Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Forespørgsler om IUU-forordningen English (en)

Resuméer af EU-lovgivningen:

Nyheder
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella, is in Washington this week to convey the EU's commitment to sustainable development.

Ulovligt fiskeri (IUU)

EU-regler for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
Fiskerfartøj på ulovligt fiskeri efter patagonisk isfisk syd for Australien inspiceres af den australske flåde.

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) nedfisker bestandene, ødelægger levesteder, fordrejer konkurrencen, stiller ærlige fiskere urimeligt dårligt i konkurrencen og svækker kystsamfundene, især i udviklingslandene.
EU arbejder på at lukke smuthuller, der giver ulovlige operatører mulighed for at tjene penge på deres aktiviteter:

  • Den EU-forordning, der skal forebygge, afskrække fra og udrydde ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), trådte i kraft den 1. januar 2010. Kommissionen arbejder aktivt med alle interesserede parter på at sikre en ensartet anvendelse af IUU-forordningen.
  • Kun produkter fra havet, der er stemplet som lovlige af den kompetente flagstat eller eksportlandet, må importeres til eller eksporteres fra EU.
  • Der udarbejdes jævnligt en liste over IUU-fartøjer, som bygger på IUU-fartøjer identificeret af regionale fiskeriorganisationer.
  • IUU-forordningen giver også mulighed for at sortliste lande, som vender det blinde øje til ulovligt fiskeri.
  • EU-fiskere, der fisker ulovligt et eller andet sted på kloden kan, uanset hvilket flag de sejler under, se frem til store bøder svarende til den økonomiske værdi af deres fangst, så de mister enhver fortjeneste.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008

Kommissionens erklæringer pdf - 48 KB [48 KB] af 18. september 2008

Sekundær lovgivning, retningslinjer og andre oplysninger

Sekundær lovgivning, retningslinjer og andre oplysninger English (en)