Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.
The EU and Greenland have reached an agreement today on a new Protocol to implement the EU-Greenland Sustainable Fisheries Partnership Agreement, which will enter into force on 1 January 2016 for a period of 5 years.

Ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE

L-UE għandha żewġ tipi ta' ftehimiet tas-sajd ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE:

  • ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd- l-UE tagħti appoġġ finanzjarju u tekniku bi skambju għal drittijiet għas-sajd, ġeneralment ma pajjiżi msieħba fin-nofsinhar.
  • "ftehimiet nordiċi"- ġestjoni konġunta ta' stokkijiet komuni fin-Norveġja, l-Islanda u l-Gżejjer Faeroe.

Ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd

L-UE ikkonkludiet ftehimiet dwar is-sajd ma' ħafna pajjiż barra mill-UE. Sajd fil-Mawritanja.
L-UE kkonkludiet ftehimiet dwar is-sajd ma' ħafna pajjiż barra mill-UE. Sajd fil-Mawritanja.

Ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE huma negozjati u konklużi mill-Kummissjoni għan-nom tal-UE. Għandhom l-intenzjoni li jħallu l-bastimenti tal-UE jistadu għall-istokk żejjed fiż-żona ekonomika esklużiva ta' dak il-pajjiż (EEZ), f'ambjent regolat.

Ftehimiet dwar it-tonn- iħallu lill-bastimenti tal-UE jsegwu l-istokkijiet tat-tonn li qed jemigraw meta dawn jiċċaqalqu mal-kosti tal-Afrika u fl-Oċejan Indjan.

Ftehimiet imħallta - jipprovdu aċċess għal firxa kbira ta' stokkijiet ta' ħut fiż-żona ekonomika esklużiva tal-pajjiż imsieħeb.

Dawn il-ftehimiet jiffukaw ukoll fuq il-konservazzjoni tar-riżorsi u s-sostenibbiltà ambjentali, u jiżguraw li l-bastimenti tal-UE jaqgħu taħt l-istess regoli ta' kontroll u trasparenza.

L-UE tħallas lill-pajjiżi msieħba kontribut finanzjarju magħmul minn żewġ partijiet:

  • drittijiet għall-aċċess għall-EEZ
  • appoġġ finanzjarju "settorjali"

L-appoġġ settorjali għandu l-għan li jippromwovi l-iżvilupp tas-sajd sostenibbli fil-pajjiżi msieħba, billi jsaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u xjentifika tagħhom permezz ta' ħidma fuq il-ġestjoni, il-monitoraġġ, il-kontroll u sorveljanza tas-sajd sostenibbli.

L-impatt tar-riforma tal-politika tal-UE fuq il-ftehimiet

Parti mir-riforma tal-politika tas-sajd tal-UE għandha l-għan li:

  • ittejjeb l-għarfien xjentifiku li jsostni d-drittijiet tas-sajd mogħtija skont il-ftehimiet u tipprovdi iktar informazzjoni dwar l-isforz ġenerali tas-sajd li jsir fl-ibħra tal-pajjiżi msieħba
  • issaħħaħ il-governanza tal-ftehimiet, inkluża klawżola biex tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u biex bil-mod tiżdied il-kontribut tal-proprejarji tal-bastimenti tal-UE lejn l-ispejjeż ta' aċċess
  • tippromwovi aħjar is-sajd sostenibbli fl-ibħra tal-pajjiż imsieħeb billi l-appoġġ settorjali tal-UE jkun iktar immirat u suġġett għal monitoraġġ aħjar.


Ftehimiet Nordiċi

L-attivitajiet tas-sajd tal-UE fl-ibħra tat-Tramuntana u fil-Grigal tal-Atlantiku huma marbutin mill-qrib ma' dawk tal-ġirien tagħna - in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Gżejjer Faeroe. Peress li ħafna mill-istokkijiet jiċċaqalqu bejn il-fruntieri u huma għalhekk meqjusa bħala komuni, jagħmel ħafna sens li l-erba' partijiet jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom, speċjalment minħabba li l-flotot differenti mhumiex neċessarjament interessati fl-istess stokkijiet.

Ħafna mill-istokkijiet ikkonċernati huma ġestiti b'mod konġunt, u l-kwoti huma skambjati biex jiġi żgurat li ma jinħlewx. Uħud mill-istokkijiet huma ġestiti permezz tal-Konvenzjoni intergovernattiva dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal stabbilita biex tiġġestixxi stokkijiet tal-ħut fir-reġjun, filwaqt li stokkijiet oħra huma ġestiti permezz ta' ftehimiet bejn l-istati mal-kosta.

Dawn il-ftehimiet huma estremament importanti għal sezzjoni kbira tal-flotta tal-UE, partikolarment il-ftehim man-Norveġja, li jkopri kwoti b'valur ta' iktar minn € 2 biljuni.

Lista ta' ftehimiet tas-sajd

PajjiżData tal-għeluqTipKontribuzzjoni tal-KE kull sena Imwarrba għall-iżvilupp tal-politika tas-sajd

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 31.8.2014. New protocol initialled on 28.8.2014 but not yet in force.
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) Protocol expired on 15 December 2014
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015