Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Γουινέα-Μπισάου

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης

Η ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Γουινέας-Μπισάου, τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Ιουνίου 2007 και ανανεώνεται σιωπηρά ανά τετραετία.

Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ, κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αλιεύουν στα ύδατα της Γουινέας-Μπισάου. Είναι μια συμφωνία που καλύπτει πολλά είδη αλιευμάτων, όπως ο τόννος, τα κεφαλόποδα, οι γαρίδες και τα βενθοπελαγικά είδη. Αποτελεί μέρος των συμφωνιών για την αλιεία τόννου στη Δυτική Αφρική και είναι μία από τις 3 συμφωνίες που καλύπτουν πολλά είδη στην περιοχή (οι δύο άλλες του Μαρόκου και της Μαυριτανίας).

Κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης

Διάρκεια της συμφωνίας : 4 χρόνια (16.6.2007 - 15.6.2011 και 16.6.2011 - 15.6.2015), με δυνατότητα ανανέωσης
Διάρκεια του πρωτοκόλλου:3 χρόνια (24.11.2014 - 23.11.2017)
Φύση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξηςΣυμφωνία που καλύπτει πολλά είδη
Χρηματοδοτική συνεισφορά9.200.000 ευρώ/έτος, συμπεριλαμβανομένων των 3.000.000 ευρώ/έτος για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα
Εισφορά πλοιοκτητώνΣκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 25 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων με ελάχιστο 3,150 ευρώ/σκάφος
Ψάρια και κεφαλόποδα 256 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Γαρίδες: 344 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Προκαταβολές (μη επιστρεπτέες)Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 550 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 22τ)
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 3.500 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 100 τ)
Βάρος αναφοράςNo
ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - Αλιευτικές δυνατότητες
ESFRITGRPORΣΥΝΟΛΟ
Γαρίδα2.500 ΚΟΧ - -140
ΚΟΧ
1.060 ΚΟΧ3.700 ΚΟΧ
Ψάρια και κεφαλόποδα  2.900 ΚΟΧ -375 ΚΟΧ225 ΚΟΧ -3.500 ΚΟΧ
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα1412 - -228 σκάφη
Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι93 - - -12 σκάφη

Ιστορικό

Το ισχύον πρωτόκολλο με τη Γουινέα-Μπισάου αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μονογραφήθηκε από τα μέρη τον Φεβρουάριο 2012. Λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Γουινέα-Μπισάου, στις 12 Απριλίου 2012, η έγκριση του πρωτοκόλλου ανεστάλη από το Συμβούλιο. Κατόπιν της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης στη Γουινέα-Μπισάου στις 16 Οκτωβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Ισχύον νομικό πλαίσιο