Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.

Suskirstymas į regionus

Žuvininkystės valdymas
Pagal bendrąją žuvininkystės politiką suskirstymas į regionus numatomas atsižvelgiant į įvairias priemones:  daugiamečius planus, su žuvų išmetimu į jūrą susijusius planus, žuvų išteklių atkūrimo teritorijų nustatymą ir išsaugojimo priemones, būtinas siekiant laikytis ES aplinkos teisės aktų reikalavimų.

Kai taikomas suskirstymas į regionus, tiesioginio valdymo interesų turinčios ES šalys gali susitarti pateikti bendras rekomendacijas, kaip siekti minėto plano arba priemonės tikslų. Rekomendacijos turi būti suderinamos su bendrosios žuvininkystės politikos tikslais, su priemonės arba plano taikymo sritimi bei tikslu ir būti ne mažiau griežtos negu pagal ES teisę numatytos priemonės. ES šalys dėl bendrų rekomendacijų prieš pateikdamos jas Komisijai turi konsultuotis su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis. Jei visos šios sąlygos tenkinamos, Komisija gali priimti Komisijos aktą, kad šios bendros rekomendacijos taptų visiems veiklos vykdytojams taikomu ES teisės aktu.