Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine

Videoposnetek: Evropsko ribištvo: Strategija za odpravo zavržkov English (en)

Novice
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Zavržki in obveznost iztovarjanja

Upravljanje staležev rib
Neželene ribe se zavržejo zaradi kvot, predpisane velikosti rib in komercialnih razlogov. © Lionel Flageul 

Pri zavržkih gre za prakso, ko se neželene ulovljene ribe (žive ali mrtve) odvržejo nazaj v morje, ker so premajhne, ker ribič nima kvote za ulov teh rib ali pa zaradi pravil o sestavi ulova. Nova SKP odpravlja potratno prakso zavržkov in uvaja obveznost iztovarjanja.  Ta sprememba bo vplivala na večjo selektivnost in zagotovila bolj zanesljive podatke o ulovu. Da bi se ribiči lahko prilagodili na to spremembo, bo obveznost iztovarjanja v evropskih vodah uvedena postopno med letoma 2015 in 2019 za ves gospodarski ribolov (staleže, za katere velja celotni dovoljeni ulov, in staleže, ki ne dosegajo najmanjše velikosti).

Obveznost iztovarjanja celotnega ulova pomeni, da je treba ves ulov obdržati na krovu, ga nato iztovoriti in všteti v kvoto. Rib, ki ne dosegajo predpisane velikosti, ne smejo tržiti za prehranske namene.

Obveznost iztovarjanja bo veljala za vsako posamezno ribištvo. Izvajanje te obveznosti bo podrobneje določeno v večletnih načrtih ali s posebnimi načrti o zavržkih, kadar večletni načrti ne bodo na voljo. Načrti bodo opredelili vrste rib, zahteve glede dokumentacije o ulovu, najmanjši referenčni obseg ohranjanja staležev in izjeme (ribe, ki lahko preživijo, ko jih vrnejo v morje, ter posebne de minimis zavržke, dovoljene pod nekaterimi pogoji). Za lažje izvajanje obveznosti iztovarjanja bo prožnejše tudi upravljanje kvot.