Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Γουινέα-Μπισάου

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης

Η ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Γουινέας-Μπισάου, τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Ιουνίου 2007 και ανανεώνεται σιωπηρά ανά τετραετία.

Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ, κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αλιεύουν στα ύδατα της Γουινέας-Μπισάου. Είναι μια συμφωνία που καλύπτει πολλά είδη αλιευμάτων, όπως ο τόννος, τα κεφαλόποδα, οι γαρίδες και τα βενθοπελαγικά είδη. Αποτελεί μέρος των συμφωνιών για την αλιεία τόννου στη Δυτική Αφρική και είναι μία από τις 3 συμφωνίες που καλύπτουν πολλά είδη στην περιοχή (οι δύο άλλες του Μαρόκου και της Μαυριτανίας).

Κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης

Διάρκεια της συμφωνίας : 4 χρόνια (16.6.2007 - 15.6.2011 και 16.6.2011 - 15.6.2015), με δυνατότητα ανανέωσης
Διάρκεια του πρωτοκόλλου:3 χρόνια (24.11.2014 - 23.11.2017)
Φύση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξηςΣυμφωνία που καλύπτει πολλά είδη
Χρηματοδοτική συνεισφορά9.200.000 ευρώ/έτος, συμπεριλαμβανομένων των 3.000.000 ευρώ/έτος για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα
Εισφορά πλοιοκτητώνΣκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 25 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων με ελάχιστο 3,150 ευρώ/σκάφος
Ψάρια και κεφαλόποδα 256 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Γαρίδες: 344 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Προκαταβολές (μη επιστρεπτέες)Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 550 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 22τ)
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 3.500 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 100 τ)
Βάρος αναφοράςNo
ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - Αλιευτικές δυνατότητες
ESFRITGRPORΣΥΝΟΛΟ
Γαρίδα2.500 ΚΟΧ - -140
ΚΟΧ
1.060 ΚΟΧ3.700 ΚΟΧ
Ψάρια και κεφαλόποδα  2.900 ΚΟΧ -375 ΚΟΧ225 ΚΟΧ -3.500 ΚΟΧ
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα1412 - -228 σκάφη
Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι93 - - -12 σκάφη

Ιστορικό

Το ισχύον πρωτόκολλο με τη Γουινέα-Μπισάου αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μονογραφήθηκε από τα μέρη τον Φεβρουάριο 2012. Λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Γουινέα-Μπισάου, στις 12 Απριλίου 2012, η έγκριση του πρωτοκόλλου ανεστάλη από το Συμβούλιο. Κατόπιν της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης στη Γουινέα-Μπισάου στις 16 Οκτωβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Ισχύον νομικό πλαίσιο