Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Alueellistaminen

Kalakantojen hoito
EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa useista kalastuksenhoidon välineistä ja toimenpiteistä päätetään alueellisesti. Tällaisia ovat mm. monivuotiset suunnitelmat, poisheittämissuunnitelmat, kalakantojen elvyttämisalueiden perustaminen ja säilyttämistoimet, joita EU:n ympäristölainsäädäntö edellyttää.

Alueellistamista sovellettaessa EU-maat, joilla on nk. välitön kalastuksenhoitoetu tietyllä alueella, voivat tehdä yhteisiä suosituksia eri suunnitelmien ja toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositusten on oltava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä suunnitelman tai toimenpiteen sovellusalan ja tavoitteiden mukaisia. Lisäksi suositusten on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin EU-lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. EU-maiden on kuultava asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia yhteisistä suosituksista ennen niiden toimittamista komissiolle. Jos kaikki ehdot täyttyvät, komissio voi antaa säädöksen, jolla yhteiset suositukset muunnetaan kaikkia toimijoita koskevaksi EU-lainsäädännöksi.