Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
Following the restoration of constitutional order in Guinea-Bissau, the EU and Guinea-Bissau have signed a new three-year fisheries Protocol under the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the two parties. EU boats, mostly from Spain, Portugal, France, Greece and Italy, will now be able to resume fishing in local waters following a two year interruption.
Following an eight year hiatus the EU and Senegal have today signed a new five-year Sustainable Fisheries Partnership Agreement. The agreement will allow up to 38 EU boats to fish in Senegalese waters in return for a €8.69m payment by the EU.
A NAFO Intern Program allows students, post graduates or early career individuals from NAFO member countries an opportunity to improve their skills, enhance their experience and learn about NAFO and its activities.

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset

EU:lla on EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenlaisia kalastussopimuksia:

  • kalastuskumppanuussopimukset – yleensä eteläisten kumppanimaiden kanssa tehtäviä sopimuksia, joissa EU antaa taloudellista ja teknistä tukea kalastusoikeuksia vastaan 
  • nk. pohjoisten valtioiden kanssa tehdyt sopimukset – Färsaarten, Islannin ja Norjan kanssa tehtäviä sopimuksia jaettujen kantojen yhteisestä hoidosta.

Kalastuskumppanuussopimukset

EU on tehnyt kalastussopimuksia monien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Kalastusta Mauritaniassa.
EU on tehnyt kalastussopimuksia monien EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Kalastusta Mauritaniassa.

Komissio neuvottelee EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävät kestävää kalastusta koskevat sopimukset EU:n puolesta. Sopimusten tavoitteena on mahdollistaa se, että EU:n kalastusalukset voivat kalastaa oikeudellisesti säännellyssä ympäristössä sitä kalakantojen ylijäämää, joka on kumppanimaan yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

Tonnikalasopimusten perusteella EU:n alukset voivat ottaa kohdesaaliikseen vaeltavia tonnikalakantoja niiden liikkuessa Afrikan rannikolla ja Intian valtameren halki.

Monilajikalastussopimukset mahdollistavat useiden eri kalakantojen kalastuksen kumppanimaan yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

Sopimuksissa kiinnitetään huomiota myös kalavarojen suojeluun ja ympäristön kestävyyteen sekä pidetään huolta siitä, että samat valvontaa ja toiminnan avoimuutta koskevat säännöt koskevat kaikkia EU:n aluksia.

EU puolestaan antaa kumppanimaalle taloudellista tukea, joka koostuu kahdesta erillisestä osasta:

  • korvaus pääsystä kumppanimaan yksinomaiselle talousalueelle
  • alakohtainen rahoitustuki

Alakohtaisen tuen tarkoitus on edistää kestävän kalatalouden kehittämistä kumppanimaassa lujittamalla hallintoa ja tieteellistä asiantuntemusta erityisesti kestävän kalastuksenhoidon, seurannan ja valvonnan aloilla.

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen vaikutus sopimuksiin

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen tavoitteena on

  • parantaa sitä tutkimukseen perustuvaa tietoa, johon kahdenvälisten sopimusten perusteella myönnetyt kalastusoikeudet perustuvat, ja saada lisätietoa kokonaispyyntiponnistuksesta kumppanimaan vesillä
  • vahvistaa sopimusten hallintoa ja ihmisoikeuksien suojelua koskevaa lauseketta sekä asteittain lisätä EU:n alusten omistajien osuutta kumppanimaalle maksettavista korvauksista
  • edistää kestävää kalastusta kumppanimaan vesillä kohdentamalla EU:n alakohtaista tukea aiempaa enemmän ja huolehtimalla sen säännöllisestä seurannasta.


Pohjoisten valtioiden kanssa tehdyt sopimukset

EU:n Pohjanmerellä ja Koillis-Atlantilla harjoittama kalastustoiminta on tiiviisti sidoksissa sen naapurimaiden Norjan, Islannin ja Färsaarten harjoittamaan kalastukseen. Koska monet kohdelajit kuuluvat yli rajojen jaettuihin kantoihin, kaikkien neljän osapuolen on järkevää koordinoida toimiaan varsinkin, kun eri laivastot eivät välttämättä ole kiinnostuneita samoista kannoista.

Sen vuoksi monia tällaisia kantoja hallinnoidaan yhdessä ja kiintiöitä vaihdetaan sen varmistamiseksi, ettei niitä jää käyttämättä. Joitakin näistä kannoista hallinnoidaan hallitustenvälisen Koillis-Atlantin kalastusjärjestön puitteissa. Toisia taas hallinnoidaan rannikkovaltioiden välisin sopimuksin.

Nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä suurelle osalle EU:n laivastoa. Erityisen merkittävä on Norjan kanssa tehty sopimus, joka kattaa kiintiöitä yli kahden miljardin euron arvosta.

Kalastussopimusten luettelo

MaaPäättymispäivämääräLajiEU:n vuosimaksuKalastuspolitiikan kehittämiseen varattu osuus

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 31.8.2014. New protocol initialled on 28.8.2014 but not yet in force.
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  70 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015