Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema

2013-12-11 reglamentas

Žuvų išteklių išsaugojimui skirti teisės aktai („EUR-Lex“)

Bendrosios žuvininkystės politikos faktai ir skaičiai pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Neteisėta žvejyba

Naujienos
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.

Žuvininkystės valdymas

Žuvininkystės inspektoriai tikrina žvejybos tinklą.

Žvejai paprastai žvejoja tų išteklių žuvis, kurių reprodukcinis pajėgumas didelis, tačiau šie ištekliai nėra neišsemiami. Jei žvejyba nebūtų kontroliuojama, ištekliai galėtų išsekti arba žvejyba galėtų tapti ekonomiškai neperspektyvia. Visiems svarbu, kad būtų nustatyta žuvininkystės valdymo sistema:

  • kuria būtų ilgam užtikrintas išteklių dauginimasis ir didelis laimikis,
  • kuri paklotų pamatus pelningam sektoriui,
  • pagal kurią būtų sąžiningai dalijamos žvejybos galimybės ir
  • kuria būtų išsaugomi jūrų ištekliai. 

Pagrindinis žuvininkystės valdymo pagal bendrąją žuvininkystės politiką tikslas – iki 2015 m., kur galima, ir ne vėliau kaip 2020 m. ilgam laikui užtikrinti didelį visų išteklių žvejybos laimikį. Tai vadinama didžiausiu galimu tausios žvejybos laimikiu. Kitas tikslas, kurį pasiekti tampa vis svarbiau, – kuo labiau sumažinti nepageidaujamą priegaudą ir švaistūnišką praktiką arba iš viso jų išvengti palaipsniui nustatant įpareigojimą į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis. Galiausiai persvarstytos naujosios BŽP taisyklės ir valdymo struktūra įtraukiant regionalizavimą ir platesnį konsultavimąsi su suinteresuotosiomis šalimis.

Žuvininkystė gali būti valdoma kontroliuojant poveikį, rezultatus arba abiejų būdų deriniu. Poveikio kontrolė apima:

  • galimybės naudotis vandenimis taisykles. Siekiama kontroliuoti, kurie laivai gali naudotis kokiais vandenimis ir rajonais;
  • žvejybos pastangų kontrolę. Siekiama riboti žvejybos pajėgumus ir laivų naudojimą;
  • technines priemones. Jomis siekiama reguliuoti žūklės įrangos naudojimą ir tai, kur ir kada žvejai gali žvejoti. 

Rezultatų kontrolę daugiausia sudaro tam tikrų išteklių žuvų kiekio ribojimas, visų pirma nustatant bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (žr. skyrių Bendras leidžiamas sužvejoti kiekis ir kvotos).

Bendrojoje žuvininkystės politikoje vis plačiau naudojami daugiamečiai planai, kuriuose dažnai derinamos įvairios valdymo priemonės.

Žuvininkystės valdymas grindžiamas duomenimis, mokslinėmis rekomendacijomis ir kontrolės priemonėmis siekiant užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos sąžiningai visiems žvejams ir kad jie visi jų laikytųsi.