Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Fatti u ċifri dwar il-PKS pdf - 16 MB [16 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Leġiżlazzjoni dwar is-sajd (EUR-lex)

Leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor:

 

Aħbarijiet
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)

Il-ġestjoni tas-sajd tal-UE

X'inhi l-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS hija sett ta’ regoli għall-ġestjoni tal-flotot tas-sajd Ewropej u għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut. Hija mfassla biex timmaniġġja riżorsa komuni u tagħti aċċess indaqs lill-flotot tas-sajd Ewropej kollha għall-ilmijiet u l-postijiet tas-sajd tal-UE u tippermetti lis-sajjieda biex jikkompetu b’mod ġust.

L-istokkijiet jistgħu jiġġeddu, iżda mhumiex bla limitu. Xi wħud minn dawn l-istokkijiet tas-sajd, madankollu, qed jiġu mistada żżejjed. Bħala riżultat, il-pajjiżi tal-UE ħadu azzjoni biex jiżguraw li l-industrija tas-sajd Ewropea tkun sostenibbli u ma tkunx ta’ theddida għad-daqs tal-popolazzjoni tal-ħut u l-produttività fuq żmien twil.

Il-PKS ġiet introdotta għall-ewwel darba fis-snin sebgħin u għaddiet minn aġġornamenti suċċessivi. L-aktar wieħed reċenti daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014.

X’inhuma l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd?

Il-PKS għandha l-għan li tiżgura li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment, ekonomikament u soċjalment sostenibbli u li jipprovdu sors ta’ ikel tajjeb għas-saħħa liċ-ċittadini tal-UE. L-għan tagħha huwa li trawwem industrija tas-sajd dinamika u li tiżgura standard ta’ għajxien ġust għall-komunitajiet tas-sajd.

Għalkemm huwa importanti li jittieħed il-massimu tal-qabdiet, għandu jkun hemm limiti. Irridu niżguraw li l-prattiki tas-sajd ma jagħmlux ħsara lill-abbilità riproduttiva tal-popolazzjonijiet tal-ħut. Il-politika attwali tistipula li bejn l-2015 u l-2020 il-limiti tal-qabdiet għandhom ikunu b'mod sostenibbli u li jżommu l-livell tal-istokkijiet tal-ħut fuq żmien twil.

Sal-lum, l-impatt tas-sajd fuq l-ambjent fraġli tal-baħar mhux mifhum b’mod sħiħ. Għal din ir-raġuni, il-PKS tadotta approċċ kawt li jagħraf l-impatt tal-attività tal-bniedem fuq il-komponenti kollha tal-ekosistema. Hija tfittex li l-flotot tas-sajd tagħmilhom aktar selettivi f’dak li jaqbdu, u li gradwalment tneħħi l-prattika tal-iskartar ta’ ħut mhux mixtieq.

Ir-riforma English (en) tbiddel ukoll il-mod li bih il-PKS hija mmaniġġjata u tagħti kontroll akbar lill-pajjiżi tal-UE fuq livell nazzjonali u reġjonali.

Il-PKS għandha 4 oqsma prinċipali ta' politika:

Il-PKS tinkludi wkoll regoli dwar l-akkwakulturau l-involviment tal-partijiet interessati

Il-punti ewlenin tal-PKS il-ġdida

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Dokumenti uffiċjali

Regolament (UE) 2015/812 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2187/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 2347/2002 u (KE) Nru 1224/2009, u r-Regolamenti (UE) Nru 1379/2013 u (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rigward l-obbligu tal-ħatt u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1434/98

IR-REGOLAMENT (UE) Nru 1380/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE