Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Fisheries in the South Indian Ocean are set to become more sustainable after members of the South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) adopted a series of conservation measures in La Reunion last week. The measures reflect the European Union's push for better managed fisheries resources in the region.
The Annual Meeting of the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) ended on 1st July in La Jolla, California. While no measures were adopted for the management of Tropical Tuna and for the conservation of Bluefin Tuna, good progress was made on shark conservation and on Fishing Aggregating Devices (FADs) management.

Dvišaliai susitarimai su ES nepriklausančiomis šalimis

ES sudaro dviejų rūšių žvejybos susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis:

  • žuvininkystės partnerystės susitarimus: mainais už žvejybos teises ES teikia finansinę ir techninę paramą. Šie susitarimai paprastai sudaromi su pietinėmis šalimis partnerėmis;
  • susitarimus su Šiaurės šalimis: bendrų išteklių valdymas drauge su Norvegija, Islandija ir Farerų salomis.

Žuvininkystės partnerystės susitarimai

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Dėl tausios žuvininkystės susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis ES vardu derasi ir juos sudaro Komisija. Jų paskirtis – sudaryti ES laivams teisiškai reguliuojamas galimybes žvejoti perteklinių išteklių žuvis tam tikros šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Pagal susitarimus dėl tunų ES laivai gali žvejoti palei Afrikos krantus arba Indijos vandenyne migruojančius tunus.

Pagal mišrius susitarimus suteikiama teisė žvejoti įvairių išteklių žuvis šalies partnerės išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Šiuose susitarimuose taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir aplinkos tvarumui užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo taisyklės.

Savo ruožtu ES moka šalims partnerėms finansinį įnašą, kurį sudaro dvi atskiros dalys:

  • mokestis už žvejybos teises išskirtinėje ekonominėje zonoje,
  • finansinė parama sektoriui.

Parama sektoriui siekiama remti tausios žuvininkystės vystymą šalyse partnerėse stiprinant jų administracinius bei mokslinius pajėgumus ir daugiausiai dėmesio skiriant tausiam žuvininkystės valdymui, stebėjimui, kontrolei ir priežiūrai.

ES politikos reformos poveikis susitarimams

Iš dalies ES žuvininkystės politikos reforma siekiama:

  • gerinti mokslines žinias, kuriomis remiantis pagal susitarimus suteikiamos žvejybos teisės, ir suteikti daugiau informacijos apie bendras žvejybos pastangas šalių partnerių vandenyse,
  • stiprinti susitarimų valdymą įtraukiant sąlygą saugoti žmogaus teises, taip pat palaipsniui didinti ES laivų savininkų mokamą su žvejybos teisėmis susijusių išlaidų dalį,
  • geriau skatinti tausią žvejybą šalių partnerių vandenyse, ES paramą sektoriui teikiant tikslingiau ir reguliariai ją prižiūrint.


Susitarimai su Šiaurės šalimis

ES žvejybos veikla Šiaurės jūroje ir šiaurės rytų Atlante glaudžiai susijusi su mūsų kaimynių – Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų – žvejybos veikla. Kadangi daugelis žvejojamų išteklių bendri kelioms valstybėms, visoms keturioms kaimynėms verta koordinuoti savo veiklą – ypač dėl to, kad įvairūs laivynai nebūtinai žvejoja tų pačių išteklių žuvis.

Todėl daugelis tokių išteklių valdomi bendrai ir keičiamasi kvotomis siekiant užtikrinti, kad jos neliktų nepanaudotos. Kai kuriuos šių išteklių valdo tarpvyriausybinė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija, įsteigta žuvų ištekliams valdyti šiame regione. Kiti ištekliai valdomi remiantis pakrančių valstybių susitarimais.

Šie susitarimai nepaprastai svarbūs didelei ES laivyno daliai. Itin reikšmingas susitarimas su Norvegija, nes jame reglamentuojamų kvotų vertė – daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

Žuvininkystės susitarimų sąrašas

ŠalisGaliojimo pabaigaRūšisES metinis įnašasŽuvininkystės politikai vystyti skirta dalis

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Norway English (en) 2009 - 2015