Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Užsisakykite mūsų informacinį e. biuletenį
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Daugiau šia tema
Naujienos
Following the conclusion of the new Coastal State mackerel agreement, which was signed in London on 12 March, agreement was reached on 13 March between the European Union and the Faroe Islands on reciprocal exchanges of fishing opportunities in each other’s waters for 2014. This agreement follows a period of four years, during which time the Parties had not concluded arrangements, due to the long-standing mackerel dispute.

Dvišaliai susitarimai su ES nepriklausančiomis šalimis

ES sudaro dviejų rūšių žvejybos susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis:

  • žuvininkystės partnerystės susitarimus: mainais už žvejybos teises ES teikia finansinę ir techninę paramą. Šie susitarimai paprastai sudaromi su pietinėmis šalimis partnerėmis;
  • susitarimus su Šiaurės šalimis: bendrų išteklių valdymas drauge su Norvegija, Islandija ir Farerų salomis.

Žuvininkystės partnerystės susitarimai

ES yra sudariusi žuvininkystės susitarimus su daugeliu ES nepriklausančių šalių. Žvejyba Mauritanijoje.
ES yra sudariusi žuvininkystės susitarimus su daugeliu ES nepriklausančių šalių. Nuotraukoje – žvejyba Mauritanijoje.

Dėl tausios žuvininkystės susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis ES vardu derasi ir juos sudaro Komisija. Jų paskirtis – sudaryti ES laivams teisiškai reguliuojamas galimybes žvejoti perteklinių išteklių žuvis tam tikros šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Pagal susitarimus dėl tunų ES laivai gali žvejoti palei Afrikos krantus arba Indijos vandenyne migruojančius tunus.

Pagal mišrius susitarimus suteikiama teisė žvejoti įvairių išteklių žuvis šalies partnerės išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Šiuose susitarimuose taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir aplinkos tvarumui užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo taisyklės.

Savo ruožtu ES moka šalims partnerėms finansinį įnašą, kurį sudaro dvi atskiros dalys:

  • mokestis už žvejybos teises išskirtinėje ekonominėje zonoje,
  • finansinė parama sektoriui.

Parama sektoriui siekiama remti tausios žuvininkystės vystymą šalyse partnerėse stiprinant jų administracinius bei mokslinius pajėgumus ir daugiausiai dėmesio skiriant tausiam žuvininkystės valdymui, stebėjimui, kontrolei ir priežiūrai.

ES politikos reformos poveikis susitarimams

Iš dalies ES žuvininkystės politikos reforma siekiama:

  • gerinti mokslines žinias, kuriomis remiantis pagal susitarimus suteikiamos žvejybos teisės, ir suteikti daugiau informacijos apie bendras žvejybos pastangas šalių partnerių vandenyse,
  • stiprinti susitarimų valdymą įtraukiant sąlygą saugoti žmogaus teises, taip pat palaipsniui didinti ES laivų savininkų mokamą su žvejybos teisėmis susijusių išlaidų dalį,
  • geriau skatinti tausią žvejybą šalių partnerių vandenyse, ES paramą sektoriui teikiant tikslingiau ir reguliariai ją prižiūrint.


Susitarimai su Šiaurės šalimis

ES žvejybos veikla Šiaurės jūroje ir šiaurės rytų Atlante glaudžiai susijusi su mūsų kaimynių – Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų – žvejybos veikla. Kadangi daugelis žvejojamų išteklių bendri kelioms valstybėms, visoms keturioms kaimynėms verta koordinuoti savo veiklą – ypač dėl to, kad įvairūs laivynai nebūtinai žvejoja tų pačių išteklių žuvis.

Todėl daugelis tokių išteklių valdomi bendrai ir keičiamasi kvotomis siekiant užtikrinti, kad jos neliktų nepanaudotos. Kai kuriuos šių išteklių valdo tarpvyriausybinė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija, įsteigta žuvų ištekliams valdyti šiame regione. Kiti ištekliai valdomi remiantis pakrančių valstybių susitarimais.

Šie susitarimai nepaprastai svarbūs didelei ES laivyno daliai. Itin reikšmingas susitarimas su Norvegija, nes jame reglamentuojamų kvotų vertė – daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

Žuvininkystės susitarimų sąrašas

ŠalisGaliojimo pabaigaRūšisES metinis įnašasŽuvininkystės politikai vystyti skirta dalis

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.8.2014 Tuna 435 000 € 110 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2013 Tuna 615 250 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 15 104 203 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau No protocol in force
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  67 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) No protocol in force since 20 December 2011- New (4 years) protocol signed on 18 November 2013. No provisional application – awaiting entry into force
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 12.5.2014 Tuna 682 500 € 227 500 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2014 Tuna 5 600 000 € (as from 17.1.2011) 40% (as from 17.1.2011)
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland Deutsch (de) English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015