Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα

 

Ειδήσεις
How was sea bass managed in the EU until now? What does the common approach consist of? What will be proposed under the third part of this package? Sea bass landings are increasing from year to year, what will the Commission do to tackle this? Why are recreational anglers covered by the measures, when the commercial sector catches the lion share of sea bass? What about the longer term? What happens in January 2016, during the next spawning season of sea bass? What is the potential economic impact of a further decline of seabass?
Today the Fisheries Committee of the European Parliament has voted on the multiannual Baltic Plan, a management plan adopted by the European Commission in 2014 which establishes targets and conservation reference points for stocks and promotes regionalised decision making for fisheries in the Baltic.
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).

TAC και ποσοστώσεις

Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ή οι αλιευτικές δυνατότητες, είναι όρια αλιευμάτων (εκφρασμένα σε τόνους ή αριθμό) που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα. Η Επιτροπή καταρτίζει τις προτάσεις με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων τις οποίες παρέχουν συμβουλευτικά όργανα, όπως το ICES και η ΕΤΟΕΑ. Ορισμένα πολυετή σχέδια περιλαμβάνουν κανόνες για τον καθορισμό των ΤAC. Τα TAC καθορίζονται ετησίως για τα περισσότερα αποθέματα (κάθε δύο χρόνια για τα είδη βαθέων υδάτων) από το Συμβούλιο υπουργών Αλιείας. Για τα αποθέματα που είναι κοινά με χώρες εκτός ΕΕ και αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης, τα TAC αποφασίζονται από κοινού με τις εν λόγω ομάδες χωρών εκτός της ΕΕ.

Τα TAC κατανέμονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μορφή εθνικών ποσοστώσεων.  Όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων, για κάθε απόθεμα εφαρμόζεται διαφορετικό ποσοστό ανά χώρα της ΕΕ,  το οποίο είναι γνωστό ως το κλειδί σχετικής σταθερότητας. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν ποσοστώσεις μεταξύ τους.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να κατανέμουν τις εθνικές ποσοστώσεις μεταξύ των αλιέων με βάση διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και  να εξασφαλίζουν ότι οι ποσοστώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης.  Όταν όλες οι διαθέσιμες ποσοστώσεις ενός είδους έχουν αλιευθεί, η σχετική χώρα της ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την αλιεία αυτού του είδους.

Στη λεκάνη της Μεσογείου τα περισσότερα είδη αλιείας, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με βάση ελέγχους δραστηριοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

  • TAC και ποσοστώσεις 2014 pdf - 869 KB [869 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2013 pdf - 836 KB [836 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2012 pdf - 956 KB [956 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • TAC και ποσοστώσεις 2011 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)
  • Αλιευτικές περιοχές στην ΕΕ  pdf - 333 KB [333 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Αλιευτικές περιοχές στη Βαλτική pdf - 1009 KB [1009 KB]

Επίσημα έγγραφα

Links to other languages (translations available a few days after the English version)

TACs and Quotas 2015

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities for seabass - COM/2015/041

Council Regulation (EU) 2015/104 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters, amending Regulation (EU) No 43/2014 and repealing Regulation (EU) No 779/2014

Council Regulation (EU) 2015/106 of 19 January 2015 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Corrigendum to Council Regulation (EU) No 1367/2014 of 15 December 2014 fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Council Regulation��(EU) No 1221/2014 of 10 November 2014 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) No 1180/2013

Council Regulation (EU) No 779/2014 of 17 July 2014 fixing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2014/15 fishing season

Communication on fishing opportunites for 2015

Communication from the Commission concerning a consultation on Fishing Opportunities for 2015 under the Common Fisheries Policy - COM/2014/388

TACs and Quotas 2014

Council Regulation (EU) No 732/2014 of 3 July 2014 amending Regulations (EC) No 754/2009 and (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) No 432/2014 of 22 April 2014 amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities

Council Regulation (EU) No 315/2014 of 24 March 2014 amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain catch limits

Council Regulation (EU) No 43/2014 of 20 January 2014 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, to Union vessels, in certain non-Union waters

Council Regulation (EU) No 24/2014 of 10 January 2014 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea

Council Regulation (EU) No 1180/2013 of 19 November 2013 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea

Council Regulation (EU) No 713/2013 of 23��July 2013 establishing the fishing opportunities for anchovy in the Bay of Biscay for the 2013/14 fishing season

Proposals

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel - COM (2012) 413 final

Archives English (en)