Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine

Uredba z dne 11. 12. 2013

Zakonodaja o ohranjanju staležev rib (EUR-Lex)

Celotni dovoljeni ulov in kvote 2013 pdf - 836 KB [836 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv)

Podatki in dejstva o skupni ribiški politiki pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Nezakonit ribolov

Novice
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.

Upravljanje staležev rib

Ribiški inšpektorji pregledujejo ribiško mrežo.

Staleži rib imajo običajno visoko, vendar ne neomejeno reproduktivno zmogljivost. Če se ribolov izvaja brez nadzora, se staleži lahko izčrpajo ali pa ribolov ni več ekonomsko upravičen. V interesu vseh je, da imamo tak sistem upravljanja ribištva, ki:

  • dolgoročno ohranja reproduktivnost staležev,
  • zagotavlja dobičkonosnost sektorja,
  • omogoča enake ribolovne možnosti in
  • ohranja morske vire. 

Glavni cilj upravljanja ribištva v skladu s skupno ribiško politiko (SRP) je po možnosti do leta 2015 oziroma najpozneje do leta 2020 zagotoviti dolgoročno visok donos vseh staležev. To je največji trajnostni donos. Drugi čedalje pomembnejši cilj je čim bolj zmanjšati oziroma odpraviti neželeni ulov in prakso zavržkov s postopno uvedbo obveznosti iztovarjanja. In navsezadnje, nova skupna ribiška politika ima z uvedbo regionalizacije in razširjenega posvetovanja z deležniki prenovljena pravila in strukturo upravljanja.

Pri upravljanju ribištva se uporablja nadzor vnosa in iznosa ali kombinacija obeh. Nadzor vnosa zajema:

Pri nadzoru iznosa gre predvsem za omejitev ulova rib določene vrste, zlasti z uporabo celotnega dovoljenega ulova (glej celotni dovoljeni ulov in kvote).

Za skupno ribiško politiko so vedno bolj pomembni večletni načrti, ki pogosto združujejo različna orodja za upravljanje.

Pri upravljanju ribištva se upoštevajo podatki in znanstveni nasveti ter nadzorni ukrepi, ki zagotavljajo, da se za ribiče uporabljajo ustrezna pravila in da jih tudi sami izpolnjujejo.