Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Abbona fin-newsletter elettronika tagħna
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The Commission welcomes the agreements on blue whiting and Atlanto-Scandian herring in the North-East Atlantic for 2014, which were reached on 28 March by the Coastal States.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference on Fishing Capacity, Thessaloniki, Greece

Reġjunalizzazzjoni

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut
Il-PKS tbassar reġjunalizzazzjoni għal għadd ta' strumenti u miżuri:  pjanijiet pluriennali, pjanijiet ta' ħut skartat, stabbiliment ta' żoni ta' rkupru għall-istokkijiet tal-ħut u miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa għall-konformità mal-obbligi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Fejn tkun tapplika r-reġjonalizzazzjoni, il-pajjiżi tal-UE b'interess dirett ta' ġestjoni jistgħu jaqblu li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti biex jinkisbu l-objettivi ta’ pjan jew miżura msemmija hawn fuq. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli mal-għanijiet tal-PKS, mal-ambitu u l-għan tal-miżura jew il-pjan, u jkunu mill-inqas stretti daqs il-miżuri tal-liġi tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jridu jikkonsultaw il-Kunsill(i) Konsultattiv(i) rilevanti fuq ir-rakkomandazzjonijiet konġunti qabel ma jissottomettuhom lill-Kummissjoni. Jekk dawn il-kondizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tista’ mbagħad tadotta Att tal-Kummissjoni biex jittrasforma dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fil-liġi tal-UE applikabbli għall-operaturi kollha.