Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Forordning af 11.12.2013

Lovgivning om bevarelse af fiskebestandene (Eur-Lex)

Fakta og tal om den fælles fiskeripolitik pdf - 16 MB [16 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ulovligt fiskeri (UUU)

Nyheder
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.

Fiskeriforvaltning

The fishing net is controlled by fisheries inspectors.

Fiskere fanger fisk fra bestande, som normalt har en høj, men ikke ubegrænset, reproduktionsevne. Hvis ikke der holdes øje med fiskeriet, kan bestandene blive udryddet eller ophøre med at være økonomisk rentable. Det er i alles interesse at have et system til forvaltning af fiskeriet for at

  • sikre reproduktion for et højt udbytte på lang sigt
  • skabe grundlag for en profitabel industri
  • fordele fiskerimulighederne ligeligt og
  • bevare havressourcerne. 

Det primære mål for fiskeriforvaltning ifølge den fælles fiskeripolitik er at sikre et højt udbytte på lang sigt for alle bestande helst inden 2015 og senest inden 2020. Det betegnes som maksimalt bæredygtigt udbytte. Et andet stadigt vigtigere mål er at reducere uønskede fangster og ressourcespild til et minimum eller undgå det helt gennem gradvis indførelse af en landingsforpligtelse. Endelig er den nye fælles fiskeripolitiks regler og forvaltningsstruktur blevet nøje gennemgået gennem regionalisering og mere omfattende høringer af interesserede parter.

Fiskeriforvaltning kan have form af inputkontrol, outputkontrol eller begge dele. Inputkontrol omfatter:

  • regler om adgang til farvande– for at kontrollere, hvilke fartøjer der har adgang til hvilke farvande
  • kontrol af fiskeriindsatsen – for at begrænse fangstkapaciteten og anvendelsen af fartøjer
  • tekniske foranstaltninger - for at styre anvendelsen af redskaber, samt hvor og hvornår fiskerne kan fiske 

Outputkontrol består primært i at begrænse fiskeriet af visse arter, særligt gennem samlede tilladte fangstmængder (se TAC'er og kvoter).

Den fælles fiskeripolitik anvender i stigende grad flerårige planer, som ofte kombinerer forskellige forvaltningsværktøjer.

Fiskeriforvaltning bygger på data og videnskabelig rådgivning samt kontroller, som skal sikre, at reglerne anvendes retfærdigt overfor fiskerne, og at fiskerne overholderne dem.