Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Alueellistaminen

Kalastuksenhoito
EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa useista kalastuksenhoidon välineistä ja toimenpiteistä päätetään alueellisesti. Tällaisia ovat mm. monivuotiset suunnitelmat, poisheittämissuunnitelmat, kalakantojen elvyttämisalueiden perustaminen ja säilyttämistoimet, joita EU:n ympäristölainsäädäntö edellyttää.

Alueellistamista sovellettaessa EU-maat, joilla on nk. välitön kalastuksenhoitoetu tietyllä alueella, voivat tehdä yhteisiä suosituksia eri suunnitelmien ja toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositusten on oltava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä suunnitelman tai toimenpiteen sovellusalan ja tavoitteiden mukaisia. Lisäksi suositusten on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin EU-lainsäädännön mukaiset toimenpiteet. EU-maiden on kuultava asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia yhteisistä suosituksista ennen niiden toimittamista komissiolle. Jos kaikki ehdot täyttyvät, komissio voi antaa säädöksen, jolla yhteiset suositukset muunnetaan kaikkia toimijoita koskevaksi EU-lainsäädännöksi.