Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst

Tehnilised meetmed Läänemerel pdf - 608 KB [608 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) polski (pl) suomi (fi) svenska (sv)

Kalavarude kaitset, sealhulgas tehnilisi meetmeid, käsitlevad õigusaktid (EUR-Lex)

Uudised
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.

Tehnilised meetmed

Kalavarude majandamine
ELi kalavarude majandamine hõlmab ka püügivahenditega seotud üksikasjalikke tehnilisi eeskirju. © Lionel Flageul

Tehnilised meetmed on koondnimetus paljudele erinevatele eeskirjadele, millega määratakse kindlaks kuidas, kus ja millal kalurid võivad kala püüda. Tehnilised meetmed on kehtestatud kõigi Euroopa valgalade jaoks, kuid need on vastavalt piirkondlikele tingimustele märkimisväärselt erinevad.

Kõnealused meetmed võivad hõlmata järgmist:

  • lossitava kala alammõõdud ning kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdud;
  • nõuded püügivahendite ülesehitusele ja kasutusele;
  • väikseim võrgusilma suurus;
  • nõue kasutada selektiivsemaid püügivahendeid soovimatu kaaspüügi vähendamiseks;
  • keelualad ja -ajad;
  • piirangud kaaspüügile (soovimatute või muude liikide kui sihtliikide püük);
  • meetmed püügitegevusest tingitud mõju minimeerimiseks mereökosüsteemidele ja keskkonnale.

Ühise kalanduspoliitika reformi järelmeetmena vaadatakse läbi tehnilisi meetmeid käsitlevad eeskirjad, et kaasata uue ühise kalanduspoliitika raames nendesse kaks täiesti uut osa (lossimiskohustus ja piirkondadeks jaotamine).

Ametlikud dokumendid

Proposal of 14/05/2014

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2004,(EC) No 2187/2005 and (EC) No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97 - COM(2014) 265 final

Legislation

Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption

Regulation (EU) No 579/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1288/2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011

Commission Regulation (EU) No 686/2010 of 28 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 as regards specifications of Bacoma window and T90 trawl in fisheries carried out in the Baltic Sea, the Belts and the Sound

Council Regulation (EC) No 1288/2009 of 27 November 2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011

Commission Regulation (EC) No 517/2008 of 10 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 850/98 as regards the determination of the mesh size and assessing the thickness of twine of fishing nets

Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98

CORRIGENDUM TO: Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 for the conservation of fishery through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound - COM/2012/0591 final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain technical and control measures in the Skagerrak and amending Regulation (EC) No 850/98 and Regulation (EC) No 1342/2008 - COM/2012/471 final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002 - COM/2012/371 final

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 850/98 concerning the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and repealing Council Regulation (EC) No 1288/2009 - COM/2012/298 final

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Action Plan for reducing incidental catches of seabirds in fishing gears - COM/2012/0665 final

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Cetacean incidental catches in Fisheries: Report on the implementation of certain provisions of Council Regulation (EC) No 812/2004 and on a scientific assessment of the effects of using in particular gillnets, trammel nets and entangling nets on cetaceans in the Baltic Sea as requested through Council Regulation (EC) No 2187/2005 - COM/2009/368 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Promoting more environmentally-friendly fishing methods: the role of technical conservation measures - COM/2004/0438 final

 

Reports

Report from the Commission to the Council on the selectivity in trawl fisheries for cod in the Baltic Sea - COM/2008/870 final