Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Forvaltning af fiskebestande
The EU has a great number of fishing vessels of all sizes. These are located in Ireland. © Lionel Flageul

Formålet med forvaltning af fiskerikapacitet er at skabe stabil og varig ligevægt mellem fiskerflådens kapacitet og dens fiskerimuligheder over længere tid.

Det er EU-landenes pligt at give en årlig melding om denne ligevægt ved at anvende nogle retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Hvad angår fartøjskategorier med overkapacitet, skal medlemslandet træffe foranstaltninger med udgangspunkt i en handlingsplan for at opnå ligevægten. Dette kan for eksempel gøres gennem offentligt finansieret oplægning af fartøjer. Hvis et medlemsland undlader at rapportere eller ikke gennemfører handlingsplanen, kan det føre til proportionel suspension eller afbrydelse af den relevante EU-finansiering.

For hvert EU-land er der blevet etableret et fiskerflådekapacitetsloft, der angives i kW og bruttotonnage (GT). Nye fiskerfartøjer må kun tilgå flåden, efter dens tilsvarende flådekapacitet (i kW og GT) er fjernet fra flåden. Med et sådant tilgangs/afgangs-system kan Europas flåde ikke længere vokse sig større.

Kommissionen forvalter EU's fiskerflåderegister med nødvendige fartøjsoplysninger, som den modtager periodisk fra medlemslandene.