Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
Fish stocks in the Mediterranean have been declining for decades. Over 90% of the fish stocks assessed are over-exploited, and despite recent efforts the situation is not improving. Managing fish stocks is complicated by the fact that many of them are shared with non-EU countries.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Reģionalizācija

Zvejniecības pārvaldība
Kopējā zivsaimniecības politikā paredzēts reģionalizācijas principu iestrādāt vairākos instrumentos un pasākumos:  daudzgadu plānos, nozvejas izkraušanas pienākuma plānos, zivju krājumu atjaunošanās teritoriju izveides pasākumos un saglabāšanas pasākumos, kuri jāīsteno, lai izpildītu ES vides tiesību aktu prasības.

Piemērojot reģionalizācijas principu, ES valstis, kuras ir tieši ieinteresētas pārvaldībā, var iesniegt kopīgus ieteikumus, lai sasniegtu minētā plāna vai pasākuma mērķi. Ieteikumiem jāatbilst kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem, pasākuma vai plāna darbības jomai un nolūkam un jābūt vismaz tikpat stingriem kā ES tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem. Pirms kopīgo ieteikumu iesniegšanas Komisijā ES valstīm ir jāapspriežas ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm. Ja visi nosacījumi ir ievēroti, Komisija var pieņemt Komisijas aktu, ar ko kopējie ieteikumi iegūst ES tiesību akta spēku un ir piemērojami visiem operatoriem.