Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine

Uredba z dne 11. 12. 2013

Zakonodaja o ohranjanju staležev rib (EUR-Lex)

Podatki in dejstva o skupni ribiški politiki pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Nezakonit ribolov

Novice
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Upravljanje staležev rib

Ribiški inšpektorji pregledujejo ribiško mrežo.

Staleži rib imajo običajno visoko, vendar ne neomejeno reproduktivno zmogljivost. Če se ribolov izvaja brez nadzora, se staleži lahko izčrpajo ali pa ribolov ni več ekonomsko upravičen. V interesu vseh je, da imamo tak sistem upravljanja ribištva, ki:

  • dolgoročno ohranja reproduktivnost staležev,
  • zagotavlja dobičkonosnost sektorja,
  • omogoča enake ribolovne možnosti in
  • ohranja morske vire. 

Glavni cilj upravljanja ribištva v skladu s skupno ribiško politiko (SRP) je po možnosti do leta 2015 oziroma najpozneje do leta 2020 zagotoviti dolgoročno visok donos vseh staležev. To je največji trajnostni donos. Drugi čedalje pomembnejši cilj je čim bolj zmanjšati oziroma odpraviti neželeni ulov in prakso zavržkov s postopno uvedbo obveznosti iztovarjanja. In navsezadnje, nova skupna ribiška politika ima z uvedbo regionalizacije in razširjenega posvetovanja z deležniki prenovljena pravila in strukturo upravljanja.

Pri upravljanju ribištva se uporablja nadzor vnosa in iznosa ali kombinacija obeh. Nadzor vnosa zajema:

Pri nadzoru iznosa gre predvsem za omejitev ulova rib določene vrste, zlasti z uporabo celotnega dovoljenega ulova (glej celotni dovoljeni ulov in kvote).

Za skupno ribiško politiko so vedno bolj pomembni večletni načrti, ki pogosto združujejo različna orodja za upravljanje.

Pri upravljanju ribištva se upoštevajo podatki in znanstveni nasveti ter nadzorni ukrepi, ki zagotavljajo, da se za ribiče uporabljajo ustrezna pravila in da jih tudi sami izpolnjujejo.