Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Actualitate
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.

Aruncarea înapoi în mare a capturilor nedorite și obligația de debarcare

Gestionarea pescuitului

Echipajele navelor aruncă înapoi în mare capturile nedorite, vii sau moarte, dacă peștii sunt prea mici, dacă operatorul nu mai dispune de cote sau dacă există anumite reguli privind compoziția capturii. Întrucât această practică risipește resurse, noua PCP o interzice prin introducerea obligației de debarcare.  Modificarea va stimula utilizarea de unelte de pescuit mai selective și va facilita colectarea unor date mai fiabile privind capturile. Pentru a le permite pescarilor să se adapteze la schimbare, obligația de debarcare va fi introdusă treptat, între 2015 și 2019, pentru toate activitățile de pescuit comercial (vizând specii supuse TAC-urilor sau pești sub dimensiunile minime) din apele europene.

Obligația de debarcare prevede că toate capturile trebuie păstrate la bord, debarcate și scăzute din cotele alocate. Peștele sub dimensiunile minime nu poate fi comercializat pentru consumul uman.

Obligația de debarcare va fi aplicată pentru fiecare activitate de pescuit în parte. Detaliile punerii în aplicare vor fi incluse în planurile multianuale sau în planurile specifice privind capturile aruncate înapoi în mare, în cazul în care nu există planuri multianuale în vigoare. Este vorba despre detalii precum speciile vizate, prevederile privind documentația referitoare la capturi, dimensiunile de referință minime pentru conservare și exceptările (în cazul peștilor care pot supraviețui odată ce au fost aruncați înapoi în apă sau plafoane specifice de minimis pentru aruncarea capturilor înapoi în apă, în anumite condiții). În același timp, gestionarea cotelor va deveni mai flexibilă, pentru a facilita conformarea la obligația de debarcare.

În octombrie 2014 Comisia a adoptat cinci planuri de aruncare a capturilor înapoi în apă (prin așa-numitele acte delegate), pentru a pregăti punerea în aplicare a obligației de debarcare începând din 2015 (pentru pescuitul de specii pelagice și pescuitul industrial în toate apele Uniunii și pentru pescuitul de cod în Marea Baltică).

Regulamentul delegat (UE) nr. 1392/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice mici în Marea Mediterană

Regulamentul delegat (UE) nr. 1393/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de nord-vest

Regulamentul delegat (UE) nr. 1394/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest

Regulamentul delegat (UE) nr. 1395/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activitățile de pescuit de anumite specii pelagice mici și activitățile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului

Regulamentul delegat (UE) nr. 1396/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică

Regulamentul delegat (UE) 2015/2438 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest  

Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest  

Regulamentul delegat (UE) 2015/2440 al Comisiei din 22 octombrie 2015 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa