Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.

Forvaltning af fiskerikapacitet - fiskerflåde

Fiskeriforvaltning

Formålet med forvaltning af fiskerikapacitet er at skabe stabil og varig ligevægt mellem fiskerflådens kapacitet og dens fiskerimuligheder over længere tid.

Det er EU-landenes pligt at give en årlig melding om denne ligevægt ved at anvende nogle retningslinjer, som Kommissionen har udarbejdet. Hvad angår fartøjskategorier med overkapacitet, skal medlemslandet træffe foranstaltninger med udgangspunkt i en handlingsplan for at opnå ligevægten. Dette kan for eksempel gøres gennem offentligt finansieret oplægning af fartøjer. Hvis et medlemsland undlader at rapportere eller ikke gennemfører handlingsplanen, kan det føre til proportionel suspension eller afbrydelse af den relevante EU-finansiering.

For hvert EU-land er der blevet etableret et fiskerflådekapacitetsloft, der angives i kW og bruttotonnage (GT). Nye fiskerfartøjer må kun tilgå flåden, efter dens tilsvarende flådekapacitet (i kW og GT) er fjernet fra flåden. Med et sådant tilgangs/afgangs-system kan Europas flåde ikke længere vokse sig større.

Kommissionen forvalter EU's fiskerflåderegister med nødvendige fartøjsoplysninger, som den modtager periodisk fra medlemslandene.

More information

STECF website