Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
A new infographic is on-line

Püügivõimsuse haldamine – kalalaevastik

Kalavarude majandamine
ELis on palju eri suuruses kalapüügilaevu. Need konkreetsed laevad asuvad Iirimaal. © Lionel Flageul

Püügivõimsuse haldamise eesmärk on tagada aja jooksul stabiilne ja kestev tasakaal laevastike püügivõimsuse ning kalapüügivõimaluste vahel.

ELi liikmesriigid on kohustatud andma igal aastal asjaomase tasakaalu kohta aru, kasutades selleks Euroopa Komisjoni koostatud suuniseid. Laevastiku liigse püügivõimsuse puhul peab liikmesriik tasakaalu saavutamiseks võtma tegevuskava raames meetmeid, näiteks laevade kasutusest kõrvaldamine riikliku rahastamise kaudu. Kui liikmesriik aruannet ei esita või tegevuskava ei rakenda, võib see põhjustada ELi poolse rahastamise proportsionaalse peatamise või katkestamise.

Kalalaevastiku püügivõimsuse ülemmäär kehtestatakse iga riigi kohta eraldi (kilovattides (kW) ja kogumahutavuse (GT) kujul). Uued kalalaevad võidakse laevastiku koosseisu arvata üksnes pärast seda, kui sellest on välja arvatud samas mahus püügivõimsus (kW ja GT). Asjaomase koosseisu arvamise ja sealt väljaarvamise süsteemi tõttu ei saa Euroopa laevastik enam suureneda.

Komisjon peab ELi laevastikuregistrit. See sisaldab laevade kohta vajalikku teavet, mida liikmesriigid komisjonile korrapäraselt esitavad.