Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Faeröer

Noordelijke overeenkomsten

Inwerkingtreding

2 februari 1990

Rechtskader

De kaderovereenkomst werd goedgekeurd uit hoofde van de Verordening (EEG) nr. 2211/80 van de Raad van 27 juni 1980 , PB L 226 van 29 augustus 1980, blz. 11

Periode

10 jaar, tot 20000

Vernieuwing

Verlengd met twee periodes van zes jaar tot 2012, daarna stilzwijgende verlenging met periodes van zes jaar, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd.

Kennisgeving van opzegging

9 maanden

Overeenkomsten

Jaarlijks, na bilateraal overleg - wederzijdse en evenwichtige ruil van bestanden, met een overeenkomst inzake de verdeling van de westelijke makreelbestanden (in gezamelijk beheer met Noorwegen).

Laatste overleg op 24-25.11.2005 voor het jaar 2006.

Overeenkomst voor 2005 : Verordening nr. 51/2006 20.01.2006

Belangrijkste begunstigde lidstaten

DE, DK, FR, NL, UK

Behaalde quota's (2006)

Witte vis (kabeljauw, schelvis, zwarte koolvis, roodbaars, leng, blauwe leng en platvis)10,575 t
Blauwe wijting en makreel : 18,908 t

Quota's voor de Faeröer (2006)

Witte vis (leng, torsk, blauwe leng en andere bijvangsten) 1,100 t
Industriële soorten (makreel, horsmakreel, steenbolk, sprot, zandspiering, blauwe wijting, haringhaai en bepaalde haringsoorten) 61,816 t
Quota's in de wateren van Groenland 1,635 t

Visserijzone

Vaartuigen tot 180 voet - tussen 12 en 21 mijl
Vaartuigen voorbij 180 voet - voorbij 21 mijl
Blauwe wijting - voorbij 21 mijl
Makreel - voorbij 21 mijl

Vergunningen

12 tot 21 mijl: 26 vaartuigen (max. 13 tegelijkertijd)
Voorbij 21 mijl : Trawlers - 70 (max. 26)
Blauwe wijting : 34
Hengelvisserij : 10
Makreel : 12