Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace

Dotazy týkající se nařízení NNN English (en)

Semináře, setkání a akce English (en)

Shrnutí právních předpisů EU

Aktuality
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The 31st FAO COFI took place in Rome from 9 to 13 June 2014. The session was attended by 116 Members and 73 intergovernmental and international NGOs.

Nelegální rybolov (IUU)

EU bojuje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
Australské námořnictvo kontroluje plavidlo, které ve vodách jižně od Austrálie nelegálně loví ledovku patagonskou

Nelegální, přesněji nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (neboli rybolov NNN, označovaný také anglickou zkratkou IUU) decimuje populace ryb, ničí mořské prostředí, narušuje hospodářskou soutěž, znevýhodňuje poctivé rybáře a oslabuje pobřežní komunity, zejména v rozvojových zemích.
EU pracuje na tom, aby se odstranily nedůslednosti a mezery v předpisech, jejichž vinou mohou subjekty provozující nelegální rybolov z této činnosti ekonomicky těžit:

  • Nařízení EU o předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (NNN) vstoupilo v platnost 1. ledna 2010. Komise aktivně spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami na tom, aby se toto nařízení jednotně uplatňovalo.
  • Dovážet do EU nebo z ní vyvážet se smějí pouze ty produkty mořského rybolovu, které byly potvrzeny jako legální příslušným státem vlajky nebo státem vyvážejícím.
  • Na základě informací regionálních organizací pro řízení rybolovu se pravidelně sestavuje seznam plavidel provozujících nelegální rybolov.
  • Nařízení rovněž stanoví možnost dát na černou listinou státy, které proti nezákonnému rybolovu nezasahují.
  • Na hospodářské subjekty EU , které se kdekoli na světě, pod jakoukoli vlajkou dopustí nelegálního rybolovu, čekají výrazné sankce. Jejich rozsah je přiměřený hospodářské hodnotě úlovku, takže se těmto hospodářským subjektům nemůže nelegální úlovek žádným způsobem vyplatit.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008

Prohlášení Komise pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z 18. září 2008

Sekundární právní předpisy, pokyny a další informace

Sekundární právní předpisy, pokyny a další informace English (en)