Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

 

Links

Vragen over de IUU-verordening English (en)

Samenvattingen van EU-wetgeving:

Illegale visserij (IUU-visserij)

De EU-regels om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden.
De Australische marine inspecteert een schip dat illegaal vist op Antarctische diepzeeheek ten zuiden van Australië.

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IUU) visserij schaadt vispopulaties, vernietigt habitats in zeegebieden, verstoort de concurrentie, benadeelt bonafide vissers en benadeelt kustgemeenschappen, vooral in ontwikkelingslanden.
De EU werkt aan het dichten van de mazen in de regelgeving om te voorkomen dat illegale vissers nog winst kunnen maken op hun activiteiten:

  • De EU- verordening om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen is op 1 januari 2010 in werking getreden. De Commissie zet zich samen met alle betrokken partijen in voor een samenhangende toepassing van de IUU-verordening.
  • Enkel vangsten die als legaal erkend zijn door de de vlagstaat of het exporterende land mogen in de EU worden in- of uitgevoerd.
  • Een lijst van IUU-schepen wordt regelmatig uitgebracht op basis van IUU-schepen die door regionale organisaties voor visserijbeheer zijn geïdentificeerd.
  • De IUU-verordening biedt ook de mogelijkheid om staten die illegale visserij door de vingers zien, op een zwarte lijst te plaatsen .
  • EU-vissers die elders in de wereld illegaal vissen, onder welke vlag dan ook, kunnen aanzienlijke sancties tegemoet zien, afhankelijk van de waarde van hun vangst, waardoor zij er geen winst op zullen maken.

Rechtsgrond

Verordening 1005/2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

Verordening 1010/2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening 1005/2008

Verklaringen van de Commissie pdf - 48 KB [48 KB] English (en) van 18 september 2008

Afgeleid recht, richtsnoeren en andere informatie

Afgeleid recht, richtsnoeren en andere informatie English (en)