Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Nyheter
EU Ministers have reached agreement on fishing opportunities for 2015 in the Atlantic, North Sea and Black Sea following lengthy discussion at the Agriculture and Fisheries Council on the 15th and 16th December. Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, presented the Commission's proposals based for the first time on the new Common Fisheries Policy (CFP) which aims to have all stocks fished at sustainable levels.
Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2015 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on the 15th and 16th December.

Fångst som kastas överbord och landningsskyldigheten

Förvaltning av fiskbestånd
Fisk slängs överbord för att kvoten redan är uppfylld eller för att fisken är för liten men också av kommersiella skäl © Lionel Flageul 

Fiskare slänger oönskade levande eller döda fångster överbord för att göra sig av med fiskarter de inte vill ha eller för att fiskarna är för små. Ett annat skäl är att man inte har någon kvot eller att det finns regler för fångsternas sammansättning. Enligt EU:s nya fiskeripolitik ska skyldigheten att ta i land all fisk man tar upp sätta stopp för det här.  Denna förändring ska driva på utvecklingen mot ett mer selektivt fiske och ge pålitligare fångstuppgifter. Fiskarna får tid på sig att anpassa sig och landningsskyldigheten införs stegvis mellan 2015 och 2019 för allt kommersiellt fiske i EU:s vatten (dvs. arter som omfattas av kvoter eller fiskar som är för små).

Landningsskyldigheten innebär att alla fångster ska tas i land och räknas av från kvoterna. Fiskar som är för små får inte säljas som livsmedel.

Landningsskyldigheten kommer att införas fiske för fiske. Hur det ska gå till framgår av fleråriga planer eller, om det inte finns en sådan plan, av s.k. utkastplaner för fångst som kastas överbord. Man anger vilka arter som omfattas, vilken fångstdokumentation som ska föras, minimireferensstorlekar för bevarande samt undantag (för arter som kan överleva om de kastas tillbaka i havet, och en specifik minsta tillåtna utkastmängd på vissa villkor). Förvaltningen av kvoter kommer att bli flexiblare för att underlätta landningsskyldigheten.

I oktober 2014 godkände EU-kommissionen fem utkastplaner, eftersom den nya landningsskyldigheten ska börja tillämpas 2015 på fiske av arter som lever i öppet hav (dvs. pelagiska arter) och på industriellt fiske i EU:s samtliga vatten. Landningsskyldigheten gäller också torskfiske i Östersjön.

Rättsakterna kan träda i kraft endast om  Europaparlamentet och rådet inte gör några invändningar mot dem, vilket de har rätt till enligt artikel 290.2 i EUF-fördraget.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de nordvästliga vattnen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet 

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/…om upprättande av en utkastplan i Östersjön

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön.