Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
A public seminar on the state of fish stocks and the economic performance of fishing fleets will take place in Brussels on 14 July 2015. The seminar will review the latest information on the state of fish stocks and of the economic developments of the fleets in the North east Atlantic, the North Sea, the Baltic Sea, and in the Mediterranean.
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Forvaltning af fiskebestande
The EU has a great number of fishing vessels of all sizes. These are located in Ireland. © Lionel Flageul

Formålet med forvaltning af fiskerikapacitet er at skabe stabil og varig ligevægt mellem fiskerflådens kapacitet og dens fiskerimuligheder over længere tid.

Det er EU-landenes pligt at give en årlig melding om denne ligevægt ved at anvende nogle retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Hvad angår fartøjskategorier med overkapacitet, skal medlemslandet træffe foranstaltninger med udgangspunkt i en handlingsplan for at opnå ligevægten. Dette kan for eksempel gøres gennem offentligt finansieret oplægning af fartøjer. Hvis et medlemsland undlader at rapportere eller ikke gennemfører handlingsplanen, kan det føre til proportionel suspension eller afbrydelse af den relevante EU-finansiering.

For hvert EU-land er der blevet etableret et fiskerflådekapacitetsloft, der angives i kW og bruttotonnage (GT). Nye fiskerfartøjer må kun tilgå flåden, efter dens tilsvarende flådekapacitet (i kW og GT) er fjernet fra flåden. Med et sådant tilgangs/afgangs-system kan Europas flåde ikke længere vokse sig større.

Kommissionen forvalter EU's fiskerflåderegister med nødvendige fartøjsoplysninger, som den modtager periodisk fra medlemslandene.