Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Novice
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.
Today the European Commission has proposed a multi-annual plan for demersal fish stocks in the North Sea. The proposal covers demersal fish stocks, i.e. fish that live and feed near the bottom of the sea, and aims to ensure that stocks are fished at sustainable levels. It will also bring decision-making closer to fishermen.

Zavržki in obveznost iztovarjanja

Upravljanje ribištva

Pri zavržkih gre za prakso, ko ribiči ulovljene ribe (žive ali mrtve) odvržejo nazaj v morje, ker so premajhne, ker ribiči nimajo kvote za ribolov teh rib ali pa zaradi pravil o sestavi ulova. Nova SKP odpravlja potratno prakso zavržkov in uvaja obveznost iztovarjanja.  Ta sprememba bo povečala selektivnost ribolova in zagotovila bolj zanesljive podatke o ulovu. Da bi se ribiči lahko prilagodili na to spremembo, bo obveznost iztovarjanja v evropskih vodah uvedena postopno med letoma 2015 in 2019 za ves gospodarski ribolov (staleže, za katere velja celotni dovoljeni ulov, in staleže, ki ne dosegajo najmanjše velikosti).

Obveznost iztovarjanja celotnega ulova pomeni, da je treba ves ulov obdržati na krovu, ga nato iztovoriti in všteti v kvoto. Ribe, ki ne dosegajo predpisane velikosti, se ne smejo tržiti za prehranske namene.

Obveznost iztovarjanja se bo uporabljala za posamezno ribištvo. Izvajanje te obveznosti bo podrobneje določeno z večletnimi načrti ali s posebnimi načrti o zavržkih, kadar večletni načrti ne bodo na voljo. Načrti bodo opredelili vrste rib, zahteve glede dokumentacije o ulovu, najmanjši referenčni obseg ohranjanja staležev in izjeme (ribe, ki lahko preživijo, če se vrnejo v morje, ter posebne de minimis zavržke, dovoljene pod nekaterimi pogoji). Za lažje izvajanje obveznosti iztovarjanja bo prožnejše tudi upravljanje kvot.

Oktobra 2014 je Komisija sprejela pet načrtov o zavržkih (z delegiranimi akti) kot pripravo za izvajanje obveznosti iztovarjanja, ki bo začela veljati leta 2015 (za ribolov pelagičnih vrst in gospodarski ribolov v vseh vodah Unije ter za ribolov trske v Baltskem morju).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1392/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst v Sredozemskem morju

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1393/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v severozahodnih vodah

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1394/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1395/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih malih pelagičnih vrst in ribolovu za industrijske namene v Severnem morju

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1396/2014 z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke za Baltsko morje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 z dne 12. oktobra 2015 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah  

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2439 z dne 12. oktobra 2015 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah  

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2440 z dne 22. oktobra 2015 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa