Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες

Η ΕΕ έχει συνάψει δύο ειδών αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες:

  • συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης, συνήθως με νότιες χώρες εταίρους - χορήγηση οικονομικής και τεχνικής βοήθειας από την ΕΕ, με αντάλλαγμα αλιευτικά δικαιώματα.
  • συμφωνίες με βόρειες χώρες- διαχείριση κοινών αλιευτικών αποθεμάτων από κοινού με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τις Νήσους Φερόε.

Συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης

Η ΕΕ έχει συνάψει αλιευτικές συμφωνίες με πολλές τρίτες χώρες. Ψαρεύοντας στη Μαυριτανία.
Η ΕΕ έχει συνάψει αλιευτικές συμφωνίες με πολλές τρίτες χώρες. Ψαρεύοντας στη Μαυριτανία.

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται και συνάπτει, εξ ονόματος της ΕΕ, συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες. Με τις συμφωνίες αυτές δίνεται η δυνατότητα στους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ να αλιεύουν πλεονάζοντα αλιευτικά αποθέματα στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) των εκάστοτε χωρών, εντός ενός νομικά ρυθμιζόμενου πλαισίου.

Οι συμφωνίες αλιείας τόννου δίνουν στα σκάφη της ΕΕ τη δυνατότητα να ακολουθούν τα μεταναστευτικά αποθέματα τόννου καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και στα νερά του Ινδικού Ωκεανού.

Οι μικτές συμφωνίες παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία ιχθυαποθεμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας με την οποία έχει συναφθεί η συμφωνία.

Οι συμφωνίες αυτές επικεντρώνονται επίσης στη διατήρηση των πόρων και στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, καθώς διασφαλίζουν ότι όλα τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ τηρούν τους ίδιους κανόνες ελέγχου και διαφάνειας.

Ως αντάλλαγμα, η ΕΕ καταβάλλει στη χώρα εταίρο δύο ειδών οικονομική συνεισφορά:

  • δικαιώματα πρόσβασης στην ΑΟΖ
  • "τομεακή" χρηματοδοτική ενίσχυση

Η τομεακή χρηματοδοτική ενίσχυση στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας στις χώρες εταίρους μέσω της βελτίωσης των διοικητικών και επιστημονικών ικανοτήτων τους διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.

Αντίκτυπος της μεταρρύθμισης της πολιτικής της ΕΕ στις συμφωνίες

Ένα μέρος της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ στοχεύει στα ακόλουθα:

  • βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά τα αλιευτικά δικαιώματα που παραχωρούνται στο πλαίσιο των συμφωνιών και συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις συνολικές αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της χώρας εταίρου
  • ενίσχυση της διαχείρισης των συμφωνιών, με την προσθήκη ρήτρας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων πλοιοκτητών στο κόστος πρόσβασης
  • περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης αλιείας στα ύδατα της χώρας εταίρου με την καλύτερη κατανομή και την τακτική εποπτεία της τομεακής ενίσχυσης που χορηγεί η ΕΕ.


Συμφωνίες με βόρειες χώρες

Οι αλιευτικές δραστηριότητες στη Βόρεια θάλασσα και στον βορειοανατολικό Ατλαντικό συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των βόρειων γειτόνων μας (Νορβηγία, Ισλανδία και νήσοι Φερόε). Δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για κοινά αποθέματα που δεν γνωρίζουν σύνορα, είναι προς το συμφέρον και των τεσσάρων μερών να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, καθώς μάλιστα οι διάφοροι στόλοι δεν ενδιαφέρονται πάντα για τα ίδια αποθέματα.

Έτσι, για πολλά από τα αποθέματα η διαχείριση γίνεται από κοινού και οι ποσοστώσεις ανταλλάσσονται ώστε να μην χάνονται. Η διαχείριση ορισμένων από τα αποθέματα αυτά γίνεται μέσω της διακυβερνητικής Σύμβασης Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στην περιοχή, ενώ η διαχείριση άλλων αποθεμάτων εξασφαλίζεται από συμφωνίες μεταξύ των παράκτιων κρατών.

Οι συμφωνίες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για ένα μεγάλο τμήμα του στόλου της ΕΕ, ιδίως η συμφωνία με τη Νορβηγία η οποία αφορά ποσοστώσεις αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ.

Κατάλογος αλιευτικών συμφωνιών

ΧώραΗμερομηνία λήξηςΕίδοςΕτήσια συνεισφορά της ΕΕΓια την ανάπτυξη της αλιευτικής πολιτικής

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 31.8.2014. New protocol initialled on 28.8.2014 but not yet in force.
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau No protocol in force
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  70 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland Deutsch (de) English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015