Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundmaterial

Fiskeriförordningen (december 2013)

Lagstiftning om bevarande av fiskbestånden (EUR-Lex)

Fakta och siffror om fiskeripolitiken pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Olagligt fiske

Nyheter
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.

Förvaltning av fiskbestånd

Fiskeriinspektörer kontrollerar fiskenät.

Fiskarna tar upp sina fångster från fiskbestånd som ofta har hög men inte obegränsad reproduktionsförmåga. Om fisket inte kontrolleras, kan bestånden kollapsa och fisket är inte längre ekonomiskt hållbart. Det ligger i allas intresse att vi har system för fiskeriförvaltning som

  • säkrar beståndens reproduktion för en hög långsiktig avkastning
  • lägger grunden till en lönsam näring
  • fördelar möjligheterna att fiska rättvist
  • bevarar de marina resurserna. 

Huvudmålet för fiskeriförvaltningen är att säkra höga långsiktiga fångster för alla bestånd till 2015 om möjligt, men senast till 2020. Det kallas maximal hållbar avkastning. Ett annat, allt viktigare mål är att minska mängden oönskade fångster och minimera eller helt sluta med resursförstörande metoder. Därför införs steg för steg en landningsskyldighet. I den nya fiskeripolitiken har regler och förvaltningsstrukturer omformats och man har till exempel infört en högre grad av regionalisering och bredare samråd med berörda aktörer.

Fisket förvaltas antingen genom regler för hur man bedriver fisket eller regler för hur mycket och vad som får fiskas eller genom en kombination av de två. Regler för hur man bedriver fisket omfattar till exempel:

Regler för vad som får fiskas består framför allt av begränsningar av fisk från vissa fisken, främst i form av tillåtna fångstmängder (se fiskekvoter).

Inom den gemensamma fiskeripolitiken använder man sig i allt högre grad av fleråriga planer där olika förvaltningsmetoder kombineras.

Fiskeriförvaltningen bygger på statistik och vetenskapliga råd, och kontrollåtgärder för att se till att reglerna tillämpas rättvist och följs av alla fiskare.