Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
How was sea bass managed in the EU until now? What does the common approach consist of? What will be proposed under the third part of this package? Sea bass landings are increasing from year to year, what will the Commission do to tackle this? Why are recreational anglers covered by the measures, when the commercial sector catches the lion share of sea bass? What about the longer term? What happens in January 2016, during the next spawning season of sea bass? What is the potential economic impact of a further decline of seabass?
Today the Fisheries Committee of the European Parliament has voted on the multiannual Baltic Plan, a management plan adopted by the European Commission in 2014 which establishes targets and conservation reference points for stocks and promotes regionalised decision making for fisheries in the Baltic.
The Council has adopted measures to help sea bass recover. For recreational fishing, which accounts for 25% of sea bass mortality, the decision will mean the introduction of a limit of three fish per day per angler. Learn more about sea bass with our infographic (available in English and in French).

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd — il-flotta tas-sajd

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut
L-UE għandha numru kbir ta' bastimenti tas-sajd ta' kull daqs. Dawn jinstabu l-Irlanda: © Lionel Flageul

Il-ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd isservi għall-finijiet ta’ bilanċ stabbli u li jdum bejn il-kapaċità tal-flotot tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd matul iż-żmien.

Il-pajjiżi tal-UE huma obbligati li jirrapportaw kull sena fuq dan il-bilanċ, bl-użu tal-linji gwida mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea. Għall-oqsma tal-flotta b’kapaċità żejda l-istat membru għandu jieħu miżuri skont pjan ta’ azzjoni, biex jinkiseb il-bilanċ, pereżempju permezz ta’ żarmar ta’ bastimenti. Meta Stat Membru jonqos milli jirrapporta jew ma jimplimentax il-pjan ta’ azzjoni, dan jista’ jwassal għal sospensjoni jew interruzzjoni ta’ finanzjament rilevanti tal-UE.

Għal kull pajjiż tal-UE jiġi stabbilit limitu ta' kapaċità tal-flotta tas-sajd, f’kilowatts (kW) u tunnellaġġ gross (gt). Bastimenti tas-sajd ġodda jistgħu jidħlu fil-flotta biss wara l-istess il-kapaċità tal-flotta (f’kW u TG) jitneħħa mill-flotta. Permezz ta' din is-sistema ta’ "dħul-ħruġ" il-flotta tal-Ewropa ma tistax tiżdied iżjed.

Il-Kummissjoni żżomm reġistru tal-flotta tal-UE bit-tagħrif meħtieġ dwar kull bastiment, li tirċievi kull tant żmien mill-istati membri.