Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
Fish stocks in the North and West of Europe are recovering, but there are still serious problems of overfishing in the Mediterranean Sea.
The European Commission has published its annual consultation paper on the state of fish stocks and the preparation for setting next years' fish quotas.

Regionalizarea

Gestionarea stocurilor de pește
PCP prevede regionalizarea anumitor instrumente și măsuri precum:  planurile multianuale, planurile privind capturile aruncate înapoi în mare, instituirea unor zone de refacere a stocurilor de pește și măsurile de conservare necesare pentru respectarea obligațiilor prevăzute de legislația europeană de mediu.

În cazul regionalizării, țările UE care au un interes direct în gestionare pot conveni să trimită recomandări comune pentru realizarea obiectivelor unui plan sau a unei măsuri din cele menționate mai sus. Recomandările trebuie să fie compatibile cu obiectivele PCP, cu domeniul de aplicare și obiectivul măsurii sau al planului și să fie cel puțin la fel de stricte ca măsurile prevăzute de legislația UE. Înainte de a trimite recomandările în atenția Comisiei, statele membre trebuie să consulte consiliul/consiliile consultativ(e) relevant(e). Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, Comisia poate adopta un act prin care să transforme aceste recomandări comune în norme europene aplicabile tuturor operatorilor.