Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
Fisheries in the South Indian Ocean are set to become more sustainable after members of the South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) adopted a series of conservation measures in La Reunion last week. The measures reflect the European Union's push for better managed fisheries resources in the region.
The Annual Meeting of the Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC) ended on 1st July in La Jolla, California. While no measures were adopted for the management of Tropical Tuna and for the conservation of Bluefin Tuna, good progress was made on shark conservation and on Fishing Aggregating Devices (FADs) management.

Kahepoolsed lepingud ELi mittekuuluvate riikidega

ELil on liitu mittekuuluvate riikidega kahte liiki kalanduskokkuleppeid:

  • kalandusalased partnerluskokkulepped – EL annab kalapüügiõiguste eest rahalist ja tehnilist toetust (sõlmitakse peamiselt lõunapoolsete partnerriikidega);
  • nn Põhjamaade lepingud – ühine varude haldamine Norra, Islandi ja Fääri saartega.

Kalandusalased partnerluskokkulepped

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

ELi mittekuuluvate riikidega peab Euroopa Komisjon ELi nimel säästvate kalanduskokkulepete alaseid läbirääkimisi ning sõlmib asjaomaseid kokkuleppeid. Kokkulepete eesmärk on võimaldada ELi alustel püüda õiguslikult reguleeritud moel ülemääraseid varusid vastava riigi majandusvööndis.

Tuunipüügilepingud võimaldavad ELi alustel püüda rändavaid tuunikalaparvesid, mis liiguvad Aafrika rannikul ja India ookeanis.

Segalepingud annavad juurdepääsu mahukatele kalavarudele partnerriigi majandusvööndis.

Kokkulepete raames keskendutakse ka kalavarude säilitamisele ning keskkonnasäästlikkusele, tagades kõigi ELi aluste suhtes kehtivad samad kontrolli ja läbipaistvuse eeskirjad.

Vastutasuks annab EL partnerriikidele rahalist toetust, mis koosneb kahest osast:

  • juurdepääsuõigused majandusvööndile
  • valdkondlik rahaline toetus

Valdkondliku toetuse eesmärk on edendada säästva kalanduse arengut partnerriikides, tugevdades nende haldus- ja teadusalast suutlikkust, keskendudes säästvale kalanduse haldamisele, seirele, kontrollile ja järelevalvele.

ELi kalanduspoliitika reformi mõju kokkulepetele

ELi kalanduspoliitika reform on osaliselt suunatud järgmisele:

  • parandada teadusalaseid teadmisi, mis on aluseks lepingulistele kalapüügiõigustele ning pakkuda rohkem teavet üldise püügikoormuse kohta partnerriigi vetes
  • tugevdada lepingute haldamist, sealhulgas ka sätet inimõiguste kaitse kohta ning suurendada järk-järgult ELi laevaomanike panust seoses juurdepääsu maksumusega
  • edendada rohkem säästvat kalapüüki partnerriigi vetes, suunates täpsemini ELi valdkondlikku toetust ning muuta see sõltuvaks regulaarsest järelevalvest.


Põhjamaade lepingud

ELi kalapüük Põhjamerel ja Kirde-Atlandil on tihedalt seotud naabrite Norra, Islandi ja Fääri saarte sealse tegevusega. Kuna mitmeid kalavarusid hallatakse piiriüleselt, siis on mõistlik, et neli osapoolt koordineerivad oma tegevust eelkõige seepärast, et eri laevastikud ei ole tingimata huvitatud samadest kalavarudest.

Mitmeid varusid hallatakse ühiselt ning kvootide ärakasutamise huvides neid vahetatakse. Osa varudest hallatakse valitsustevahelise Kirde-Atlandi kalanduse konventsiooni raames, mille eesmärk on kalavarude haldamine asjaomases piirkonnas. Teist osa varudest hallatakse rannikuriikide omavaheliste kokkulepete raames.

Sellised kokkulepped on äärmiselt olulised suurele osale ELi laevastikust; eriti oluline on kokkulepe Norraga, mis hõlmab kvoote väärtuses üle 2 miljardi euro. 

Kalanduslepingute nimekiri

RiikKehtivusaegLiikELi panus aastasEraldised kalanduspoliitika arenguks

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Norway English (en) 2009 - 2015