Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.

Regionalizacja

Zarządzanie rybołówstwem
W odniesieniu do wybranych instrumentów i środków wspólna polityka rybołówstwa przewiduje regionalizację:  plany wieloletnie, plany dotyczące odrzutów, ustanowienie obszarów odbudowy zasobów rybnych oraz środki ochronne niezbędne do zagwarantowania zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W tych dziedzinach, w których obowiązuje regionalizacja kraje UE zainteresowane zarządzaniem bezpośrednim mogą przedstawić wspólne zalecenia dotyczące realizacji celów wspomnianego wyżej planu lub środka. Zalecenia muszą być zgodne z celami WPRyb, z zakresem i celami środka lub planu, a także powinny być co najmniej tak rygorystyczne jak środki zapisane w prawie UE. Przed przedstawieniem wspólnych zaleceń Komisji kraje UE muszą zasięgać opinii odpowiednich komitetów doradczych. Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione, Komisja może następnie przyjąć odpowiedni akt w celu przekształcenia wspólnych zaleceń w prawo UE, mające zastosowanie do wszystkich operatorów.