Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
The European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities in the Baltic Sea for 2016.
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.

TAC oraz kwoty

Zarządzanie zasobami ryb

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) lub też możliwości połowowe to limity połowowe (wyrażone w tonach lub liczbowo), które przyjmuje się w odniesieniu do większości zasobów ryb poławianych przemysłowo. Komisja Europejska przygotowuje wnioski w oparciu o opinie naukowe na temat stanu zasobów, które wydają organizacje doradcze, takie jak ICES oraz STECF. Niektóre plany wieloletnie zawierają zasady dotyczące ustalania TAC. TAC ustanawia Rada Ministrów Rybołówstwa – co roku w odniesieniu do większości zasobów i co dwa lata dla zasobów głębokowodnych. W przypadku stad, które są wspólne i zarządzane wspólnie z krajami spoza UE, wysokość TAC uzgadnia z nimi (lub z grupami tych krajów).

Limity całkowitych dopuszczalnych połowów są rozdzielane między państwa UE w formie kwot krajowych.  Przy podziale kwot dla każdego kraju stosuje się oddzielny współczynnik procentowy w odniesieniu do każdego stada.  Ten stały współczynnik znany jest jako zasada względnej stabilności. Kraje UE mogą wymieniać się kwotami z innymi krajami UE.

Państwa członkowskie Unii muszą stosować przejrzyste i obiektywne kryteria rozdzielania kwot krajowych wśród rybaków.  Są również odpowiedzialne za to, żeby wysokość połowów nie przekroczyła wysokości określonej w kwotach.  Z chwilą wyczerpania kwoty dla danego gatunku, kraj członkowski powinien zakazać jego poławiania.

W regionie Morza Śródziemnego w przypadku większości połowów przeprowadza się jedynie kontrole początkowe.

Dodatkowe informacje

  • TAC oraz kwoty w 2015 r. pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro)
  • TAC oraz kwoty w 2014 r. pdf - 869 KB [869 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC oraz kwoty w 2013 r. pdf - 836 KB [836 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC oraz kwoty w 2012 r. pdf - 956 KB [956 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC oraz kwoty w 2011 r. pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • Obszary połowowe w UE.  pdf - 333 KB [333 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Obszary połowowe na Morzu Bałtyckim. pdf - 1009 KB [1009 KB]

Oficjalne dokumenty

Links to other languages (translations available a few days after the English version)

TACs and Quotas 2016

Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea - COM(2015) 413

Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy pdf - 265 KB [265 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  - Annex pdf - 555 KB [555 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

TACs and Quotas 2015

Council Regulation (EU) 2015/960 of 19 June 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities (measures concerning inter alia sea bass)

Council Regulation (EU) 2015/523 of 25 March 2015 amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities     

Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014

Council Regulation (EU) 2015/106 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) No 1221/2014 of 10 November 2014 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) No 1180/2013

Council Regulation (EU) No 779/2014 of 17 July 2014 fixing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season

Communication on fishing opportunites for 2015

Communication from the Commission concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy - COM/2014/388

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives English (en)