Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Bilaterální dohody s nečlenskými zeměmi EU

Evropská unie uzavírá s nečlenskými zeměmi dva typy dohod o rybolovu:

  • dohody o partnerství v odvětví rybolovu – na jejich základě Unie získává rybolovná práva výměnou za finanční a technickou pomoc (jedná se zpravidla o spolupráci s jižními partnerskými zeměmi).
  • tzv. severské dohody – v nich Unie sjednává s Norskem, Islandem a Faerskými ostrovy společné řízení sdílených populací ryb.

Dohody o partnerství v odvětví rybolovu

pdf - 976 KB [976 KB] English (en) español (es) français (fr) português (pt)

Tyto dohody s nečlenskými zeměmi sjednává a uzavírá jménem Unie Evropská komise. Dbá přitom na otázky udržitelného rozvoje tohoto odvětví. Na základě dohod se plavidlům zemí EU povoluje odlov přebytkového stavu ryb ve výlučné ekonomické zóně dané země, a to podle právně stanovených pravidel.

Dohody o lovu tuňáků – umožňují plavidlům zemí EU odlov populace tuňáků migrujících podél afrického pobřeží a v Indickém oceánu.

Smíšené dohody – umožňují odlov široké škály ryb ve výlučných ekonomických zónách partnerských zemí.

Tyto dohody se rovněž zaměřují na zachování rybolovných zdrojů a zohledňují udržitelnost z hlediska ochrany životního prostředí. Zároveň zajišťují, aby všechna plavidla zemí EU podléhala stejným pravidlům transparentnosti a vztahovaly se na ně stejné kontrolní standardy.

Na oplátku Unie partnerským zemím poskytuje finanční pomoc, kterou lze rozdělit do dvou kategorií:

  • přístupová práva do výlučné ekonomické zóny
  • tzv. odvětvová finanční pomoc

Prostřednictvím odvětvové pomoci se EU snaží v partnerských zemích propagovat udržitelný rozvoj odvětví rybolovu. Konkrétně se jedná o posilování jejich správní a vědecké kapacity s důrazem na udržitelné řízení rybolovu, kontrolu a dohled.

Dopad reformy evropského rybolovu na dohody

Cílem přepracování evropské politiky rybolovu je na jednu stranu:

  • prohloubit vědecké poznatky, z nichž rozhodování o rybolovných právech v rámci těchto dohod vychází, a poskytovat více informací o celkové intenzitě rybolovu ve vodách partnerské země
  • zlepšit správu těchto dohod (zahrnout ustanovení na ochranu lidských práv) a postupně zvýšit objem příspěvků, kterými se vlastníci lodí z členských zemí podílí na nákladech na přístupová práva
  • efektivněji propagovat udržitelný rybolov ve vodách partnerských zemí tím, že odvětvová pomoc EU bude konkrétněji zaměřena a její využívání bude podléhat pravidelným kontrolám.


Severské dohody

Rybářské aktivity Unie v Severním moři a severovýchodním Atlantském oceánu jsou úzce propojeny se sousedními zeměmi a územími, tzn. s Norskem, Islandem a Faerskými ostrovy. Populace ryb, na které se rybolov zaměřuje, se přesouvají přes hranice vod daných zemí, a proto je žádoucí, aby všechny čtyři strany svou činnost koordinovaly. Dalším důvodem je i to, že různé rybářské flotily nemusí mít vždy zájem o tutéž populaci ryb.

Proto je mnoho populací ryb řízeno společně a dochází i ke vzájemné výměně rybolovných kvót s cílem zamezit jejich plýtvání. Některé rybí populace jsou spravovány na základě mezivládní Úmluvy o rybolovu v severovýchodním Atlantiku, jejímž cílem je řídit populace ryb v daném regionu. Jiné populace jsou spravovány v rámci dohod mezi danými přímořskými státy.

Tyto dohody mají obrovský význam pro velkou část loďstva EU, především dohoda s Norskem, která se týká rybolovných kvót ve výši přes 2 miliardy eur.

Fakta o dohodách o rybolovu

ZeměPlatnost doDruhRoční příspěvek EUVyčleněno na rozvoj rybářské politiky

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.12.2018 Tuna 550 000 €/ 500 000 € 275 000 €/ 250 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Cook Islands English (en) n/a Tuna 385 000 / 350 000 € 350 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €  450 000 €
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2020 Mixed 16 099 978 € 2 931 000 €
Guinea- Bissau 23.11.2017 Mixed   9 200 000 € 3 000 000 € 
Kiribati English (en) No protocol in force since 16.09.2015
Liberia English (en) 8.12.2020 Tuna 715 000 €/ 650 000 €/ 585 000 357 500/ 325 000/ 292 500
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2018 Tuna 1 566 250/
1 487 500 €
700 000 €
 Mauritania English (en) 15.11.2019 Mixed 59 125 000 € 4 125 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) 27.2.2018 Mixed 30 million € 14 million €
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) Protocol expired on 31 January 2015
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/
675 000 €
325 000 €
Senegal English (en) 19.11.2019 Tuna (+ hake component)  1 808 000/
1 668 000 € 
750 000 €
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015