Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.

Kahepoolsed lepingud ELi mittekuuluvate riikidega

ELil on liitu mittekuuluvate riikidega kahte liiki kalanduskokkuleppeid:

  • kalandusalased partnerluskokkulepped – EL annab kalapüügiõiguste eest rahalist ja tehnilist toetust (sõlmitakse peamiselt lõunapoolsete partnerriikidega);
  • nn Põhjamaade lepingud – ühine varude haldamine Norra, Islandi ja Fääri saartega.

Kalandusalased partnerluskokkulepped

EL on sõlminud kalanduskokkulepped paljude ELi mittekuuluvate riikidega. Kalapüük Mauritaanias.
EL on sõlminud kalanduskokkulepped paljude ELi mittekuuluvate riikidega. Kalapüük Mauritaanias.

ELi mittekuuluvate riikidega peab Euroopa Komisjon ELi nimel säästvate kalanduskokkulepete alaseid läbirääkimisi ning sõlmib asjaomaseid kokkuleppeid. Kokkulepete eesmärk on võimaldada ELi alustel püüda õiguslikult reguleeritud moel ülemääraseid varusid vastava riigi majandusvööndis.

Tuunipüügilepingud võimaldavad ELi alustel püüda rändavaid tuunikalaparvesid, mis liiguvad Aafrika rannikul ja India ookeanis.

Segalepingud annavad juurdepääsu mahukatele kalavarudele partnerriigi majandusvööndis.

Kokkulepete raames keskendutakse ka kalavarude säilitamisele ning keskkonnasäästlikkusele, tagades kõigi ELi aluste suhtes kehtivad samad kontrolli ja läbipaistvuse eeskirjad.

Vastutasuks annab EL partnerriikidele rahalist toetust, mis koosneb kahest osast:

  • juurdepääsuõigused majandusvööndile
  • valdkondlik rahaline toetus

Valdkondliku toetuse eesmärk on edendada säästva kalanduse arengut partnerriikides, tugevdades nende haldus- ja teadusalast suutlikkust, keskendudes säästvale kalanduse haldamisele, seirele, kontrollile ja järelevalvele.

ELi kalanduspoliitika reformi mõju kokkulepetele

ELi kalanduspoliitika reform on osaliselt suunatud järgmisele:

  • parandada teadusalaseid teadmisi, mis on aluseks lepingulistele kalapüügiõigustele ning pakkuda rohkem teavet üldise püügikoormuse kohta partnerriigi vetes
  • tugevdada lepingute haldamist, sealhulgas ka sätet inimõiguste kaitse kohta ning suurendada järk-järgult ELi laevaomanike panust seoses juurdepääsu maksumusega
  • edendada rohkem säästvat kalapüüki partnerriigi vetes, suunates täpsemini ELi valdkondlikku toetust ning muuta see sõltuvaks regulaarsest järelevalvest.


Põhjamaade lepingud

ELi kalapüük Põhjamerel ja Kirde-Atlandil on tihedalt seotud naabrite Norra, Islandi ja Fääri saarte sealse tegevusega. Kuna mitmeid kalavarusid hallatakse piiriüleselt, siis on mõistlik, et neli osapoolt koordineerivad oma tegevust eelkõige seepärast, et eri laevastikud ei ole tingimata huvitatud samadest kalavarudest.

Mitmeid varusid hallatakse ühiselt ning kvootide ärakasutamise huvides neid vahetatakse. Osa varudest hallatakse valitsustevahelise Kirde-Atlandi kalanduse konventsiooni raames, mille eesmärk on kalavarude haldamine asjaomases piirkonnas. Teist osa varudest hallatakse rannikuriikide omavaheliste kokkulepete raames.

Sellised kokkulepped on äärmiselt olulised suurele osale ELi laevastikust; eriti oluline on kokkulepe Norraga, mis hõlmab kvoote väärtuses üle 2 miljardi euro. 

Kalanduslepingute nimekiri

RiikKehtivusaegLiikELi panus aastasEraldised kalanduspoliitika arenguks

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 31.8.2014. New protocol initialled on 28.8.2014 but not yet in force.
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) Protocol expired on 15 December 2014
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015