Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Divpusējie nolīgumi ar ārpussavienības valstīm

ES slēdz divu veidu zvejniecības nolīgumus ar ārpussavienības valstīm:

  • zvejniecības partnerattiecību nolīgumi — ES piešķir finansiālu un tehnisku atbalstu, pretī saņemot zvejas tiesības (parasti no partnervalstīm dienvidos), 
  • t.s. ziemeļu nolīgumi — ar Norvēģiju, Īslandi un Fēru salām par zivju krājumu kopīgu apsaimniekošanu.

Zvejniecības partnerattiecību nolīgumi

ES ir noslēgusi zvejniecības nolīgumus ar daudzām citām pasaules valstīm. Piemēram, ar Mauritāniju.
ES ir noslēgusi zvejniecības nolīgumus ar daudzām citām pasaules valstīm. Piemēram, ar Mauritāniju.

Komisija ES vārdā vada sarunas un noslēdz ar ārpussavienības valstīm nolīgumus par ilgtspējīgu zveju. Tajos paredzēti juridiski noteikumi, ka ES kuģi drīkst zvejot zivju krājumu pārpalikumu attiecīgās valsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Tunzivju nolīgumi dod ES kuģiem tiesības sekot migrējošiem tunzivju bariem gar Āfrikas krastiem un Indijas okeānā.

Jauktajos nolīgumos atļauts zvejot dažādu sugu zivis partnervalsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Šajos nolīgumos ir arī noteikumi par resursu saglabāšanu un vides ilgtspēju, tādējādi uz visiem ES kuģiem attiecas vienādi noteikumi par kontroli un pārredzamību.

Savukārt ES maksā partnervalstīm atlīdzību, kas sastāv no divām daļām:

  • par piekļuves tiesībām ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai,
  • finanšu atbalsts nozarei.

Nozares atbalsta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstību partnervalstīs, nostiprinot to administratīvos un zinātniskos resursus, raugoties ilgtspējīgas zivsaimniecības pārvaldības, pārraudzības, kontroles un uzraudzības perspektīvā.

Kā nolīgumus ietekmē ES zivsaimniecības politikas reforma

Daļa no ES zivsaimniecības politikas reformām paredz:

  • uzlabot zinātniskās informācijas bāzi, uz kuras pamata nolīgumos tiek piešķirtas nozvejas tiesības, un sagādāt plašākas ziņas par zveju partnervalsts ūdeņos,
  • nostiprināt nolīgumu pārvaldību, ietverot tajos noteikumus par cilvēktiesību aizsardzību un pakāpeniski palielinot ES kuģīpašnieku daļu izmaksu segšanā par piekļuves tiesībām,
  • sekmīgāk ieviest koncepciju par ilgtspējīgu zveju partnervalsts ūdeņos, precīzāk ievirzot ES sniegto nozares atbalstu un regulāri veicot pārraudzību.


Ziemeļu nolīgumi

ES zvejniecība Ziemeļjūrā un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā ir cieši saistīta ar mūsu kaimiņvalstu — Norvēģijas, Īslandes un Fēru salu — darbībām. Tā kā daudzi zivju bari pārvietojas pāri valstu robežām, visiem četriem iesaistītajiem dalībniekiem vajadzētu koordinēt savas darbības, īpaši tāpēc, ka dažādu valstu zvejas flotes nebūt nav ieinteresētas vienu un to pašu zivju krājumu nozvejā.

Tāpēc daudzus zivju krājumus apsaimnieko kopīgi, apmainoties ar kvotām, lai tās neietu zudumā. Dažus krājumus pārvalda starpvalstu konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumatlantijas zvejniecībā, kuru noslēdza, lai apsaimniekotu zivju krājumus šajā reģionā. Citus zivju krājumus pārvalda ar nolīgumiem, kas noslēgti starp piekrastes valstīm.

Šie nolīgumi ir ārkārtīgi svarīgi lielai daļai ES zvejas flotes, īpaši nolīgums ar Norvēģiju, kurā vien ietvertas kvotas vairāk nekā 2 miljardu eiro vērtībā.

Zvejniecības nolīgumu saraksts

ValstsTermiņšVeidsEK ieguldījums gadāRezervēts zivsaimniecības politikas attīstībai

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.8.2014 Tuna 435 000 € 110 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau No protocol in force
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  70 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) No protocol in force since 20 December 2011- New (4 years) protocol signed on 18 November 2013. No provisional application – awaiting entry into force
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland Deutsch (de) English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015