Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Jautājumi par NNN zvejas regulu English (en)

Sanāksmes un pasākumi English (en)

ES tiesību aktu kopsavilkumi

Jaunumi
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The 31st FAO COFI took place in Rome from 9 to 13 June 2014. The session was attended by 116 Members and 73 intergovernmental and international NGOs.

Nelegālā zveja (NNN)

ES noteikumi par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu
Austrālijas kara flote pārbauda zvejas kuģi, kas velk nelegāli iegūtu Patagonijas ilkņzivju lomu Austrālijas dienvidu piekrastes ūdeņos.

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja noplicina zivju krājumus, iznīcina jūras dabisko vidi, kaitē konkurencei un rada zaudējumus godprātīgākiem zvejniekiem, kā arī novājina piekrastes kopienu ekonomiku, it sevišķi jaunattīstības valstīs.
ES veic lielu darbu, lai likvidētu pelēkās zonas likumdošanā, kuru dēļ nelegālas zvejas operatoriem rodas iespēja piekopt maluzvejniecību.

  • 2010. gada 1. janvārī stājās spēkā ES regula, kuras nolūks ir novērst, kavēt un izskaust NNN zveju. Komisija aktīvi sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu NNN zvejas regulas saskaņotu piemērošanu.
  • Eiropas Savienībā drīkst ievest un no tās drīkst izvest tikai tādus jūras zivju produktus, ko par legāli iegūtiem atzinusi attiecīgā karoga valsts vai eksportētāja valsts.
  • Regulāri tiek izdots NNN kuģu saraksts, kurā iekļauj kuģus, ko identificējušas reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.
  • NNN zvejas regula arī piedāvā iespēju izveidot to valstu sarakstu, kuras piever acis uz nelegālas zvejas darbībām.
  • ES operatoriem, kas nodarbojas ar nelegālo zveju citur pasaulē, jārēķinās ar ievērojamu naudassodu neatkarīgi no tā, ar kuras valsts karogu viņi kuģo. Summa atbilst konkrētā loma vērtībai, tādējādi atņemot izredzes iegūt peļņu ar šo nelikumīgo nodarbi.

Juridiskais pamats

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN regula)

Komisijas 2009. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008

Komisijas 2008. gada 18. septembra paziņojumi pdf - 48 KB [48 KB] English (en)

Sekundārie tiesību akti, norādījumi un cita informācija

Sekundārie tiesību akti, norādījumi un cita informācija English (en)