Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Jautājumi par NNN zvejas regulu English (en)

ES tiesību aktu kopsavilkumi

Jaunumi
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.

Nelegālā zveja (NNN)

ES noteikumi par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanu
Austrālijas kara flote pārbauda zvejas kuģi, kas velk nelegāli iegūtu Patagonijas ilkņzivju lomu Austrālijas dienvidu piekrastes ūdeņos.

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja noplicina zivju krājumus, iznīcina jūras dabisko vidi, kaitē konkurencei un rada zaudējumus godprātīgākiem zvejniekiem, kā arī novājina piekrastes kopienu ekonomiku, it sevišķi jaunattīstības valstīs.
ES veic lielu darbu, lai likvidētu pelēkās zonas likumdošanā, kuru dēļ nelegālas zvejas operatoriem rodas iespēja piekopt maluzvejniecību.

  • 2010. gada 1. janvārī stājās spēkā ES regula, kuras nolūks ir novērst, kavēt un izskaust NNN zveju. Komisija aktīvi sadarbojas ar visām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu NNN zvejas regulas saskaņotu piemērošanu.
  • Eiropas Savienībā drīkst ievest un no tās drīkst izvest tikai tādus jūras zivju produktus, ko par legāli iegūtiem atzinusi attiecīgā karoga valsts vai eksportētāja valsts.
  • Regulāri tiek izdots NNN kuģu saraksts, kurā iekļauj kuģus, ko identificējušas reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas.
  • NNN zvejas regula arī piedāvā iespēju izveidot to valstu sarakstu, kuras piever acis uz nelegālas zvejas darbībām.
  • ES operatoriem, kas nodarbojas ar nelegālo zveju citur pasaulē, jārēķinās ar ievērojamu naudassodu neatkarīgi no tā, ar kuras valsts karogu viņi kuģo. Summa atbilst konkrētā loma vērtībai, tādējādi atņemot izredzes iegūt peļņu ar šo nelikumīgo nodarbi.

Juridiskais pamats

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN regula)

Komisijas 2009. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008

Komisijas 2008. gada 18. septembra paziņojumi pdf - 48 KB [48 KB] English (en)

Sekundārie tiesību akti, norādījumi un cita informācija

Sekundārie tiesību akti, norādījumi un cita informācija English (en)