Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Bilaterale aftaler med lande uden for EU

EU har to former for fiskeriaftaler med lande uden for EU:

  • fiskeripartnerskabsaftaler – EU yder finansiel og teknisk støtte til gengæld for fiskerirettigheder, normalt med de sydlige partnerlande
  • de "nordiske aftaler" – fælles forvaltning af fælles bestande med Norge, Island og Færøerne.

Fiskeripartnerskabsaftaler

Kommissionen forhandler og indgår bæredygtige fiskeriaftaler med lande uden for EU på vegne af EU. Aftalerne skal give EU-fartøjer mulighed for at fiske overskud i bestandene i det pågældende lands eksklusive økonomiske zone (EEZ) inden for lovmæssigt regulerede rammer.

Tunaftalerne – giver EU-fartøjer mulighed for at følge vandrende tunbestande langs Afrikas kyst og gennem Det Indiske Ocean.

De blandede aftaler – giver adgang til en lang række fiskebestande i partnerlandenes eksklusive økonomiske zone.

Aftalerne fokuserer også på bevarelse af fiskeressourcerne og miljømæssig bæredygtighed og sikrer, at alle EU-fartøjer er underlagt ens regler for kontrol og åbenhed.

Til gengæld yder EU et finansielt bidrag til partnerlandene, som består af to forskellige elementer:

  • adgangsrettigheder til EEZ
  • "sektorspecifik" finansiel støtte

Den sektorspecifikke støtte skal fremme udviklingen af bæredygtigt fiskeri i partnerlandene ved at styrke deres administrative og videnskabelige kapacitet. Det gør den ved at sætte fokus på bæredygtig fiskeriforvaltning, inspektion, kontrol og overvågning.

EU's politikreforms indflydelse på aftalerne

En del af reformen af EU's fiskeripolitik har til formål at:

  • forbedre den videnskabelige viden bag de fiskerirettigheder, der tildeles ifølge aftalerne, og oplyse bedre om den samlede fiskeriindsats i partnerlandenes farvande
  • styrke forvaltningen af aftalerne og indføre en bestemmelse om beskyttelse af menneskerettigheder og gradvist øge bidraget fra skibsrederne i EU til adgangsomkostningerne
  • fremme bæredygtigt fiskeri i partnerlandenes farvande ved at gøre EU's sektorstøtte mere målrettet og underlægge den mere kontrol.


Nordiske aftaler

EU's fiskeri i Nordsøen og det nordvestlige Atlanterhav hænger tæt sammen med fiskeriet i vores nabolande – Norge, Island og Færøerne. Da mange af de bestande, der fiskes efter, deles på tværs af grænserne, giver det god mening for alle fire parter at koordinere deres aktiviteter, især fordi de forskellige flåder ikke nødvendigvis er interesseret i de samme bestande.

Så mange af bestandene forvaltes i fællesskab, og kvoterne udveksles for at sikre, at de ikke går til spilde. Nogle af bestandene forvaltes gennem den internationale Kommission for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav, der blev oprettet med henblik herpå, mens andre er omfattet af aftaler mellem kyststaterne.

Disse aftaler er overordentligt vigtige for en stor del af EU-flåden, især aftalen med Norge, som omfatter kvoter til en værdi af over 2 milliarder euro.

Liste over fiskeriaftaler

LandUdløbsdatoTypeÅrligt bidrag fra EUØremærket til udvikling af fiskeripolitik

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Liberia English (en) 5 years Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 4 years Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Norway 2009 - 2015