Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Fatti u ċifri dwar il-PKS pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Leġiżlazzjoni dwar is-sajd (EUR-lex)

Leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor:

 

Aħbarijiet
Position announcements for Database specialist, Assistant coordinator and Scientific coordinator are available on ICCAT website.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will visit Agadir, Morocco to take part in the third edition of the Salon Halieutis. The event, organised by Morocco under the high patronage of King Mohamed VI, focuses on the different economic sectors of the marine fisheries, aquaculture and seafood industries, and will attract 45,000 visitors and exhibitors from over 30 countries.

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-ġestjoni tas-sajd tal-UE
Sajjieda fl-Irlanda. © Lionel Flageul

X'inhi l-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS hija sett ta’ regoli għall-ġestjoni tal-flotot tas-sajd Ewropej u għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut. Hija mfassla biex timmaniġġja riżorsa komuni u tagħti aċċess indaqs lill-flotot tas-sajd Ewropej kollha għall-ilmijiet u l-postijiet tas-sajd tal-UE u tippermetti lis-sajjieda biex jikkompetu b’mod ġust.

L-istokkijiet jistgħu jiġġeddu, iżda mhumiex bla limitu. Xi wħud minn dawn l-istokkijiet tas-sajd, madankollu, qed jiġu mistada żżejjed. Bħala riżultat, il-pajjiżi tal-UE ħadu azzjoni biex jiżguraw li l-industrija tas-sajd Ewropea tkun sostenibbli u ma tkunx ta’ theddida għad-daqs tal-popolazzjoni tal-ħut u l-produttività fuq żmien twil.

Il-PKS ġiet introdotta għall-ewwel darba fis-snin sebgħin u għaddiet minn aġġornamenti suċċessivi. L-aktar wieħed reċenti daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014.

X’inhuma l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS għandha l-għan li tiżgura li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment, ekonomikament u soċjalment sostenibbli u li jipprovdu sors ta’ ikel tajjeb għas-saħħa liċ-ċittadini tal-UE. L-għan tagħha huwa li trawwem industrija tas-sajd dinamika u li tiżgura standard ta’ għajxien ġust għall-komunitajiet tas-sajd.

Għalkemm huwa importanti li jittieħed il-massimu tal-qabdiet, għandu jkun hemm limiti. Irridu niżguraw li l-prattiki tas-sajd ma jagħmlux ħsara lill-abbilità riproduttiva tal-popolazzjonijiet tal-ħut. Il-politika attwali tistipula li bejn l-2015 u l-2020 il-limiti tal-qabdiet għandhom ikunu b'mod sostenibbli u li jżommu l-livell tal-istokkijiet tal-ħut fuq żmien twil.

Sal-lum, l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent fraġli tal-baħar mhux mifhum b’mod sħiħ. Għal din ir-raġuni, il-PKS tadotta approċċ kawt li jagħraf l-impatt tal-attività tal-bniedem fuq il-komponenti kollha tal-ekosistema. Hija tfittex li l-flotot tas-sajd tagħmilhom aktar selettivi f’dak li jaqbdu, u li gradwalment tneħħi l-prattika tal-iskartar ta’ ħut mhux mixtieq.

Ir-riforma tbiddel ukoll il-mod li bih il-PKS hija mmaniġġjata u tagħti kontroll akbar lill-pajjiżi tal-UE fuq livell nazzjonali u reġjonali.

Il-PKS għandha 4 oqsma prinċipali ta' politika:

Il-PKS tinkludi wkoll regoli dwar l-akkwakulturau l-involviment tal-partijiet interessati

Dokumenti uffiċjali

IR-REGOLAMENT (UE) Nru 1380/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE