Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundmaterial
Nyheter
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Förvaltning av fisket

Fiskeriinspektörer kontrollerar fiskenät.

Fiskarna tar upp sina fångster från fiskbestånd som ofta har hög men inte obegränsad reproduktionsförmåga. Om fisket inte kontrolleras, kan bestånden kollapsa och fisket är inte längre ekonomiskt hållbart. Det ligger i allas intresse att vi har system för fiskeriförvaltning som

  • säkrar beståndens reproduktion för en hög långsiktig avkastning
  • lägger grunden till en lönsam näring
  • fördelar möjligheterna att fiska rättvist
  • bevarar de marina resurserna. 

Huvudmålet för fiskeriförvaltningen är att säkra höga långsiktiga fångster för alla bestånd till 2015 om möjligt, men senast till 2020. Det kallas maximal hållbar avkastning. Ett annat, allt viktigare mål är att minska mängden oönskade fångster och minimera eller helt sluta med resursförstörande metoder. Därför införs steg för steg en landningsskyldighet. I den nya fiskeripolitiken har regler och förvaltningsstrukturer omformats och man har till exempel infört en högre grad av regionalisering och bredare samråd med berörda aktörer.

Fisket förvaltas antingen genom regler för hur man bedriver fisket eller regler för hur mycket och vad som får fiskas eller genom en kombination av de två. Regler för hur man bedriver fisket omfattar till exempel:

Regler för vad som får fiskas består framför allt av begränsningar av fisk från vissa fisken, främst i form av tillåtna fångstmängder (se fiskekvoter).

Inom den gemensamma fiskeripolitiken använder man sig i allt högre grad av fleråriga planer där olika förvaltningsmetoder kombineras.

Fiskeriförvaltningen bygger på statistik och vetenskapliga råd, och kontrollåtgärder för att se till att reglerna tillämpas rättvist och följs av alla fiskare.