Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
Deadline for applications is 28 February 2015.

Dvišaliai susitarimai su ES nepriklausančiomis šalimis

ES sudaro dviejų rūšių žvejybos susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis:

  • žuvininkystės partnerystės susitarimus: mainais už žvejybos teises ES teikia finansinę ir techninę paramą. Šie susitarimai paprastai sudaromi su pietinėmis šalimis partnerėmis;
  • susitarimus su Šiaurės šalimis: bendrų išteklių valdymas drauge su Norvegija, Islandija ir Farerų salomis.

Žuvininkystės partnerystės susitarimai

ES yra sudariusi žuvininkystės susitarimus su daugeliu ES nepriklausančių šalių. Žvejyba Mauritanijoje.
ES yra sudariusi žuvininkystės susitarimus su daugeliu ES nepriklausančių šalių. Nuotraukoje – žvejyba Mauritanijoje.

Dėl tausios žuvininkystės susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis ES vardu derasi ir juos sudaro Komisija. Jų paskirtis – sudaryti ES laivams teisiškai reguliuojamas galimybes žvejoti perteklinių išteklių žuvis tam tikros šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Pagal susitarimus dėl tunų ES laivai gali žvejoti palei Afrikos krantus arba Indijos vandenyne migruojančius tunus.

Pagal mišrius susitarimus suteikiama teisė žvejoti įvairių išteklių žuvis šalies partnerės išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Šiuose susitarimuose taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir aplinkos tvarumui užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo taisyklės.

Savo ruožtu ES moka šalims partnerėms finansinį įnašą, kurį sudaro dvi atskiros dalys:

  • mokestis už žvejybos teises išskirtinėje ekonominėje zonoje,
  • finansinė parama sektoriui.

Parama sektoriui siekiama remti tausios žuvininkystės vystymą šalyse partnerėse stiprinant jų administracinius bei mokslinius pajėgumus ir daugiausiai dėmesio skiriant tausiam žuvininkystės valdymui, stebėjimui, kontrolei ir priežiūrai.

ES politikos reformos poveikis susitarimams

Iš dalies ES žuvininkystės politikos reforma siekiama:

  • gerinti mokslines žinias, kuriomis remiantis pagal susitarimus suteikiamos žvejybos teisės, ir suteikti daugiau informacijos apie bendras žvejybos pastangas šalių partnerių vandenyse,
  • stiprinti susitarimų valdymą įtraukiant sąlygą saugoti žmogaus teises, taip pat palaipsniui didinti ES laivų savininkų mokamą su žvejybos teisėmis susijusių išlaidų dalį,
  • geriau skatinti tausią žvejybą šalių partnerių vandenyse, ES paramą sektoriui teikiant tikslingiau ir reguliariai ją prižiūrint.


Susitarimai su Šiaurės šalimis

ES žvejybos veikla Šiaurės jūroje ir šiaurės rytų Atlante glaudžiai susijusi su mūsų kaimynių – Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų – žvejybos veikla. Kadangi daugelis žvejojamų išteklių bendri kelioms valstybėms, visoms keturioms kaimynėms verta koordinuoti savo veiklą – ypač dėl to, kad įvairūs laivynai nebūtinai žvejoja tų pačių išteklių žuvis.

Todėl daugelis tokių išteklių valdomi bendrai ir keičiamasi kvotomis siekiant užtikrinti, kad jos neliktų nepanaudotos. Kai kuriuos šių išteklių valdo tarpvyriausybinė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija, įsteigta žuvų ištekliams valdyti šiame regione. Kiti ištekliai valdomi remiantis pakrančių valstybių susitarimais.

Šie susitarimai nepaprastai svarbūs didelei ES laivyno daliai. Itin reikšmingas susitarimas su Norvegija, nes jame reglamentuojamų kvotų vertė – daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

Žuvininkystės susitarimų sąrašas

ŠalisGaliojimo pabaigaRūšisES metinis įnašasŽuvininkystės politikai vystyti skirta dalis

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 31.8.2014. New protocol initialled on 28.8.2014 but not yet in force.
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) Protocol expired on 15 December 2014
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015