Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.

Kahepoolsed lepingud ELi mittekuuluvate riikidega

ELil on liitu mittekuuluvate riikidega kahte liiki kalanduskokkuleppeid:

  • kalandusalased partnerluskokkulepped – EL annab kalapüügiõiguste eest rahalist ja tehnilist toetust (sõlmitakse peamiselt lõunapoolsete partnerriikidega);
  • nn Põhjamaade lepingud – ühine varude haldamine Norra, Islandi ja Fääri saartega.

Kalandusalased partnerluskokkulepped

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

ELi mittekuuluvate riikidega peab Euroopa Komisjon ELi nimel säästvate kalanduskokkulepete alaseid läbirääkimisi ning sõlmib asjaomaseid kokkuleppeid. Kokkulepete eesmärk on võimaldada ELi alustel püüda õiguslikult reguleeritud moel ülemääraseid varusid vastava riigi majandusvööndis.

Tuunipüügilepingud võimaldavad ELi alustel püüda rändavaid tuunikalaparvesid, mis liiguvad Aafrika rannikul ja India ookeanis.

Segalepingud annavad juurdepääsu mahukatele kalavarudele partnerriigi majandusvööndis.

Kokkulepete raames keskendutakse ka kalavarude säilitamisele ning keskkonnasäästlikkusele, tagades kõigi ELi aluste suhtes kehtivad samad kontrolli ja läbipaistvuse eeskirjad.

Vastutasuks annab EL partnerriikidele rahalist toetust, mis koosneb kahest osast:

  • juurdepääsuõigused majandusvööndile
  • valdkondlik rahaline toetus

Valdkondliku toetuse eesmärk on edendada säästva kalanduse arengut partnerriikides, tugevdades nende haldus- ja teadusalast suutlikkust, keskendudes säästvale kalanduse haldamisele, seirele, kontrollile ja järelevalvele.

ELi kalanduspoliitika reformi mõju kokkulepetele

ELi kalanduspoliitika reform on osaliselt suunatud järgmisele:

  • parandada teadusalaseid teadmisi, mis on aluseks lepingulistele kalapüügiõigustele ning pakkuda rohkem teavet üldise püügikoormuse kohta partnerriigi vetes
  • tugevdada lepingute haldamist, sealhulgas ka sätet inimõiguste kaitse kohta ning suurendada järk-järgult ELi laevaomanike panust seoses juurdepääsu maksumusega
  • edendada rohkem säästvat kalapüüki partnerriigi vetes, suunates täpsemini ELi valdkondlikku toetust ning muuta see sõltuvaks regulaarsest järelevalvest.


Põhjamaade lepingud

ELi kalapüük Põhjamerel ja Kirde-Atlandil on tihedalt seotud naabrite Norra, Islandi ja Fääri saarte sealse tegevusega. Kuna mitmeid kalavarusid hallatakse piiriüleselt, siis on mõistlik, et neli osapoolt koordineerivad oma tegevust eelkõige seepärast, et eri laevastikud ei ole tingimata huvitatud samadest kalavarudest.

Mitmeid varusid hallatakse ühiselt ning kvootide ärakasutamise huvides neid vahetatakse. Osa varudest hallatakse valitsustevahelise Kirde-Atlandi kalanduse konventsiooni raames, mille eesmärk on kalavarude haldamine asjaomases piirkonnas. Teist osa varudest hallatakse rannikuriikide omavaheliste kokkulepete raames.

Sellised kokkulepped on äärmiselt olulised suurele osale ELi laevastikust; eriti oluline on kokkulepe Norraga, mis hõlmab kvoote väärtuses üle 2 miljardi euro. 

Kalanduslepingute nimekiri

RiikKehtivusaegLiikELi panus aastasEraldised kalanduspoliitika arenguks

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015