Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Aiheeseen liittyvää tietoa

Lisätietoa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevasta asetuksesta English (en)

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä:

Uutiset
Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today met with Sherry Ayittey, Minister of Fisheries and Aquaculture Development of Ghana.
This year's annual meeting of the South-East Atlantic Fisheries Organisation was held in Swakopmund, Namibia, from 30 November to 4 December. The outcome is very satisfactory for the EU, which was again a driving force behind the adoption of the main measures - notably the updating of the system of Observation, Inspection, Compliance and Enforcement as well as all Scientific Committee recommendations, notably the TAC of Patagonian Toothfish and Deep-sea Red Crabs.
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.

Laittoman kalastuksen torjunta

EU:n säännöt laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi
Tämä Australian merivoimien pysäyttämä alus kalasti luvatta hammaskalaa Australian eteläpuolella.

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus köyhdyttää kalakantoja, tuhoaa merten elinympäristöjä, vääristää kilpailua, asettaa kalastajat eriarvoiseen asemaan ja heikentää rannikkoyhteisöjä erityisesti kehitysmaissa.
EU pyrkii tekemään laittomasta kalastuksesta kannattamatonta mm. seuraavin keinoin:

  • EU-asetus, jonka tarkoituksena on estää laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus, tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Komissio pyrkii tiedottamaan kaikille osapuolille, miten asetusta on sovellettava.
  • EU:n alueelle voidaan tuoda tai EU:sta voidaan viedä vain sellaisia merikalastuksen tuotteita, jotka lippuvaltio tai viejävaltio on vahvistanut laillisiksi.
  • EU julkaisee laitonta kalastusta harjoittavista aluksista säännöllisesti luettelon, joka perustuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen havaintoihin.
  • Asetus mahdollistaa myös mustan listan laatimisen valtioista, jotka suhtautuvat laittomaan kalastukseen välinpitämättömästi.
  • EU:n alueelta tulevat toimijat, jotka kalastavat laittomasti missä päin maailmaa ja minkä lipun alla tahansa, joutuvat maksamaan mittavat, pyyntisaaliin taloudelliseen arvoon suhteutetut sakot, jotka kumoavat laittomasta kalastuksesta saadun tuoton.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29. syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22. lokakuuta 2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1010/2009

Komission lausumat pdf - 48 KB [48 KB] English (en) , annettu 18. syyskuuta 2008

Lainsäädäntö ja ohjeasiakirjat

Lainsäädäntö ja ohjeasiakirjat English (en)