Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.

Zarządzanie rybołówstwem

Inspektorzy rybołówstwa kontrolują sieci rybackie

Rybacy łowią ryby ze stad, które zazwyczaj mają wysoki potencjał rozrodczy. Ten potencjał nie jest jednak nieograniczony. Jeśli połowy nie są kontrolowane, stada mogą wyginąć lub połowy mogą przestać być ekonomicznie opłacalne. Stosowanie systemu zarządzania rybołówstwem leży w powszechnym interesie, ponieważ pozwala

  • chronić rozrodczość stad w celu zachowania wysokiego połowu długoterminowego
  • położyć podwaliny pod rentowny przemysł
  • zapewnić sprawiedliwy podział uprawnień do połowów oraz
  • ochronić zasoby morskie. 

Głównym celem zarządzania rybołówstwem w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zapewnienie wysokiego połowu długoterminowego dla wszystkich stad w miarę możliwości do 2015 r., a najpóźniej do 2020 r. Taki połów jest nazywany maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Innym celem, który ma coraz większe znaczenie, jest ograniczenie do minimum niechcianych połowów i marnotrawnych praktyk lub ich całkowite unikanie poprzez stopniowe wprowadzanie obowiązku wyładunku. Dokonano również przeglądu przepisów nowej WPRyb i jej struktury zarządzania, uzupełniając ją o regionalizację i zwiększając zakres konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Zarządzanie rybołówstwem może mieć formę kontroli nakładów, kontroli połowów lub połączenia dwóch rodzajów kontroli. Kontrole nakładów obejmują:

  • przepisy dotyczące dostępu do wód – kontrolują, które statki mają dostęp do których wód i obszarów
  • kontrole nakładu połowowego – ograniczają zdolność połowową i eksploatację statków
  • środki techniczne – regulują wykorzystanie narzędzi oraz obszary i okresy połowów. 

Kontrole połowów obejmują przede wszystkim ograniczanie ilości ryb poławianych z danego łowiska, w szczególności poprzez ustanowienie całkowitych dopuszczalnych połowów (zob. TAC oraz kwoty).

Wspólna polityka rybołówstwa coraz bardziej odwołuje się do planów wieloletnich, które często łączą różne narzędzia zarządzania.

Zarządzanie rybołówstwem opiera się na danych i doradztwie naukowym oraz na środkach kontroli, które mają zapewnić uczciwe stosowanie przepisów oraz ich przestrzeganie przez wszystkich rybaków.