Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

TAC oraz kwoty

Zarządzanie zasobami ryb

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) lub też możliwości połowowe to limity połowowe (wyrażone w tonach lub liczbowo), które przyjmuje się w odniesieniu do większości zasobów ryb poławianych przemysłowo. Komisja Europejska przygotowuje wnioski w oparciu o opinie naukowe na temat stanu zasobów, które wydają organizacje doradcze, takie jak ICES oraz STECF. Niektóre plany wieloletnie zawierają zasady dotyczące ustalania TAC. TAC ustanawia Rada Ministrów Rybołówstwa – co roku w odniesieniu do większości zasobów i co dwa lata dla zasobów głębokowodnych. W przypadku stad, które są wspólne i zarządzane wspólnie z krajami spoza UE, wysokość TAC uzgadnia z nimi (lub z grupami tych krajów).

Limity całkowitych dopuszczalnych połowów są rozdzielane między państwa UE w formie kwot krajowych.  Przy podziale kwot dla każdego kraju stosuje się oddzielny współczynnik procentowy w odniesieniu do każdego stada.  Ten stały współczynnik znany jest jako zasada względnej stabilności. Kraje UE mogą wymieniać się kwotami z innymi krajami UE.

Państwa członkowskie Unii muszą stosować przejrzyste i obiektywne kryteria rozdzielania kwot krajowych wśród rybaków.  Są również odpowiedzialne za to, żeby wysokość połowów nie przekroczyła wysokości określonej w kwotach.  Z chwilą wyczerpania kwoty dla danego gatunku, kraj członkowski powinien zakazać jego poławiania.

W regionie Morza Śródziemnego w przypadku większości połowów przeprowadza się jedynie kontrole początkowe.

Dodatkowe informacje

  • TAC oraz kwoty w 2014 r. pdf - 869 KB [869 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC oraz kwoty w 2013 r. pdf - 836 KB [836 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC oraz kwoty w 2012 r. pdf - 956 KB [956 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC oraz kwoty w 2011 r. pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • Obszary połowowe w UE.  pdf - 333 KB [333 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
  • Obszary połowowe na Morzu Bałtyckim. pdf - 1009 KB [1009 KB]

Oficjalne dokumenty

Links to other languages (translations available a few days after the English version)

Communication on fishing opportunites for 2015

Communication from the Commission concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy - COM/2014/388

TACs and Quotas 2014

Council Regulation (EU) No 43/2014 of 20 January 2014 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, to Union vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) No 24/2014 of 10 January 2014 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) No 1180/2013 of 19 November 2013 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Council Regulation (EU) No 713/2013 of 23 July 2013 establishing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2013/14 fishing season

Proposals

Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season - COM (2014) 454 final pdf - 55 KB [55 KB] English (en) español (es) français (fr)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives English (en)