Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Handböcker och övrig information English (en)

Sammanfattning av EU-lagstiftningen:

Nyheter
Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today met with Sherry Ayittey, Minister of Fisheries and Aquaculture Development of Ghana.
This year's annual meeting of the South-East Atlantic Fisheries Organisation was held in Swakopmund, Namibia, from 30 November to 4 December. The outcome is very satisfactory for the EU, which was again a driving force behind the adoption of the main measures - notably the updating of the system of Observation, Inspection, Compliance and Enforcement as well as all Scientific Committee recommendations, notably the TAC of Patagonian Toothfish and Deep-sea Red Crabs.
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.

Olagligt fiske

EU bekämpar olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Den australiensiska flottan inspekterar fartyg som tjuvfiskar tandnoting i vattnen söder om landet.

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) gör stora skada. Det utarmar fiskbestånden, förstör livsmiljöer och snedvrider konkurrensen. Hederliga fiskare kan inte konkurrera på lika villkor, och kustsamhällena drabbas, särskilt i utvecklingsländerna.
EU försöker täppa till kryphålen som gör att brottsliga aktörer kan tjäna pengar på sin verksamhet.

  • De nya EU-regler som ska förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen) trädde i kraft den 1 januari 2010. Kommissionen samarbetar med alla aktörer för att se till att reglerna tillämpas ordentligt.
  • Bara fiskeprodukter som har certifierats som lagliga av den behöriga flaggstaten eller exportlandet får importeras till eller exporteras från EU.
  • Det finns en lista över tjuvfiskande fartyg som regelbundet uppdateras med uppgifter från regionala fiskeriorganisationer.
  • Enligt IUU-förordningen går det också att svartlista länder som ser genom fingrarna med tjuvfiske.
  • Fiskare från EU som tjuvfiskar någonstans i världen, oberoende av flagg, kan få dryga böter som ska stå i proportion till det ekonomiska värdet på fångsten och beröva dem vinsten.

Lagstiftning

Rådets förordning nr 1005/2008 om ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen)

Kommissionens förordning nr 1010/2009 om tillämpningsföreskrifter för IUU-förordningen

Kommissionens uttalanden pdf - 48 KB [48 KB] English (en) (september 2008)

Vägledning och övrig information

Handböcker, svartlistor, tillämpningsföreskrifter och övrig information English (en)