Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.

Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Kalavarude majandamine

Püügivõimsuse haldamise eesmärk on tagada aja jooksul stabiilne ja kestev tasakaal laevastike püügivõimsuse ning kalapüügivõimaluste vahel.

ELi liikmesriigid on kohustatud andma igal aastal asjaomase tasakaalu kohta aru, kasutades selleks Euroopa Komisjoni koostatud suuniseid. Laevastiku liigse püügivõimsuse puhul peab liikmesriik tasakaalu saavutamiseks võtma tegevuskava raames meetmeid, näiteks laevade kasutusest kõrvaldamine riikliku rahastamise kaudu. Kui liikmesriik aruannet ei esita või tegevuskava ei rakenda, võib see põhjustada ELi poolse rahastamise proportsionaalse peatamise või katkestamise.

Kalalaevastiku püügivõimsuse ülemmäär kehtestatakse iga riigi kohta eraldi (kilovattides (kW) ja kogumahutavuse (GT) kujul). Uued kalalaevad võidakse laevastiku koosseisu arvata üksnes pärast seda, kui sellest on välja arvatud samas mahus püügivõimsus (kW ja GT). Asjaomase koosseisu arvamise ja sealt väljaarvamise süsteemi tõttu ei saa Euroopa laevastik enam suureneda.

Komisjon peab ELi laevastikuregistrit. See sisaldab laevade kohta vajalikku teavet, mida liikmesriigid komisjonile korrapäraselt esitavad.

More information

STECF website