Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).
In preparation for the setting of the 2017 fishing opportunities later this year, the Commission has published its Communication on the annual public consultation.

Reġjunalizzazzjoni

Il-ġestjoni tas-sajd
Il-PKS tbassar reġjunalizzazzjoni għal għadd ta' strumenti u miżuri:  pjanijiet pluriennali, pjanijiet ta' ħut skartat, stabbiliment ta' żoni ta' rkupru għall-istokkijiet tal-ħut u miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa għall-konformità mal-obbligi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Fejn tkun tapplika r-reġjonalizzazzjoni, il-pajjiżi tal-UE b'interess dirett ta' ġestjoni jistgħu jaqblu li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti biex jinkisbu l-objettivi ta’ pjan jew miżura msemmija hawn fuq. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli mal-għanijiet tal-PKS, mal-ambitu u l-għan tal-miżura jew il-pjan, u jkunu mill-inqas stretti daqs il-miżuri tal-liġi tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jridu jikkonsultaw il-Kunsill(i) Konsultattiv(i) rilevanti fuq ir-rakkomandazzjonijiet konġunti qabel ma jissottomettuhom lill-Kummissjoni. Jekk dawn il-kondizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tista’ mbagħad tadotta Att tal-Kummissjoni biex jittrasforma dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fil-liġi tal-UE applikabbli għall-operaturi kollha.