Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset

EU:lla on EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenlaisia kalastussopimuksia:

  • kalastuskumppanuussopimukset – yleensä eteläisten kumppanimaiden kanssa tehtäviä sopimuksia, joissa EU antaa taloudellista ja teknistä tukea kalastusoikeuksia vastaan 
  • nk. pohjoisten valtioiden kanssa tehdyt sopimukset – Färsaarten, Islannin ja Norjan kanssa tehtäviä sopimuksia jaettujen kantojen yhteisestä hoidosta.

Kalastuskumppanuussopimukset

Komissio neuvottelee EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävät kestävää kalastusta koskevat sopimukset EU:n puolesta. Sopimusten tavoitteena on mahdollistaa se, että EU:n kalastusalukset voivat kalastaa oikeudellisesti säännellyssä ympäristössä sitä kalakantojen ylijäämää, joka on kumppanimaan yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

Tonnikalasopimusten perusteella EU:n alukset voivat ottaa kohdesaaliikseen vaeltavia tonnikalakantoja niiden liikkuessa Afrikan rannikolla ja Intian valtameren halki.

Monilajikalastussopimukset mahdollistavat useiden eri kalakantojen kalastuksen kumppanimaan yksinomaisella talousvyöhykkeellä.

Sopimuksissa kiinnitetään huomiota myös kalavarojen suojeluun ja ympäristön kestävyyteen sekä pidetään huolta siitä, että samat valvontaa ja toiminnan avoimuutta koskevat säännöt koskevat kaikkia EU:n aluksia.

EU puolestaan antaa kumppanimaalle taloudellista tukea, joka koostuu kahdesta erillisestä osasta:

  • korvaus pääsystä kumppanimaan yksinomaiselle talousalueelle
  • alakohtainen rahoitustuki

Alakohtaisen tuen tarkoitus on edistää kestävän kalatalouden kehittämistä kumppanimaassa lujittamalla hallintoa ja tieteellistä asiantuntemusta erityisesti kestävän kalastuksenhoidon, seurannan ja valvonnan aloilla.

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen vaikutus sopimuksiin

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen tavoitteena on

  • parantaa sitä tutkimukseen perustuvaa tietoa, johon kahdenvälisten sopimusten perusteella myönnetyt kalastusoikeudet perustuvat, ja saada lisätietoa kokonaispyyntiponnistuksesta kumppanimaan vesillä
  • vahvistaa sopimusten hallintoa ja ihmisoikeuksien suojelua koskevaa lauseketta sekä asteittain lisätä EU:n alusten omistajien osuutta kumppanimaalle maksettavista korvauksista
  • edistää kestävää kalastusta kumppanimaan vesillä kohdentamalla EU:n alakohtaista tukea aiempaa enemmän ja huolehtimalla sen säännöllisestä seurannasta.


Pohjoisten valtioiden kanssa tehdyt sopimukset

EU:n Pohjanmerellä ja Koillis-Atlantilla harjoittama kalastustoiminta on tiiviisti sidoksissa sen naapurimaiden Norjan, Islannin ja Färsaarten harjoittamaan kalastukseen. Koska monet kohdelajit kuuluvat yli rajojen jaettuihin kantoihin, kaikkien neljän osapuolen on järkevää koordinoida toimiaan varsinkin, kun eri laivastot eivät välttämättä ole kiinnostuneita samoista kannoista.

Sen vuoksi monia tällaisia kantoja hallinnoidaan yhdessä ja kiintiöitä vaihdetaan sen varmistamiseksi, ettei niitä jää käyttämättä. Joitakin näistä kannoista hallinnoidaan hallitustenvälisen Koillis-Atlantin kalastusjärjestön puitteissa. Toisia taas hallinnoidaan rannikkovaltioiden välisin sopimuksin.

Nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä suurelle osalle EU:n laivastoa. Erityisen merkittävä on Norjan kanssa tehty sopimus, joka kattaa kiintiöitä yli kahden miljardin euron arvosta.

Kalastussopimusten luettelo

MaaPäättymispäivämääräLajiEU:n vuosimaksuKalastuspolitiikan kehittämiseen varattu osuus

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Liberia English (en) 5 years Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
Mauritania English (en) Protocol expired on 15 December 2014
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015