Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.
The EU and Greenland have reached an agreement today on a new Protocol to implement the EU-Greenland Sustainable Fisheries Partnership Agreement, which will enter into force on 1 January 2016 for a period of 5 years.

Γουινέα-Μπισάου

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης

Η ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Γουινέας-Μπισάου, τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Ιουνίου 2007 και ανανεώνεται σιωπηρά ανά τετραετία.

Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ, κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αλιεύουν στα ύδατα της Γουινέας-Μπισάου. Είναι μια συμφωνία που καλύπτει πολλά είδη αλιευμάτων, όπως ο τόννος, τα κεφαλόποδα, οι γαρίδες και τα βενθοπελαγικά είδη. Αποτελεί μέρος των συμφωνιών για την αλιεία τόννου στη Δυτική Αφρική και είναι μία από τις 3 συμφωνίες που καλύπτουν πολλά είδη στην περιοχή (οι δύο άλλες του Μαρόκου και της Μαυριτανίας).

Κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης

Διάρκεια της συμφωνίας : 4 χρόνια (16.6.2007 - 15.6.2011 και 16.6.2011 - 15.6.2015), με δυνατότητα ανανέωσης
Διάρκεια του πρωτοκόλλου:3 χρόνια (24.11.2014 - 23.11.2017)
Φύση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξηςΣυμφωνία που καλύπτει πολλά είδη
Χρηματοδοτική συνεισφορά9.200.000 ευρώ/έτος, συμπεριλαμβανομένων των 3.000.000 ευρώ/έτος για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα
Εισφορά πλοιοκτητώνΣκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 25 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων με ελάχιστο 3,150 ευρώ/σκάφος
Ψάρια και κεφαλόποδα 256 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Γαρίδες: 344 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Προκαταβολές (μη επιστρεπτέες)Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 550 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 22τ)
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 3.500 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 100 τ)
Βάρος αναφοράςNo
ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - Αλιευτικές δυνατότητες
ESFRITGRPORΣΥΝΟΛΟ
Γαρίδα2.500 ΚΟΧ - -140
ΚΟΧ
1.060 ΚΟΧ3.700 ΚΟΧ
Ψάρια και κεφαλόποδα  2.900 ΚΟΧ -375 ΚΟΧ225 ΚΟΧ -3.500 ΚΟΧ
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα1412 - -228 σκάφη
Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι93 - - -12 σκάφη

Ιστορικό

Το ισχύον πρωτόκολλο με τη Γουινέα-Μπισάου αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μονογραφήθηκε από τα μέρη τον Φεβρουάριο 2012. Λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Γουινέα-Μπισάου, στις 12 Απριλίου 2012, η έγκριση του πρωτοκόλλου ανεστάλη από το Συμβούλιο. Κατόπιν της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης στη Γουινέα-Μπισάου στις 16 Οκτωβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Ισχύον νομικό πλαίσιο