Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).
The number of fisheries exploited by the European Union at maximum sustainable yield (MSY) levels is increasing in the East Atlantic, North Sea and Baltic Sea.
A new poster is on-line

Regionalisering

Förvaltning av fiskbestånd
Enligt EU:s fiskeripolitik ska några instrument och åtgärder regionaliseras: fleråriga planer, utkastplaner, inrättande av områden för återhämtning av fiskbestånd och bevarandeåtgärder för att fullgöra skyldigheter enligt EU:s miljölagstiftning.

Där regionalisering gäller får de EU-länder som har ett direkt förvaltningsintresse enas om att lämna in gemensamma rekommendationer för att nå målen i de planer eller åtgärder som nämns ovan. Rekommendationerna måste vara förenliga med målen för EU:s fiskeripolitik och syftet och målet för åtgärden eller planen. De ska också vara minst lika stränga som åtgärder enligt EU-lagstiftningen. EU-länderna måste samråda med relevant rådgivande nämnd om de gemensamma rekommendationerna innan de skickas till kommissionen. Om alla villkor är uppfyllda kan kommissionen sedan anta en kommissionsrättsakt för att omvandla de gemensamma rekommendationerna till EU-lag som gäller för alla aktörer.