Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Forordning af 11.12.2013

Lovgivning om bevarelse af fiskebestandene (Eur-Lex)

Fakta og tal om den fælles fiskeripolitik pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Ulovligt fiskeri (UUU)

Nyheder
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.

Fiskeriforvaltning

The fishing net is controlled by fisheries inspectors.

Fiskere fanger fisk fra bestande, som normalt har en høj, men ikke ubegrænset, reproduktionsevne. Hvis ikke der holdes øje med fiskeriet, kan bestandene blive udryddet eller ophøre med at være økonomisk rentable. Det er i alles interesse at have et system til forvaltning af fiskeriet for at

  • sikre reproduktion for et højt udbytte på lang sigt
  • skabe grundlag for en profitabel industri
  • fordele fiskerimulighederne ligeligt og
  • bevare havressourcerne. 

Det primære mål for fiskeriforvaltning ifølge den fælles fiskeripolitik er at sikre et højt udbytte på lang sigt for alle bestande helst inden 2015 og senest inden 2020. Det betegnes som maksimalt bæredygtigt udbytte. Et andet stadigt vigtigere mål er at reducere uønskede fangster og ressourcespild til et minimum eller undgå det helt gennem gradvis indførelse af en landingsforpligtelse. Endelig er den nye fælles fiskeripolitiks regler og forvaltningsstruktur blevet nøje gennemgået gennem regionalisering og mere omfattende høringer af interesserede parter.

Fiskeriforvaltning kan have form af inputkontrol, outputkontrol eller begge dele. Inputkontrol omfatter:

  • regler om adgang til farvande– for at kontrollere, hvilke fartøjer der har adgang til hvilke farvande
  • kontrol af fiskeriindsatsen – for at begrænse fangstkapaciteten og anvendelsen af fartøjer
  • tekniske foranstaltninger - for at styre anvendelsen af redskaber, samt hvor og hvornår fiskerne kan fiske 

Outputkontrol består primært i at begrænse fiskeriet af visse arter, særligt gennem samlede tilladte fangstmængder (se TAC'er og kvoter).

Den fælles fiskeripolitik anvender i stigende grad flerårige planer, som ofte kombinerer forskellige forvaltningsværktøjer.

Fiskeriforvaltning bygger på data og videnskabelig rådgivning samt kontroller, som skal sikre, at reglerne anvendes retfærdigt overfor fiskerne, og at fiskerne overholderne dem.