Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2013 r.

Prawodawstwo dotyczące ochrony zasobów ryb (EUR-Lex)

Fakty i liczby dotyczące WPRyb pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Nielegalne połowy (NNN)

Aktualności
How was sea bass managed in the EU until now? What does the common approach consist of? What will be proposed under the third part of this package? Sea bass landings are increasing from year to year, what will the Commission do to tackle this? Why are recreational anglers covered by the measures, when the commercial sector catches the lion share of sea bass? What about the longer term? What happens in January 2016, during the next spawning season of sea bass? What is the potential economic impact of a further decline of seabass?
Today the Fisheries Committee of the European Parliament has voted on the multiannual Baltic Plan, a management plan adopted by the European Commission in 2014 which establishes targets and conservation reference points for stocks and promotes regionalised decision making for fisheries in the Baltic.
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).

Zarządzanie zasobami ryb

Inspektorzy rybołówstwa kontrolują sieci rybackie

Rybacy łowią ryby ze stad, które zazwyczaj mają wysoki potencjał rozrodczy. Ten potencjał nie jest jednak nieograniczony. Jeśli połowy nie są kontrolowane, stada mogą wyginąć lub połowy mogą przestać być ekonomicznie opłacalne. Stosowanie systemu zarządzania rybołówstwem leży w powszechnym interesie, ponieważ pozwala

  • chronić rozrodczość stad w celu zachowania wysokiego połowu długoterminowego
  • położyć podwaliny pod rentowny przemysł
  • zapewnić sprawiedliwy podział uprawnień do połowów oraz
  • ochronić zasoby morskie. 

Głównym celem zarządzania rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zapewnienie wysokiego połowu długoterminowego dla wszystkich stad w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r. Taki połów jest nazywany maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Innym celem, który ma coraz większe znaczenie, jest ograniczenie do minimum niechcianych połowów i marnotrawnych praktyk lub ich całkowite unikanie poprzez stopniowe wprowadzanie obowiązku wyładunku. Dokonano również przeglądu przepisów nowej WPRyb i jej struktury zarządzania, uzupełniając ją o regionalizację i zwiększając zakres konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Zarządzanie rybołówstwem może mieć formę kontroli nakładów, kontroli połowów lub połączenia dwóch rodzajów kontroli. Kontrole nakładów obejmują:

  • przepisy dotyczące dostępu do wód – kontrolują, które statki mają dostęp do których wód i obszarów
  • kontrole nakładu połowowego – ograniczają zdolność połowową i eksploatację statków
  • środki techniczne – regulują wykorzystanie narzędzi oraz obszary i okresy połowów. 

Kontrole połowów obejmują przede wszystkim ograniczanie ilości ryb poławianych z danego łowiska, w szczególności poprzez ustanowienie całkowitych dopuszczalnych połowów (zob. TAC oraz kwoty).

Wspólna polityka rybołówstwa coraz bardziej odwołuje się do planów wieloletnich, które często łączą różne narzędzia zarządzania.

Zarządzanie rybołówstwem opiera się na danych i doradztwie naukowym oraz na środkach kontroli, które mają zapewnić uczciwe stosowanie przepisów oraz ich przestrzeganie przez wszystkich rybaków.