Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Nyheter
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
The European Commission has announced a package of measures aimed at averting the collapse of the declining sea bass stock. In the first instance emergency measures will be implemented to ban pelagic trawling of sea bass during spawning season which runs until the end of April.

Fångst som kastas överbord och landningsskyldigheten

Förvaltning av fiskbestånd
Fisk slängs överbord för att kvoten redan är uppfylld eller för att fisken är för liten men också av kommersiella skäl © Lionel Flageul 

Fiskare slänger oönskade levande eller döda fångster överbord för att göra sig av med fiskarter de inte vill ha eller för att fiskarna är för små. Ett annat skäl är att man inte har någon kvot eller att det finns regler för fångsternas sammansättning. Enligt EU:s nya fiskeripolitik ska skyldigheten att ta i land all fisk man tar upp sätta stopp för det här.  Denna förändring ska driva på utvecklingen mot ett mer selektivt fiske och ge pålitligare fångstuppgifter. Fiskarna får tid på sig att anpassa sig och landningsskyldigheten införs stegvis mellan 2015 och 2019 för allt kommersiellt fiske i EU:s vatten (dvs. arter som omfattas av kvoter eller fiskar som är för små).

Landningsskyldigheten innebär att alla fångster ska tas i land och räknas av från kvoterna. Fiskar som är för små får inte säljas som livsmedel.

Landningsskyldigheten kommer att införas fiske för fiske. Hur det ska gå till framgår av fleråriga planer eller, om det inte finns en sådan plan, av s.k. utkastplaner för fångst som kastas överbord. Man anger vilka arter som omfattas, vilken fångstdokumentation som ska föras, minimireferensstorlekar för bevarande samt undantag (för arter som kan överleva om de kastas tillbaka i havet, och en specifik minsta tillåtna utkastmängd på vissa villkor). Förvaltningen av kvoter kommer att bli flexiblare för att underlätta landningsskyldigheten.

I oktober 2014 godkände EU-kommissionen fem utkastplaner, eftersom den nya landningsskyldigheten ska börja tillämpas 2015 på fiske av arter som lever i öppet hav (dvs. pelagiska arter) och på industriellt fiske i EU:s samtliga vatten. Landningsskyldigheten gäller också torskfiske i Östersjön.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1392/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1393/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de nordvästliga vattnen
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1394/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön
 
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1396/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön