Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Closing date: 15 July 2016
From 23rd to 27th May 2016, the 20th Annual Meeting of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) was hosted by the European Union in La Réunion, France. Overall, the EU welcomes the outcome of the meeting, in particular the adoption of several EU proposals, such as a pilot project for a Regional Observer Scheme, the implementation of electronic Port State measures, an incentive scheme for better catch data reporting ('no-data no-fish' principle).
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.

Færøerne

Nordiske aftaler

Ikrafttræden

2. februar 1990

Retsgrundlag

Rammeaftalen blev vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 2211/80 af 27. juni 1980. EFT L 226 af 29. august 1980, s. 11

Periode

10 år indtil 2000

Fornyelse

Fornyet for to yderligere perioder på seks år frem til 2012 – derefter stiltiende fornyelse for perioder på seks år, medmindre aftalen opsiges.

Opsigelsesvarsel

9 måneder

Aftaler

Årlige, efter bilaterale drøftelser - gensidig og afbalanceret udveksling af bestande, med enighed om deling af bestanden af makrel (forvaltes sammen med Norge).

Seneste drøftelse den 24-25.11.2005 for 2006.

Aftale for 2006: forordning nr. 51/2006 af 20.01.2006

Medlemslande med størst udbytte

DE, DK, F, NL og UK

Aftalte kvoter (2006)

Hvidfisk (torsk, kuller, sej, rødfisk, lange, byrkelange og fladfisk) 10 575 t
Blåhvilling og makrel: 18 908 t

Kvoter for Færøerne (2006)

Hvidfisk (lange, brosme, byrkelange og andre bifangster) 1 100 t
Industrifisk (makrel, hestemakrel, sperling, brisling, kysttobis, blåhvilling, sildehaj og visse sildearter) 61 816 t
Kvoter i grønlandske farvande 1 635 t

Fiskerizone

Fartøjer op til 180 fod - mellem 12- og 21-sømilezonen
Fartøjer over 180 fod - uden for 21-sømilezonen
Blåhvilling - uden for 21-sømilezonen
Makrel - uden for 21-sømilezonen

Licenser

12-21-sømilezonen: 26 fartøjer (maks. 13 samtidig)
Ud over 21-sømilezonen: Trawlfiskeri - 70 (maks. 26)
Blåhvilling: 34
Linefiskeri: 10
Makrel: 12