Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
Fish stocks in the Mediterranean have been declining for decades. Over 90% of the fish stocks assessed are over-exploited, and despite recent efforts the situation is not improving. Managing fish stocks is complicated by the fact that many of them are shared with non-EU countries.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd — il-flotta tas-sajd

Il-ġestjoni tas-sajd
L-UE għandha numru kbir ta' bastimenti tas-sajd ta' kull daqs. Dawn jinstabu l-Irlanda: © Lionel Flageul

Il-ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd isservi għall-finijiet ta’ bilanċ stabbli u li jdum bejn il-kapaċità tal-flotot tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd matul iż-żmien.

Il-pajjiżi tal-UE huma obbligati li jirrapportaw kull sena fuq dan il-bilanċ, bl-użu tal-linji gwida mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea. Għall-oqsma tal-flotta b’kapaċità żejda l-istat membru għandu jieħu miżuri skont pjan ta’ azzjoni, biex jinkiseb il-bilanċ, pereżempju permezz ta’ żarmar ta’ bastimenti. Meta Stat Membru jonqos milli jirrapporta jew ma jimplimentax il-pjan ta’ azzjoni, dan jista’ jwassal għal sospensjoni jew interruzzjoni ta’ finanzjament rilevanti tal-UE.

Għal kull pajjiż tal-UE jiġi stabbilit limitu ta' kapaċità tal-flotta tas-sajd, f’kilowatts (kW) u tunnellaġġ gross (gt). Bastimenti tas-sajd ġodda jistgħu jidħlu fil-flotta biss wara l-istess il-kapaċità tal-flotta (f’kW u TG) jitneħħa mill-flotta. Permezz ta' din is-sistema ta’ "dħul-ħruġ" il-flotta tal-Ewropa ma tistax tiżdied iżjed.

Il-Kummissjoni żżomm reġistru tal-flotta tal-UE bit-tagħrif meħtieġ dwar kull bastiment, li tirċievi kull tant żmien mill-istati membri.