Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Jautājumi par NNN zvejas regulu English (en)

ES tiesību aktu kopsavilkumi

Jaunumi
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.

Nelegālā zveja (NNN)

ES noteikumi par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu
Austrālijas kara flote pārbauda zvejas kuģi, kas velk nelegāli iegūtu Patagonijas ilkņzivju lomu Austrālijas dienvidu piekrastes ūdeņos.

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja noplicina zivju krājumus, iznīcina jūras dabisko vidi, kaitē konkurencei un rada zaudējumus godprātīgākiem zvejniekiem, kā arī novājina piekrastes kopienu ekonomiku, it sevišķi jaunattīstības valstīs.
ES veic lielu darbu, lai likvidētu pelēkās zonas likumdošanā, kuru dēļ nelegālas zvejas operatoriem rodas iespēja piekopt maluzvejniecību.

  • 2010. gada 1. janvārī stājās spēkā ES regula, kuras nolūks ir novērst, kavēt un izskaust NNN zveju. Komisija aktīvi sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu NNN zvejas regulas saskaņotu piemērošanu.
  • Eiropas Savienībā drīkst ievest un no tās drīkst izvest tikai tādus jūras zivju produktus, ko par legāli iegūtiem atzinusi attiecīgā karoga valsts vai eksportētāja valsts.
  • Regulāri tiek izdots NNN kuģu saraksts, kurā iekļauj kuģus, ko identificējušas reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.
  • NNN zvejas regula arī piedāvā iespēju izveidot to valstu sarakstu, kuras piever acis uz nelegālas zvejas darbībām.
  • ES operatoriem, kas nodarbojas ar nelegālo zveju citur pasaulē, jārēķinās ar ievērojamu naudassodu neatkarīgi no tā, ar kuras valsts karogu viņi kuģo. Summa atbilst konkrētā loma vērtībai, tādējādi atņemot izredzes iegūt peļņu ar šo nelikumīgo nodarbi.

Juridiskais pamats

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN regula)

Komisijas 2009. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008

Komisijas 2008. gada 18. septembra paziņojumi pdf - 48 KB [48 KB] English (en)

Sekundārie tiesību akti, norādījumi un cita informācija

Sekundārie tiesību akti, norādījumi un cita informācija English (en)