Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
EU vessels fishing shrimps and small pelagics in Mauritanian waters in the framework of the EU-Mauritania Fisheries Protocol will be able to continue to do so until 15 December 2014. This is part of the compromise which EU negotiators found last night in Nouakchott after the Mauritanian authorities had upheld the position that all EU vessels would have to leave Mauritanian waters as of 1 August 2014.
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Bilaterální dohody s nečlenskými zeměmi EU

Evropská unie uzavírá s nečlenskými zeměmi dva typy dohod o rybolovu:

  • dohody o partnerství v odvětví rybolovu – na jejich základě Unie získává rybolovná práva výměnou za finanční a technickou pomoc (jedná se zpravidla o spolupráci s jižními partnerskými zeměmi).
  • tzv. severské dohody – v nich Unie sjednává s Norskem, Islandem a Faerskými ostrovy společné řízení sdílených populací ryb.

Dohody o partnerství v odvětví rybolovu

Evropská unie uzavřela tento typ dohod s mnoha nečlenskými zeměmi. Rybolov v Mauritánii.
Evropská unie uzavřela tento typ dohod s mnoha nečlenskými zeměmi. Rybolov v Mauritánii.

Tyto dohody s nečlenskými zeměmi sjednává a uzavírá jménem Unie Evropská komise. Dbá přitom na otázky udržitelného rozvoje tohoto odvětví. Na základě dohod se plavidlům zemí EU povoluje odlov přebytkového stavu ryb ve výlučné ekonomické zóně dané země, a to podle právně stanovených pravidel.

Dohody o lovu tuňáků – umožňují plavidlům zemí EU odlov populace tuňáků migrujících podél afrického pobřeží a v Indickém oceánu.

Smíšené dohody – umožňují odlov široké škály ryb ve výlučných ekonomických zónách partnerských zemí.

Tyto dohody se rovněž zaměřují na zachování rybolovných zdrojů a zohledňují udržitelnost z hlediska ochrany životního prostředí. Zároveň zajišťují, aby všechna plavidla zemí EU podléhala stejným pravidlům transparentnosti a vztahovaly se na ně stejné kontrolní standardy.

Na oplátku Unie partnerským zemím poskytuje finanční pomoc, kterou lze rozdělit do dvou kategorií:

  • přístupová práva do výlučné ekonomické zóny
  • tzv. odvětvová finanční pomoc

Prostřednictvím odvětvové pomoci se EU snaží v partnerských zemích propagovat udržitelný rozvoj odvětví rybolovu. Konkrétně se jedná o posilování jejich správní a vědecké kapacity s důrazem na udržitelné řízení rybolovu, kontrolu a dohled.

Dopad reformy evropského rybolovu na dohody

Cílem přepracování evropské politiky rybolovu je na jednu stranu:

  • prohloubit vědecké poznatky, z nichž rozhodování o rybolovných právech v rámci těchto dohod vychází, a poskytovat více informací o celkové intenzitě rybolovu ve vodách partnerské země
  • zlepšit správu těchto dohod (zahrnout ustanovení na ochranu lidských práv) a postupně zvýšit objem příspěvků, kterými se vlastníci lodí z členských zemí podílí na nákladech na přístupová práva
  • efektivněji propagovat udržitelný rybolov ve vodách partnerských zemí tím, že odvětvová pomoc EU bude konkrétněji zaměřena a její využívání bude podléhat pravidelným kontrolám.


Severské dohody

Rybářské aktivity Unie v Severním moři a severovýchodním Atlantském oceánu jsou úzce propojeny se sousedními zeměmi a územími, tzn. s Norskem, Islandem a Faerskými ostrovy. Populace ryb, na které se rybolov zaměřuje, se přesouvají přes hranice vod daných zemí, a proto je žádoucí, aby všechny čtyři strany svou činnost koordinovaly. Dalším důvodem je i to, že různé rybářské flotily nemusí mít vždy zájem o tutéž populaci ryb.

Proto je mnoho populací ryb řízeno společně a dochází i ke vzájemné výměně rybolovných kvót s cílem zamezit jejich plýtvání. Některé rybí populace jsou spravovány na základě mezivládní Úmluvy o rybolovu v severovýchodním Atlantiku, jejímž cílem je řídit populace ryb v daném regionu. Jiné populace jsou spravovány v rámci dohod mezi danými přímořskými státy.

Tyto dohody mají obrovský význam pro velkou část loďstva EU, především dohoda s Norskem, která se týká rybolovných kvót ve výši přes 2 miliardy eur.

Fakta o dohodách o rybolovu

ZeměPlatnost doDruhRoční příspěvek EUVyčleněno na rozvoj rybářské politiky

Cape Verde English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.8.2014 Tuna 435 000 € 110 000 €
Comoros English (en) español (es) français (fr) português (pt) 31.12.2016 Tuna 600 000 € 300 000 €
Côte d'Ivoire English (en) español (es) français (fr) português (pt) 30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 €
Gabon English (en) español (es) français (fr) 23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  €
Gambia English (en) No protocol in force
Greenland dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) português (pt) 31.12.2015 Mixed 17 847 244 € 2 743 041 €
Guinea English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Agreement and Protocol provisionally applied during 2009 but subsequently withdrawn.
Guinea- Bissau No protocol in force
Equatorial Guinea English (en) No protocol in force
Kiribati English (en) español (es) français (fr) português (pt) 15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 €
Madagascar English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 €
Mauritania English (en) 15.12.2014 Mixed  70 000 000 € 3 000 000 €
Mauritius English (en) 27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 € 
Micronesia English (en) español (es) français (fr) português (pt)   No protocol in force since 25.2.2010
Morocco English (en) No protocol in force since 20 December 2011- New (4 years) protocol signed on 18 November 2013. No provisional application – awaiting entry into force
Mozambique English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 €
São Tomé and Principe English (en) español (es) français (fr) português (pt) 22.5.2018 Tuna 710 000/675 000 € 325 000 €
Senegal English (en) No protocol in force since 1.7.2006
Seychelles English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt) 17.1.2020 Tuna

5 350 000 € in 2014
To 5 000 000 in 2019

2 600 000 €
Solomon Islands English (en) español (es) français (fr) português (pt) No protocol in force since 9.10.2012

Northern agreements

Country Period
Faeroe Islands dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2006 - 2012
Iceland Deutsch (de) English (en) 2009 - 2015
Norway dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) 2009 - 2015