Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
La République du Sénégal et l'Union européenne ont conclu en avril 2014 un accord de partenariat dans le domaine de la pêche. Cet accord vise à promouvoir une pêche durable dans les eaux sénégalaise, notamment par la promotion d'une lutte efficace contre les activités de pêche illégale, considérée comme prioritaire.

Bilaterale aftaler med lande uden for EU

EU har to former for fiskeriaftaler med lande uden for EU:

  • fiskeripartnerskabsaftaler – EU yder finansiel og teknisk støtte til gengæld for fiskerirettigheder, normalt med de sydlige partnerlande
  • de "nordiske aftaler" – fælles forvaltning af fælles bestande med Norge, Island og Færøerne.

Fiskeripartnerskabsaftaler

EU har indgået fiskeriaftaler med mange lande uden for EU. Her fiskes der i Mauretanien.
EU har indgået fiskeriaftaler med mange lande uden for EU. Her fiskes der i Mauretanien.

Kommissionen forhandler og indgår bæredygtige fiskeriaftaler med lande uden for EU på vegne af EU. Aftalerne skal give EU-fartøjer mulighed for at fiske overskud i bestandene i det pågældende lands eksklusive økonomiske zone (EEZ) inden for lovmæssigt regulerede rammer.

Tunaftalerne – giver EU-fartøjer mulighed for at følge vandrende tunbestande langs Afrikas kyst og gennem Det Indiske Ocean.

De blandede aftaler – giver adgang til en lang række fiskebestande i partnerlandenes eksklusive økonomiske zone.

Aftalerne fokuserer også på bevarelse af fiskeressourcerne og miljømæssig bæredygtighed og sikrer, at alle EU-fartøjer er underlagt ens regler for kontrol og åbenhed.

Til gengæld yder EU et finansielt bidrag til partnerlandene, som består af to forskellige elementer:

  • adgangsrettigheder til EEZ
  • "sektorspecifik" finansiel støtte

Den sektorspecifikke støtte skal fremme udviklingen af bæredygtigt fiskeri i partnerlandene ved at styrke deres administrative og videnskabelige kapacitet. Det gør den ved at sætte fokus på bæredygtig fiskeriforvaltning, inspektion, kontrol og overvågning.

EU's politikreforms indflydelse på aftalerne

En del af reformen af EU's fiskeripolitik har til formål at:

  • forbedre den videnskabelige viden bag de fiskerirettigheder, der tildeles ifølge aftalerne, og oplyse bedre om den samlede fiskeriindsats i partnerlandenes farvande
  • styrke forvaltningen af aftalerne og indføre en bestemmelse om beskyttelse af menneskerettigheder og gradvist øge bidraget fra skibsrederne i EU til adgangsomkostningerne
  • fremme bæredygtigt fiskeri i partnerlandenes farvande ved at gøre EU's sektorstøtte mere målrettet og underlægge den mere kontrol.


Nordiske aftaler

EU's fiskeri i Nordsøen og det nordvestlige Atlanterhav hænger tæt sammen med fiskeriet i vores nabolande – Norge, Island og Færøerne. Da mange af de bestande, der fiskes efter, deles på tværs af grænserne, giver det god mening for alle fire parter at koordinere deres aktiviteter, især fordi de forskellige flåder ikke nødvendigvis er interesseret i de samme bestande.

Så mange af bestandene forvaltes i fællesskab, og kvoterne udveksles for at sikre, at de ikke går til spilde. Nogle af bestandene forvaltes gennem den internationale Kommission for Fiskeriet i Det Nordøstlige Atlanterhav, der blev oprettet med henblik herpå, mens andre er omfattet af aftaler mellem kyststaterne.

Disse aftaler er overordentligt vigtige for en stor del af EU-flåden, især aftalen med Norge, som omfatter kvoter til en værdi af over 2 milliarder euro.

Liste over fiskeriaftaler

LandUdløbsdatoTypeÅrligt bidrag fra EUØremærket til udvikling af fiskeripolitik

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.8.2014 Tuna 435 000 € 110 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau No protocol in force
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  70 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.02.2015 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands 2006 - 2012
Iceland Deutsch (de) English (en) 2009 - 2015
Norway 2009 - 2015