Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Fiskeriforvaltning

Formålet med forvaltning af fiskerikapacitet er at skabe stabil og varig ligevægt mellem fiskerflådens kapacitet og dens fiskerimuligheder over længere tid.

Det er EU-landenes pligt at give en årlig melding om denne ligevægt ved at anvende nogle retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Hvad angår fartøjskategorier med overkapacitet, skal medlemslandet træffe foranstaltninger med udgangspunkt i en handlingsplan for at opnå ligevægten. Dette kan for eksempel gøres gennem offentligt finansieret oplægning af fartøjer. Hvis et medlemsland undlader at rapportere eller ikke gennemfører handlingsplanen, kan det føre til proportionel suspension eller afbrydelse af den relevante EU-finansiering.

For hvert EU-land er der blevet etableret et fiskerflådekapacitetsloft, der angives i kW og bruttotonnage (GT). Nye fiskerfartøjer må kun tilgå flåden, efter dens tilsvarende flådekapacitet (i kW og GT) er fjernet fra flåden. Med et sådant tilgangs/afgangs-system kan Europas flåde ikke længere vokse sig større.

Kommissionen forvalter EU's fiskerflåderegister med nødvendige fartøjsoplysninger, som den modtager periodisk fra medlemslandene.

More information

STECF website