Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Mistoqsijiet dwar ir-Regolament IUU English (en)

Laqgħat u avvenimenti English (en)

Il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor:

Aħbarijiet
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The 31st FAO COFI took place in Rome from 9 to 13 June 2014. The session was attended by 116 Members and 73 intergovernmental and international NGOs.

Sajd illegali (IUU)

Ir-regoli tal-UE għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat
Dgħajsa tistad illegalment għall-Patagonian Toothfish fl-ibħra fin-Nofsinhar tal-Awstralja li qed tiġi spezzjonata mill-forza navali Awstraljana.

Is-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU) ifaqqar l-istokkijiet tal-ħut, jeqred il-ħabitats tal-baħar, ifixkel il-kompetizzjoni, iqiegħed lis-sajjieda onesti fi żvantaġġ inġust, u jdgħajjef il-komunitajiet tal-kosta, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
L-UE qed taħdem biex telimina d-dgħjufijiet li jippermettu lill-operaturi illegali jiksbu profitt mill-attivitajiet tagħhom:

  • Ir-Regolament tal-UE intiż biex jipprevjeni, jiskoraġġixxi u jelimina s-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2010. Il-Kummissjoni qed taħdem b’mod attiv mal-partijiet interessati kollha biex jiżguraw l-applikazzjoni koerenti tar-Regolament IUU.
  • Il-prodotti tas-sajd tal-baħar iddikjarati bħala legali mill-Istat tal-bandiera jew mill-istat li jesporta biss jistgħu jiġu impurtati jew esportati mill-UE.
  • Lista ta’ bastimenti tas-sajd IUU hija maħruġa b’mod regolari, ibbażati fuq bastimenti IUU identifikati minn Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-ġestjoni tas-Sajd.
  • Ir-Regolament IUU joffri wkoll il-possibiltà li l-istati li jagħlqu għajnejhom quddiem l-attivitajiet tas-sajd illegali jitqiegħdu f’lista sewda.
  • L-operaturi tal-UE li jistadu illegalment fi kwalunkwe post fid-dinja, taħt kwalunkwe bandiera, jirriskjaw penali sostanzjali fi proporzjon mal-valur ekonomiku tal-qabdiet tagħhom, bil-konsegwenza li jitilfu kwalunkwe profitt li setgħu għamlu.

Bażi legali

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (ir-Regolament IUU)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1010/2009 tat-22 ta' Ottubru li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008

Stqarrijiet tal-Kummissjoni pdf - 48 KB [48 KB] English (en) tat-18 ta’ Settembru 2008

Leġiżlazzjoni sekondarja, gwida u informazzjoni oħra

Leġiżlazzjoni sekondarja, gwida u informazzjoni oħra English (en)