Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace

Dotazy týkající se nařízení NNN English (en)

Shrnutí právních předpisů EU

Aktuality
On June 5, the Port State Measures Agreement, a key international treaty aimed at combating illegal fishing will come into force. The Agreement, adopted and promoted by the United Nations' Food and Agriculture Organisation, allows countries to keep illegal operators out of their ports and to prevent them from landing illegal catches.
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.

Nelegální rybolov (IUU)

EU bojuje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
Australské námořnictvo kontroluje plavidlo, které ve vodách jižně od Austrálie nelegálně loví ledovku patagonskou

Nelegální, přesněji nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (neboli rybolov NNN, označovaný také anglickou zkratkou IUU) decimuje populace ryb, ničí mořské prostředí, narušuje hospodářskou soutěž, znevýhodňuje poctivé rybáře a oslabuje pobřežní komunity, zejména v rozvojových zemích.
EU pracuje na tom, aby se odstranily nedůslednosti a mezery v předpisech, jejichž vinou mohou subjekty provozující nelegální rybolov z této činnosti ekonomicky těžit:

  • Nařízení EU o předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (NNN) vstoupilo v platnost 1. ledna 2010. Komise aktivně spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami na tom, aby se toto nařízení jednotně uplatňovalo.
  • Dovážet do EU nebo z ní vyvážet se smějí pouze ty produkty mořského rybolovu, které byly potvrzeny jako legální příslušným státem vlajky nebo státem vyvážejícím.
  • Na základě informací regionálních organizací pro řízení rybolovu se pravidelně sestavuje seznam plavidel provozujících nelegální rybolov.
  • Nařízení rovněž stanoví možnost dát na černou listinou státy, které proti nezákonnému rybolovu nezasahují.
  • Na hospodářské subjekty EU , které se kdekoli na světě, pod jakoukoli vlajkou dopustí nelegálního rybolovu, čekají výrazné sankce. Jejich rozsah je přiměřený hospodářské hodnotě úlovku, takže se těmto hospodářským subjektům nemůže nelegální úlovek žádným způsobem vyplatit.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008

Prohlášení Komise pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z 18. září 2008

Sekundární právní předpisy, pokyny a další informace

Sekundární právní předpisy, pokyny a další informace English (en)