Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.

Suskirstymas į regionus

Žuvų išteklių valdymas
Pagal bendrąją žuvininkystės politiką suskirstymas į regionus numatomas atsižvelgiant į įvairias priemones:  daugiamečius planus, su žuvų išmetimu į jūrą susijusius planus, žuvų išteklių atkūrimo teritorijų nustatymą ir išsaugojimo priemones, būtinas siekiant laikytis ES aplinkos teisės aktų reikalavimų.

Kai taikomas suskirstymas į regionus, tiesioginio valdymo interesų turinčios ES šalys gali susitarti pateikti bendras rekomendacijas, kaip siekti minėto plano arba priemonės tikslų. Rekomendacijos turi būti suderinamos su bendrosios žuvininkystės politikos tikslais, su priemonės arba plano taikymo sritimi bei tikslu ir būti ne mažiau griežtos negu pagal ES teisę numatytos priemonės. ES šalys dėl bendrų rekomendacijų prieš pateikdamos jas Komisijai turi konsultuotis su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis. Jei visos šios sąlygos tenkinamos, Komisija gali priimti Komisijos aktą, kad šios bendros rekomendacijos taptų visiems veiklos vykdytojams taikomu ES teisės aktu.