Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Tellige meie e-uudiskiri
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Kontekst
Uudised
The Commission welcomes the agreements on blue whiting and Atlanto-Scandian herring in the North-East Atlantic for 2014, which were reached on 28 March by the Coastal States.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference on Fishing Capacity, Thessaloniki, Greece

Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Kalavarude majandamine
ELis on palju eri suuruses kalapüügilaevu. Need konkreetsed laevad asuvad Iirimaal. © Lionel Flageul

Püügivõimsuse haldamise eesmärk on tagada aja jooksul stabiilne ja kestev tasakaal laevastike püügivõimsuse ning kalapüügivõimaluste vahel.

ELi liikmesriigid on kohustatud andma igal aastal asjaomase tasakaalu kohta aru, kasutades selleks Euroopa Komisjoni koostatud suuniseid. Laevastiku liigse püügivõimsuse puhul peab liikmesriik tasakaalu saavutamiseks võtma tegevuskava raames meetmeid, näiteks laevade kasutusest kõrvaldamine riikliku rahastamise kaudu. Kui liikmesriik aruannet ei esita või tegevuskava ei rakenda, võib see põhjustada ELi poolse rahastamise proportsionaalse peatamise või katkestamise.

Kalalaevastiku püügivõimsuse ülemmäär kehtestatakse iga riigi kohta eraldi (kilovattides (kW) ja kogumahutavuse (GT) kujul). Uued kalalaevad võidakse laevastiku koosseisu arvata üksnes pärast seda, kui sellest on välja arvatud samas mahus püügivõimsus (kW ja GT). Asjaomase koosseisu arvamise ja sealt väljaarvamise süsteemi tõttu ei saa Euroopa laevastik enam suureneda.

Komisjon peab ELi laevastikuregistrit. See sisaldab laevade kohta vajalikku teavet, mida liikmesriigid komisjonile korrapäraselt esitavad.