Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Bilaterale aftaler med lande uden for EU

EU har to former for fiskeriaftaler med lande uden for EU:

  • fiskeripartnerskabsaftaler – EU yder finansiel og teknisk støtte til gengæld for fiskerirettigheder, normalt med de sydlige partnerlande
  • de "nordiske aftaler" – fælles forvaltning af fælles bestande med Norge, Island og Færøerne.

Fiskeripartnerskabsaftaler

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Kommissionen forhandler og indgår bæredygtige fiskeriaftaler med lande uden for EU på vegne af EU. Aftalerne skal give EU-fartøjer mulighed for at fiske overskud i bestandene i det pågældende lands eksklusive økonomiske zone (EEZ) inden for lovmæssigt regulerede rammer.

Tunaftalerne – giver EU-fartøjer mulighed for at følge vandrende tunbestande langs Afrikas kyst og gennem Det Indiske Ocean.

De blandede aftaler – giver adgang til en lang række fiskebestande i partnerlandenes eksklusive økonomiske zone.

Aftalerne fokuserer også på bevarelse af fiskeressourcerne og miljømæssig bæredygtighed og sikrer, at alle EU-fartøjer er underlagt ens regler for kontrol og åbenhed.

Til gengæld yder EU et finansielt bidrag til partnerlandene, som består af to forskellige elementer:

  • adgangsrettigheder til EEZ
  • "sektorspecifik" finansiel støtte

Den sektorspecifikke støtte skal fremme udviklingen af bæredygtigt fiskeri i partnerlandene ved at styrke deres administrative og videnskabelige kapacitet. Det gør den ved at sætte fokus på bæredygtig fiskeriforvaltning, inspektion, kontrol og overvågning.

EU's politikreforms indflydelse på aftalerne

En del af reformen af EU's fiskeripolitik har til formål at:

  • forbedre den videnskabelige viden bag de fiskerirettigheder, der tildeles ifølge aftalerne, og oplyse bedre om den samlede fiskeriindsats i partnerlandenes farvande
  • styrke forvaltningen af aftalerne og indføre en bestemmelse om beskyttelse af menneskerettigheder og gradvist øge bidraget fra skibsrederne i EU til adgangsomkostningerne
  • fremme bæredygtigt fiskeri i partnerlandenes farvande ved at gøre EU's sektorstøtte mere målrettet og underlægge den mere kontrol.


Nordiske aftaler

EU's fiskeri i Nordsøen og det nordvestlige Atlanterhav hænger tæt sammen med fiskeriet i vores nabolande – Norge, Island og Færøerne. Da mange af de bestande, der fiskes efter, deles på tværs af grænserne, giver det god mening for alle fire parter at koordinere deres aktiviteter, især fordi de forskellige flåder ikke nødvendigvis er interesseret i de samme bestande.

Så mange af bestandene forvaltes i fællesskab, og kvoterne udveksles for at sikre, at de ikke går til spilde. Nogle af bestandene forvaltes gennem den internationale Kommission for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav, der blev oprettet med henblik herpå, mens andre er omfattet af aftaler mellem kyststaterne.

Disse aftaler er overordentligt vigtige for en stor del af EU-flåden, især aftalen med Norge, som omfatter kvoter til en værdi af over 2 milliarder euro.

Liste over fiskeriaftaler

LandUdløbsdatoTypeÅrligt bidrag fra EUØremærket til udvikling af fiskeripolitik

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway English (en) 2009 - 2015