Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.
How was sea bass managed in the EU until now? What does the common approach consist of? What will be proposed under the third part of this package? Sea bass landings are increasing from year to year, what will the Commission do to tackle this? Why are recreational anglers covered by the measures, when the commercial sector catches the lion share of sea bass? What about the longer term? What happens in January 2016, during the next spawning season of sea bass? What is the potential economic impact of a further decline of seabass?

Suskirstymas į regionus

Žuvų išteklių valdymas
Pagal bendrąją žuvininkystės politiką suskirstymas į regionus numatomas atsižvelgiant į įvairias priemones:  daugiamečius planus, su žuvų išmetimu į jūrą susijusius planus, žuvų išteklių atkūrimo teritorijų nustatymą ir išsaugojimo priemones, būtinas siekiant laikytis ES aplinkos teisės aktų reikalavimų.

Kai taikomas suskirstymas į regionus, tiesioginio valdymo interesų turinčios ES šalys gali susitarti pateikti bendras rekomendacijas, kaip siekti minėto plano arba priemonės tikslų. Rekomendacijos turi būti suderinamos su bendrosios žuvininkystės politikos tikslais, su priemonės arba plano taikymo sritimi bei tikslu ir būti ne mažiau griežtos negu pagal ES teisę numatytos priemonės. ES šalys dėl bendrų rekomendacijų prieš pateikdamos jas Komisijai turi konsultuotis su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis. Jei visos šios sąlygos tenkinamos, Komisija gali priimti Komisijos aktą, kad šios bendros rekomendacijos taptų visiems veiklos vykdytojams taikomu ES teisės aktu.