Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα

 

Ειδήσεις
EU ministers have reached an agreement on fishing opportunities for 2016 in the Atlantic, North Sea and Black Sea, following discussions at the Agriculture and Fisheries Council on 14 and 15 December. Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, presented the Commission's proposals which were the basis for negotiations.
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on 14-15 December.

TAC και ποσοστώσεις

Διαχείριση της αλιείας

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ή οι αλιευτικές δυνατότητες, είναι όρια αλιευμάτων (εκφρασμένα σε τόνους ή αριθμό) που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα. Η Επιτροπή καταρτίζει τις προτάσεις με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων τις οποίες παρέχουν συμβουλευτικά όργανα, όπως το ICES και η ΕΤΟΕΑ. Ορισμένα πολυετή σχέδια περιλαμβάνουν κανόνες για τον καθορισμό των ΤAC. Τα TAC καθορίζονται ετησίως για τα περισσότερα αποθέματα (κάθε δύο χρόνια για τα είδη βαθέων υδάτων) από το Συμβούλιο υπουργών Αλιείας. Για τα αποθέματα που είναι κοινά με χώρες εκτός ΕΕ και αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης, τα TAC αποφασίζονται από κοινού με τις εν λόγω ομάδες χωρών εκτός της ΕΕ.

Τα TAC κατανέμονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μορφή εθνικών ποσοστώσεων.  Όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων, για κάθε απόθεμα εφαρμόζεται διαφορετικό ποσοστό ανά χώρα της ΕΕ,  το οποίο είναι γνωστό ως το κλειδί σχετικής σταθερότητας. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν ποσοστώσεις μεταξύ τους.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να κατανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις μεταξύ των αλιέων με βάση διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και  να εξασφαλίζουν ότι οι ποσοστώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης.  Όταν όλες οι διαθέσιμες ποσοστώσεις ενός είδους έχουν αλιευθεί, η σχετική χώρα της ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την αλιεία αυτού του είδους.

Στη λεκάνη της Μεσογείου τα περισσότερα είδη αλιείας, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με βάση ελέγχους δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

  • TAC και ποσοστώσεις 2015 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro)
  • TAC και ποσοστώσεις 2014 pdf - 869 KB [869 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2013 pdf - 836 KB [836 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2012 pdf - 956 KB [956 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2011 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • Αλιευτικές περιοχές στην ΕΕ  pdf - 333 KB [333 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Αλιευτικές περιοχές στη Βαλτική pdf - 1009 KB [1009 KB]

Επίσημα έγγραφα

TACs and Quotas 2016

Council Regulation (EU) 2016/72 of 22 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, and amending Regulation (EU) 2015/104

Council Regulation (EU) 2016/73 of 18 January 2016 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) 2015/2072 of 17 November 2015 fixing for 2016 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 1221/2014 and (EU) 2015/104

Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy pdf - 265 KB [265 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  - Annex pdf - 555 KB [555 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

TACs and Quotas 2015

Council Regulation (EU) 2015/960 of 19 June 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities (measures concerning inter alia sea bass)

Council Regulation (EU) 2015/523 of 25 March 2015 amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities     

Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014

Council Regulation (EU) 2015/106 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) No 1221/2014 of 10 November 2014 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) No 1180/2013

Council Regulation (EU) No 779/2014 of 17 July 2014 fixing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season

Communication on fishing opportunites for 2015

Communication from the Commission concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy - COM/2014/388

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives English (en)