Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Forespørgsler om IUU-forordningen English (en)

Resuméer af EU-lovgivningen:

Nyheder
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
On June 5, the Port State Measures Agreement, a key international treaty aimed at combating illegal fishing will come into force. The Agreement, adopted and promoted by the United Nations' Food and Agriculture Organisation, allows countries to keep illegal operators out of their ports and to prevent them from landing illegal catches.
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.

Ulovligt fiskeri (IUU)

EU-regler for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
Fiskerfartøj på ulovligt fiskeri efter patagonisk isfisk syd for Australien inspiceres af den australske flåde.

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) nedfisker bestandene, ødelægger levesteder, fordrejer konkurrencen, stiller ærlige fiskere urimeligt dårligt i konkurrencen og svækker kystsamfundene, især i udviklingslandene.
EU arbejder på at lukke smuthuller, der giver ulovlige operatører mulighed for at tjene penge på deres aktiviteter:

  • Den EU-forordning, der skal forebygge, afskrække fra og udrydde ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), trådte i kraft den 1. januar 2010. Kommissionen arbejder aktivt med alle interesserede parter på at sikre en ensartet anvendelse af IUU-forordningen.
  • Kun produkter fra havet, der er stemplet som lovlige af den kompetente flagstat eller eksportlandet, må importeres til eller eksporteres fra EU.
  • Der udarbejdes jævnligt en liste over IUU-fartøjer, som bygger på IUU-fartøjer identificeret af regionale fiskeriorganisationer.
  • IUU-forordningen giver også mulighed for at sortliste lande, som vender det blinde øje til ulovligt fiskeri.
  • EU-fiskere, der fisker ulovligt et eller andet sted på kloden kan, uanset hvilket flag de sejler under, se frem til store bøder svarende til den økonomiske værdi af deres fangst, så de mister enhver fortjeneste.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008

Kommissionens erklæringer pdf - 48 KB [48 KB] English (en) af 18. september 2008

Sekundær lovgivning, retningslinjer og andre oplysninger

Sekundær lovgivning, retningslinjer og andre oplysninger English (en)