Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Fatti u ċifri dwar il-PKS pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Leġiżlazzjoni dwar is-sajd (EUR-lex)

Leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor:

 

Aħbarijiet
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)
The European Commission is organising a selection procedure to fill five administrator posts at AD8 level within the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), in the fields of fisheries science and marine/maritime sciences. Deadline for applications: 31.07.2015.

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-ġestjoni tas-sajd tal-UE

X'inhi l-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS hija sett ta’ regoli għall-ġestjoni tal-flotot tas-sajd Ewropej u għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut. Hija mfassla biex timmaniġġja riżorsa komuni u tagħti aċċess indaqs lill-flotot tas-sajd Ewropej kollha għall-ilmijiet u l-postijiet tas-sajd tal-UE u tippermetti lis-sajjieda biex jikkompetu b’mod ġust.

L-istokkijiet jistgħu jiġġeddu, iżda mhumiex bla limitu. Xi wħud minn dawn l-istokkijiet tas-sajd, madankollu, qed jiġu mistada żżejjed. Bħala riżultat, il-pajjiżi tal-UE ħadu azzjoni biex jiżguraw li l-industrija tas-sajd Ewropea tkun sostenibbli u ma tkunx ta’ theddida għad-daqs tal-popolazzjoni tal-ħut u l-produttività fuq żmien twil.

Il-PKS ġiet introdotta għall-ewwel darba fis-snin sebgħin u għaddiet minn aġġornamenti suċċessivi. L-aktar wieħed reċenti daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014.

X’inhuma l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS għandha l-għan li tiżgura li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment, ekonomikament u soċjalment sostenibbli u li jipprovdu sors ta’ ikel tajjeb għas-saħħa liċ-ċittadini tal-UE. L-għan tagħha huwa li trawwem industrija tas-sajd dinamika u li tiżgura standard ta’ għajxien ġust għall-komunitajiet tas-sajd.

Għalkemm huwa importanti li jittieħed il-massimu tal-qabdiet, għandu jkun hemm limiti. Irridu niżguraw li l-prattiki tas-sajd ma jagħmlux ħsara lill-abbilità riproduttiva tal-popolazzjonijiet tal-ħut. Il-politika attwali tistipula li bejn l-2015 u l-2020 il-limiti tal-qabdiet għandhom ikunu b'mod sostenibbli u li jżommu l-livell tal-istokkijiet tal-ħut fuq żmien twil.

Sal-lum, l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent fraġli tal-baħar mhux mifhum b’mod sħiħ. Għal din ir-raġuni, il-PKS tadotta approċċ kawt li jagħraf l-impatt tal-attività tal-bniedem fuq il-komponenti kollha tal-ekosistema. Hija tfittex li l-flotot tas-sajd tagħmilhom aktar selettivi f’dak li jaqbdu, u li gradwalment tneħħi l-prattika tal-iskartar ta’ ħut mhux mixtieq.

Ir-riforma English (en) tbiddel ukoll il-mod li bih il-PKS hija mmaniġġjata u tagħti kontroll akbar lill-pajjiżi tal-UE fuq livell nazzjonali u reġjonali.

Il-PKS għandha 4 oqsma prinċipali ta' politika:

Il-PKS tinkludi wkoll regoli dwar l-akkwakulturau l-involviment tal-partijiet interessati

Il-punti ewlenin tal-PKS il-ġdida

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 247 KB [247 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 247 KB [247 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Dokumenti uffiċjali

Regolament (UE) 2015/812 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2187/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 2347/2002 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (UE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-obbligu tal-ħatt u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98

IR-REGOLAMENT (UE) Nru 1380/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE