Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Forordning af 11.12.2013

Lovgivning om bevarelse af fiskebestandene (Eur-Lex)

Fakta og tal om den fælles fiskeripolitik pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Ulovligt fiskeri (UUU)

Nyheder
Today the European Commission has proposed a multi-annual plan for demersal fish stocks in the North Sea. The proposal covers demersal fish stocks, i.e. fish that live and feed near the bottom of the sea, and aims to ensure that stocks are fished at sustainable levels. It will also bring decision-making closer to fishermen.
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.

Fiskeriforvaltning

The fishing net is controlled by fisheries inspectors.

Fiskere fanger fisk fra bestande, som normalt har en høj, men ikke ubegrænset, reproduktionsevne. Hvis ikke der holdes øje med fiskeriet, kan bestandene blive udryddet eller ophøre med at være økonomisk rentable. Det er i alles interesse at have et system til forvaltning af fiskeriet for at

  • sikre reproduktion for et højt udbytte på lang sigt
  • skabe grundlag for en profitabel industri
  • fordele fiskerimulighederne ligeligt og
  • bevare havressourcerne. 

Det primære mål for fiskeriforvaltning ifølge den fælles fiskeripolitik er at sikre et højt udbytte på lang sigt for alle bestande helst inden 2015 og senest inden 2020. Det betegnes som maksimalt bæredygtigt udbytte. Et andet stadigt vigtigere mål er at reducere uønskede fangster og ressourcespild til et minimum eller undgå det helt gennem gradvis indførelse af en landingsforpligtelse. Endelig er den nye fælles fiskeripolitiks regler og forvaltningsstruktur blevet nøje gennemgået gennem regionalisering og mere omfattende høringer af interesserede parter.

Fiskeriforvaltning kan have form af inputkontrol, outputkontrol eller begge dele. Inputkontrol omfatter:

  • regler om adgang til farvande– for at kontrollere, hvilke fartøjer der har adgang til hvilke farvande
  • kontrol af fiskeriindsatsen – for at begrænse fangstkapaciteten og anvendelsen af fartøjer
  • tekniske foranstaltninger - for at styre anvendelsen af redskaber, samt hvor og hvornår fiskerne kan fiske 

Outputkontrol består primært i at begrænse fiskeriet af visse arter, særligt gennem samlede tilladte fangstmængder (se TAC'er og kvoter).

Den fælles fiskeripolitik anvender i stigende grad flerårige planer, som ofte kombinerer forskellige forvaltningsværktøjer.

Fiskeriforvaltning bygger på data og videnskabelig rådgivning samt kontroller, som skal sikre, at reglerne anvendes retfærdigt overfor fiskerne, og at fiskerne overholderne dem.