Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Mistoqsijiet dwar ir-Regolament IUU English (en)

Il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor:

Aħbarijiet
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.
EU warns Kiribati, Sierra Leone and Trinidad & Tobago with yellow cards as they risk being uncooperative in the fight against illegal fishing. Sri Lanka reforms its fisheries system and is delisted.

Sajd illegali (IUU)

Ir-regoli tal-UE għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat
Dgħajsa tistad illegalment għall-Patagonian Toothfish fl-ibħra fin-Nofsinhar tal-Awstralja li qed tiġi spezzjonata mill-forza navali Awstraljana.

Is-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU) ifaqqar l-istokkijiet tal-ħut, jeqred il-ħabitats tal-baħar, ifixkel il-kompetizzjoni, iqiegħed lis-sajjieda onesti fi żvantaġġ inġust, u jdgħajjef il-komunitajiet tal-kosta, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
L-UE qed taħdem biex telimina d-dgħjufijiet li jippermettu lill-operaturi illegali jiksbu profitt mill-attivitajiet tagħhom:

  • Ir-Regolament tal-UE intiż biex jipprevjeni, jiskoraġġixxi u jelimina s-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010. Il-Kummissjoni qed taħdem b’mod attiv mal-partijiet interessati kollha biex jiżguraw l-applikazzjoni koerenti tar-Regolament IUU.
  • Il-prodotti tas-sajd tal-baħar iddikjarati bħala legali mill-Istat tal-bandiera jew mill-istat li jesporta biss jistgħu jiġu impurtati jew esportati mill-UE.
  • Lista ta’ bastimenti tas-sajd IUU hija maħruġa b’mod regolari, ibbażati fuq bastimenti IUU identifikati minn Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-ġestjoni tas-Sajd.
  • Ir-Regolament IUU joffri wkoll il-possibiltà li l-istati li jagħlqu għajnejhom quddiem l-attivitajiet tas-sajd illegali jitqiegħdu f’lista sewda.
  • L-operaturi tal-UE li jistadu illegalment fi kwalunkwe post fid-dinja, taħt kwalunkwe bandiera, jirriskjaw penali sostanzjali fi proporzjon mal-valur ekonomiku tal-qabdiet tagħhom, bil-konsegwenza li jitilfu kwalunkwe profitt li setgħu għamlu.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (ir-Regolament IUU)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1010/2009 tat-22 ta' Ottubru li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008

Stqarrijiet tal-Kummissjoni pdf - 48 KB [48 KB] English (en) tat-18 ta’ Settembru 2008

Leġiżlazzjoni sekondarja, gwida u informazzjoni oħra

Leġiżlazzjoni sekondarja, gwida u informazzjoni oħra English (en)