Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
Deadline for applications is 28 February 2015.

Færøerne

Nordiske aftaler

Ikrafttræden

2. februar 1990

Retsgrundlag

Rammeaftalen blev vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 2211/80 af 27. juni 1980. EFT L 226 af 29. august 1980, s. 11

Periode

10 år indtil 2000

Fornyelse

Fornyet for to yderligere perioder på seks år frem til 2012 – derefter stiltiende fornyelse for perioder på seks år, medmindre aftalen opsiges.

Opsigelsesvarsel

9 måneder

Aftaler

Årlige, efter bilaterale drøftelser - gensidig og afbalanceret udveksling af bestande, med enighed om deling af bestanden af makrel (forvaltes sammen med Norge).

Seneste drøftelse den 24-25.11.2005 for 2006.

Aftale for 2006: forordning nr. 51/2006 af 20.01.2006

Medlemslande med størst udbytte

DE, DK, F, NL og UK

Aftalte kvoter (2006)

Hvidfisk (torsk, kuller, sej, rødfisk, lange, byrkelange og fladfisk) 10 575 t
Blåhvilling og makrel: 18 908 t

Kvoter for Færøerne (2006)

Hvidfisk (lange, brosme, byrkelange og andre bifangster) 1 100 t
Industrifisk (makrel, hestemakrel, sperling, brisling, kysttobis, blåhvilling, sildehaj og visse sildearter) 61 816 t
Kvoter i grønlandske farvande 1 635 t

Fiskerizone

Fartøjer op til 180 fod - mellem 12- og 21-sømilezonen
Fartøjer over 180 fod - uden for 21-sømilezonen
Blåhvilling - uden for 21-sømilezonen
Makrel - uden for 21-sømilezonen

Licenser

12-21-sømilezonen: 26 fartøjer (maks. 13 samtidig)
Ud over 21-sømilezonen: Trawlfiskeri - 70 (maks. 26)
Blåhvilling: 34
Linefiskeri: 10
Makrel: 12