Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

Suskirstymas į regionus

Žuvų išteklių valdymas
Pagal bendrąją žuvininkystės politiką suskirstymas į regionus numatomas atsižvelgiant į įvairias priemones:  daugiamečius planus, su žuvų išmetimu į jūrą susijusius planus, žuvų išteklių atkūrimo teritorijų nustatymą ir išsaugojimo priemones, būtinas siekiant laikytis ES aplinkos teisės aktų reikalavimų.

Kai taikomas suskirstymas į regionus, tiesioginio valdymo interesų turinčios ES šalys gali susitarti pateikti bendras rekomendacijas, kaip siekti minėto plano arba priemonės tikslų. Rekomendacijos turi būti suderinamos su bendrosios žuvininkystės politikos tikslais, su priemonės arba plano taikymo sritimi bei tikslu ir būti ne mažiau griežtos negu pagal ES teisę numatytos priemonės. ES šalys dėl bendrų rekomendacijų prieš pateikdamos jas Komisijai turi konsultuotis su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis. Jei visos šios sąlygos tenkinamos, Komisija gali priimti Komisijos aktą, kad šios bendros rekomendacijos taptų visiems veiklos vykdytojams taikomu ES teisės aktu.