Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The 19th meeting of the IOTC was held in Busan, Korea, from 24 April to 1 May 2015. The IOTC adopted six EU proposals (stand alone or co-sponsored), including improved reporting requirements, a reinsertion of the expired IOTC capacity management framework and a conservation measure on billfish with clear indications of depletion or overfishing (striped marlin, black marlin and blue marlin).
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The members of South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) achieved important progress in the meeting held in Mauritius last week.

Færøerne

Nordiske aftaler

Ikrafttræden

2. februar 1990

Retsgrundlag

Rammeaftalen blev vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 2211/80 af 27. juni 1980. EFT L 226 af 29. august 1980, s. 11

Periode

10 år indtil 2000

Fornyelse

Fornyet for to yderligere perioder på seks år frem til 2012 – derefter stiltiende fornyelse for perioder på seks år, medmindre aftalen opsiges.

Opsigelsesvarsel

9 måneder

Aftaler

Årlige, efter bilaterale drøftelser - gensidig og afbalanceret udveksling af bestande, med enighed om deling af bestanden af makrel (forvaltes sammen med Norge).

Seneste drøftelse den 24-25.11.2005 for 2006.

Aftale for 2006: forordning nr. 51/2006 af 20.01.2006

Medlemslande med størst udbytte

DE, DK, F, NL og UK

Aftalte kvoter (2006)

Hvidfisk (torsk, kuller, sej, rødfisk, lange, byrkelange og fladfisk) 10 575 t
Blåhvilling og makrel: 18 908 t

Kvoter for Færøerne (2006)

Hvidfisk (lange, brosme, byrkelange og andre bifangster) 1 100 t
Industrifisk (makrel, hestemakrel, sperling, brisling, kysttobis, blåhvilling, sildehaj og visse sildearter) 61 816 t
Kvoter i grønlandske farvande 1 635 t

Fiskerizone

Fartøjer op til 180 fod - mellem 12- og 21-sømilezonen
Fartøjer over 180 fod - uden for 21-sømilezonen
Blåhvilling - uden for 21-sømilezonen
Makrel - uden for 21-sømilezonen

Licenser

12-21-sømilezonen: 26 fartøjer (maks. 13 samtidig)
Ud over 21-sømilezonen: Trawlfiskeri - 70 (maks. 26)
Blåhvilling: 34
Linefiskeri: 10
Makrel: 12