Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα

 

Ειδήσεις
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

TAC και ποσοστώσεις

Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ή οι αλιευτικές δυνατότητες, είναι όρια αλιευμάτων (εκφρασμένα σε τόνους ή αριθμό) που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα. Η Επιτροπή καταρτίζει τις προτάσεις με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων τις οποίες παρέχουν συμβουλευτικά όργανα, όπως το ICES και η ΕΤΟΕΑ. Ορισμένα πολυετή σχέδια περιλαμβάνουν κανόνες για τον καθορισμό των ΤAC. Τα TAC καθορίζονται ετησίως για τα περισσότερα αποθέματα (κάθε δύο χρόνια για τα είδη βαθέων υδάτων) από το Συμβούλιο υπουργών Αλιείας. Για τα αποθέματα που είναι κοινά με χώρες εκτός ΕΕ και αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης, τα TAC αποφασίζονται από κοινού με τις εν λόγω ομάδες χωρών εκτός της ΕΕ.

Τα TAC κατανέμονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μορφή εθνικών ποσοστώσεων.  Όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων, για κάθε απόθεμα εφαρμόζεται διαφορετικό ποσοστό ανά χώρα της ΕΕ,  το οποίο είναι γνωστό ως το κλειδί σχετικής σταθερότητας. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν ποσοστώσεις μεταξύ τους.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να κατανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις μεταξύ των αλιέων με βάση διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και  να εξασφαλίζουν ότι οι ποσοστώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης.  Όταν όλες οι διαθέσιμες ποσοστώσεις ενός είδους έχουν αλιευθεί, η σχετική χώρα της ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την αλιεία αυτού του είδους.

Στη λεκάνη της Μεσογείου τα περισσότερα είδη αλιείας, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με βάση ελέγχους δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

  • TAC και ποσοστώσεις 2015 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro)
  • TAC και ποσοστώσεις 2014 pdf - 869 KB [869 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2013 pdf - 836 KB [836 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2012 pdf - 956 KB [956 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2011 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • Αλιευτικές περιοχές στην ΕΕ  pdf - 333 KB [333 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Αλιευτικές περιοχές στη Βαλτική pdf - 1009 KB [1009 KB]

Επίσημα έγγραφα

Links to other languages (translations available a few days after the English version)

TACs and Quotas 2016

Consultation on the fishing opportunities for 2016 under the Common Fisheries Policy pdf - 265 KB [265 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  - Annex pdf - 555 KB [555 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

TACs and Quotas 2015

Council Regulation (EU) 2015/960 of 19 June 2015 amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities (measures concerning inter alia sea bass)

Council Regulation (EU) 2015/523 of 25 March 2015 amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities     

Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014

Council Regulation (EU) 2015/106 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation (EU) No 1221/2014 of 10 November 2014 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) No 1180/2013

Council Regulation (EU) No 779/2014 of 17 July 2014 fixing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season

Communication on fishing opportunites for 2015

Communication from the Commission concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy - COM/2014/388

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives English (en)