Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links

Feiten en cijfers over het GVB pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Visserijwetgeving (EUR-Lex)

Samenvattingen van EU-wetgeving:

 

Nieuws
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.
Many Mediterranean fish stocks are in a worrying state, with alarming consequences for income and jobs in the Mediterranean fishing sector. To highlight the need for action, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, yesterday launched the campaign #MedFish4Ever. More than 80 representatives from EU institutions, European regions, business, and NGOs gathered at the European Commission stand at the Seafood Global Expo in Brussels for the launch event.
Concerned with the steep decline of fish stocks in the Mediterranean, on 27 April Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella hosted a high level Ministerial meeting with fisheries ministers from countries bordering the Mediterranean. Nineteen out of twenty-two riparian countries were represented, as well as GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), FAO and MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

EU-visserijbeheer

Wat is het gemeenschappelijk visserijbeleid?

Het GVB is een regeling voor het beheer van de Europese vissersvloten en voor het behoud van de visbestanden. Het werd in het leven geroepen om een gemeenschappelijke hulpbron te beheren, en geeft alle Europese vissersvloten gelijke toegang tot de wateren van de EU zodat zij eerlijk met elkaar kunnen concurreren.

Bestanden kunnen opnieuw groeien maar zijn niet onuitputtelijk. Sommige bestanden worden overbevist. Als gevolg daarvan hebben de EU-landen actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de Europese visserijsector duurzaam is en geen bedreiging vormt voor de grootte van de bestanden en de productiviteit op de lange termijn.

Het GVB werd ingevoerd in de jaren 70 en is sindsdien verschillende malen herzien, voor het laatst op 1 januari 2014.

Wat zijn de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid?

Het GVB moet ervoor zorgen dat zowel de visserij als de aquacultuur ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn en een bron van gezond voedsel voor de burgers van de EU vormen. Daarnaast moet het een dynamische visserijsector bevorderen en een goede levensstandaard voor de visserijgemeenschappen waarborgen.

Hoewel het van belang is te zorgen voor zo groot mogelijke vangsten, moeten er wel beperkingen worden gesteld. We moeten ervoor zorgen dat de visserijpraktijken het vermogen van de visbestanden om zich voort te planten niet schaden. Het huidige beleid bepaalt dat tussen 2015 en 2020 vangstbeperkingen moeten worden ingesteld die duurzaam zijn en zorgen voor het behoud van de bestanden op de lange termijn.

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen die de visserij heeft op het kwetsbare mariene milieu, niet volledig duidelijk. Daarom is het GVB voorzichtig ten aanzien van de gevolgen van de menselijke activiteiten op alle onderdelen van het ecosysteem. Vis moet selectiever gevangen worden en er moet geleidelijk een einde komen aan de teruggooi van ongewenste vis.

De hervorming English (en) verandert ook de manier waarop het GVB wordt beheerd, de EU-landen hebben nu meer zeggenschap op nationaal en regionaal niveau.

Het GVB heeft vier belangrijke beleidsterreinen:

Het GVB omvat ook regels over aquacultuur en de betrokkenheid van belanghebbenden.

Het nieuwe GVB in het kort

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Documentatie

Verordening (EU) 2015/812 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en Verordeningen (EU) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in verband met de aanlandingsverplichting, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad