Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
How was sea bass managed in the EU until now? What does the common approach consist of? What will be proposed under the third part of this package? Sea bass landings are increasing from year to year, what will the Commission do to tackle this? Why are recreational anglers covered by the measures, when the commercial sector catches the lion share of sea bass? What about the longer term? What happens in January 2016, during the next spawning season of sea bass? What is the potential economic impact of a further decline of seabass?
Today the Fisheries Committee of the European Parliament has voted on the multiannual Baltic Plan, a management plan adopted by the European Commission in 2014 which establishes targets and conservation reference points for stocks and promotes regionalised decision making for fisheries in the Baltic.
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).

Reġjunalizzazzjoni

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut
Il-PKS tbassar reġjunalizzazzjoni għal għadd ta' strumenti u miżuri:  pjanijiet pluriennali, pjanijiet ta' ħut skartat, stabbiliment ta' żoni ta' rkupru għall-istokkijiet tal-ħut u miżuri ta' konservazzjoni meħtieġa għall-konformità mal-obbligi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Fejn tkun tapplika r-reġjonalizzazzjoni, il-pajjiżi tal-UE b'interess dirett ta' ġestjoni jistgħu jaqblu li jissottomettu rakkomandazzjonijiet konġunti biex jinkisbu l-objettivi ta’ pjan jew miżura msemmija hawn fuq. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu kompatibbli mal-għanijiet tal-PKS, mal-ambitu u l-għan tal-miżura jew il-pjan, u jkunu mill-inqas stretti daqs il-miżuri tal-liġi tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jridu jikkonsultaw il-Kunsill(i) Konsultattiv(i) rilevanti fuq ir-rakkomandazzjonijiet konġunti qabel ma jissottomettuhom lill-Kummissjoni. Jekk dawn il-kondizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tista’ mbagħad tadotta Att tal-Kummissjoni biex jittrasforma dawn ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fil-liġi tal-UE applikabbli għall-operaturi kollha.