Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst

Ebaseaduslikku kalapüüki käsitleva määruse alased päringud English (en)

ELi õigusaktide kokkuvõtted:

Uudised
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.

Ebaseaduslik kalapüük (IUU)

ELi eeskirjad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks
Austraalia merevägi Lõuna-Austraalia vetes ebaseaduslikult patagoonia kihvkala püüdvat alust kontrollimas.

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük kahandab kalavarusid, hävitab mereelupaiku, moonutab konkurentsi, asetab ausad kalurid ebaõiglasesse olukorda ning nõrgendab rannikuasumeid, eelkõige arenguriikides.
EL teeb tööd selle nimel, et täita õiguslikud lüngad, mis praegu võimaldavad ebaseaduslikel ettevõtjatel oma tegevusest kasu saada.

  • ELi määrus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks jõustus 1. jaanuaril 2010. Komisjon teeb tihedat koostööd kõigi sidusrühmadega, et tagada asjaomase määruse ühtlane kohaldamine.
  • Üksnes neid merekalanduse tooteid, mis on saanud oma seaduslikkuse kohta kinnituse pädevalt lipuriigilt või eksportivalt riigilt, võib importida ELi või eksportida sealt väljapoole.
  • Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja antakse välja korrapäraselt. See koosneb kõnealuse tegevusega seotud laevadest, mille on tuvastanud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid.
  • Ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitlev määrus pakub ka võimaluse kanda nn musta nimekirja need riigid, kes ei võta ebaseadusliku kalapüügi vastu piisavaid meetmeid.
  • ELi ettevõtjaid, kes tegelevad ebaseadusliku kalapüügiga mis tahes maailma paigas ja mis tahes lipu all, ootavad ees märkimisväärsed trahvid, mis on proportsioonis nende saagi majandusliku väärtusega, ning mis ei võimalda neil seega kasumit saada.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Komisjoni avaldused pdf - 48 KB [48 KB] English (en) , 18. september 2008

Teisesed õigusaktid, suunised ja muu teave

Teisesed õigusaktid, suunised ja muu teave English (en)