Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.

Reġjunalizzazzjoni

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut
Il-PKS tbassar reġjunalizzazzjoni għal għadd ta' strumenti u miżuri:  pjanijiet pluriennali, pjanijiet ta' ħut skartat, stabbiliment ta' żoni ta' rkupru għall-istokkijiet tal-ħut u miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa għall-konformità mal-obbligi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Fejn tkun tapplika r-reġjonalizzazzjoni, il-pajjiżi tal-UE b'interess dirett ta' ġestjoni jistgħu jaqblu li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti biex jinkisbu l-objettivi ta’ pjan jew miżura msemmija hawn fuq. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli mal-għanijiet tal-PKS, mal-ambitu u l-għan tal-miżura jew il-pjan, u jkunu mill-inqas stretti daqs il-miżuri tal-liġi tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jridu jikkonsultaw il-Kunsill(i) Konsultattiv(i) rilevanti fuq ir-rakkomandazzjonijiet konġunti qabel ma jissottomettuhom lill-Kummissjoni. Jekk dawn il-kondizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tista’ mbagħad tadotta Att tal-Kummissjoni biex jittrasforma dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fil-liġi tal-UE applikabbli għall-operaturi kollha.