Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.
The annual meeting (Malta 10-17 November 2015) of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas adopted a number of important proposals suggested by the EU toward more sustainable tuna fisheries. See a special infographic on EU and ICCAT.

Færøerne

Nordiske aftaler

Ikrafttræden

2. februar 1990

Retsgrundlag

Rammeaftalen blev vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 2211/80 af 27. juni 1980. EFT L 226 af 29. august 1980, s. 11

Periode

10 år indtil 2000

Fornyelse

Fornyet for to yderligere perioder på seks år frem til 2012 – derefter stiltiende fornyelse for perioder på seks år, medmindre aftalen opsiges.

Opsigelsesvarsel

9 måneder

Aftaler

Årlige, efter bilaterale drøftelser - gensidig og afbalanceret udveksling af bestande, med enighed om deling af bestanden af makrel (forvaltes sammen med Norge).

Seneste drøftelse den 24-25.11.2005 for 2006.

Aftale for 2006: forordning nr. 51/2006 af 20.01.2006

Medlemslande med størst udbytte

DE, DK, F, NL og UK

Aftalte kvoter (2006)

Hvidfisk (torsk, kuller, sej, rødfisk, lange, byrkelange og fladfisk) 10 575 t
Blåhvilling og makrel: 18 908 t

Kvoter for Færøerne (2006)

Hvidfisk (lange, brosme, byrkelange og andre bifangster) 1 100 t
Industrifisk (makrel, hestemakrel, sperling, brisling, kysttobis, blåhvilling, sildehaj og visse sildearter) 61 816 t
Kvoter i grønlandske farvande 1 635 t

Fiskerizone

Fartøjer op til 180 fod - mellem 12- og 21-sømilezonen
Fartøjer over 180 fod - uden for 21-sømilezonen
Blåhvilling - uden for 21-sømilezonen
Makrel - uden for 21-sømilezonen

Licenser

12-21-sømilezonen: 26 fartøjer (maks. 13 samtidig)
Ud over 21-sømilezonen: Trawlfiskeri - 70 (maks. 26)
Blåhvilling: 34
Linefiskeri: 10
Makrel: 12