Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.
Commission delivers on Better Regulation agenda on fisheries. Why a new proposal? Three decades of stratified measures have led to a highly complex regulatory structure.

Regionalisering

Förvaltning av fisket
Enligt EU:s fiskeripolitik ska några instrument och åtgärder regionaliseras: fleråriga planer, utkastplaner, inrättande av områden för återhämtning av fiskbestånd och bevarandeåtgärder för att fullgöra skyldigheter enligt EU:s miljölagstiftning.

Där regionalisering gäller får de EU-länder som har ett direkt förvaltningsintresse enas om att lämna in gemensamma rekommendationer för att nå målen i de planer eller åtgärder som nämns ovan. Rekommendationerna måste vara förenliga med målen för EU:s fiskeripolitik och syftet och målet för åtgärden eller planen. De ska också vara minst lika stränga som åtgärder enligt EU-lagstiftningen. EU-länderna måste samråda med relevant rådgivande nämnd om de gemensamma rekommendationerna innan de skickas till kommissionen. Om alla villkor är uppfyllda kan kommissionen sedan anta en kommissionsrättsakt för att omvandla de gemensamma rekommendationerna till EU-lag som gäller för alla aktörer.