-sajd li jsir fl-ibħra tal-pajjiżi msieħba
  • issaħħaħ il-governanza tal-ftehimiet, inkluża klawżola biex tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u biex bil-mod tiżdied il-kontribut tal-proprejarji tal-bastimenti tal-UE lejn l-ispejjeż ta' aċċess
  • tippromwovi aħjar is-sajd sostenibbli fl-ibħra tal-pajjiż imsieħeb billi l-appoġġ settorjali tal-UE jkun iktar immirat u suġġett għal monitoraġġ aħjar.


Ftehimiet Nordiċi

L-attivitajiet tas-sajd tal-UE fl-ibħra tat-Tramuntana u fil-Grigal tal-Atlantiku huma marbutin mill-qrib ma' dawk tal-ġirien tagħna - in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Gżejjer Faeroe. Peress li ħafna mill-istokkijiet jiċċaqalqu bejn il-fruntieri u huma għalhekk meqjusa bħala komuni, jagħmel ħafna sens li l-erba' partijiet jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom, speċjalment minħabba li l-flotot differenti mhumiex neċessarjament interessati fl-istess stokkijiet.

Ħafna mill-istokkijiet ikkonċernati huma ġestiti b'mod konġunt, u l-kwoti huma skambjati biex jiġi żgurat li ma jinħlewx. Uħud mill-istokkijiet huma ġestiti permezz tal-Konvenzjoni intergovernattiva dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal stabbilita biex tiġġestixxi stokkijiet tal-ħut fir-reġjun, filwaqt li stokkijiet oħra huma ġestiti permezz ta' ftehimiet bejn l-istati mal-kosta.

Dawn il-ftehimiet huma estremament importanti għal sezzjoni kbira tal-flotta tal-UE, partikolarment il-ftehim man-Norveġja, li jkopri kwoti b'valur ta' iktar minn € 2 biljuni.

Lista ta' ftehimiet tas-sajd

PajjiżData tal-għeluqTipKontribuzzjoni tal-KE kull sena Imwarrba għall-iżvilupp tal-politika tas-sajd

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Norway English (en) 2009 - 2015