Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Nyheter
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.

Fångst som kastas överbord och landningsskyldigheten

Förvaltning av fisket

Fiskare slänger oönskade levande eller döda fångster överbord för att göra sig av med fiskarter de inte vill ha eller för att fiskarna är för små. Ett annat skäl är att man inte har någon kvot eller att det finns regler för fångsternas sammansättning. Enligt EU:s nya fiskeripolitik ska skyldigheten att ta i land all fisk man tar upp sätta stopp för det här.  Denna förändring ska driva på utvecklingen mot ett mer selektivt fiske och ge pålitligare fångstuppgifter. Fiskarna får tid på sig att anpassa sig och landningsskyldigheten införs stegvis mellan 2015 och 2019 för allt kommersiellt fiske i EU:s vatten (dvs. arter som omfattas av kvoter eller fiskar som är för små).

Landningsskyldigheten innebär att alla fångster ska tas i land och räknas av från kvoterna. Fiskar som är för små får inte säljas som livsmedel.

Landningsskyldigheten kommer att införas fiske för fiske. Hur det ska gå till framgår av fleråriga planer eller, om det inte finns en sådan plan, av s.k. utkastplaner för fångst som kastas överbord. Man anger vilka arter som omfattas, vilken fångstdokumentation som ska föras, minimireferensstorlekar för bevarande samt undantag (för arter som kan överleva om de kastas tillbaka i havet, och en specifik minsta tillåtna utkastmängd på vissa villkor). Förvaltningen av kvoter kommer att bli flexiblare för att underlätta landningsskyldigheten.

I oktober 2014 godkände EU-kommissionen fem utkastplaner, eftersom den nya landningsskyldigheten ska börja tillämpas 2015 på fiske av arter som lever i öppet hav (dvs. pelagiska arter) och på industriellt fiske i EU:s samtliga vatten. Landningsskyldigheten gäller också torskfiske i Östersjön.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1392/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1393/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de nordvästliga vattnen
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1394/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1396/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2438 av den 12 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten  

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2439 av den 12 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten  

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2440 av den 22 oktober 2015 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa