Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Actualitate
EU Ministers have reached agreement on fishing opportunities for 2015 in the Atlantic, North Sea and Black Sea following lengthy discussion at the Agriculture and Fisheries Council on the 15th and 16th December. Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, presented the Commission's proposals based for the first time on the new Common Fisheries Policy (CFP) which aims to have all stocks fished at sustainable levels.
Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2015 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on the 15th and 16th December.

Aruncarea înapoi în mare a capturilor nedorite și obligația de debarcare

Gestionarea stocurilor de pește
Capturile nedorite sunt aruncate înapoi în apă atât pentru respectarea cotelor și a dimensiunilor minime, cât și din considerente comerciale. © Lionel Flageul 

Echipajele navelor aruncă înapoi în mare capturile nedorite, vii sau moarte, dacă peștii sunt prea mici, dacă operatorul nu mai dispune de cote sau dacă există anumite reguli privind compoziția capturii. Întrucât această practică risipește resurse, noua PCP o interzice prin introducerea obligației de debarcare.  Modificarea va stimula utilizarea de unelte de pescuit mai selective și va facilita colectarea unor date mai fiabile privind capturile. Pentru a le permite pescarilor să se adapteze la schimbare, obligația de debarcare va fi introdusă treptat, între 2015 și 2019, pentru toate activitățile de pescuit comercial (vizând specii supuse TAC-urilor sau pești sub dimensiunile minime) din apele europene.

Obligația de debarcare prevede că toate capturile trebuie păstrate la bord, debarcate și scăzute din cotele alocate. Peștele sub dimensiunile minime nu poate fi comercializat pentru consumul uman.

Obligația de debarcare va fi aplicată pentru fiecare activitate de pescuit în parte. Detaliile punerii în aplicare vor fi incluse în planurile multianuale sau în planurile specifice privind capturile aruncate înapoi în mare, în cazul în care nu există planuri multianuale în vigoare. Este vorba despre detalii precum speciile vizate, prevederile privind documentația referitoare la capturi, dimensiunile de referință minime pentru conservare și exceptările (în cazul peștilor care pot supraviețui odată ce au fost aruncați înapoi în apă sau plafoane specifice de minimis pentru aruncarea capturilor înapoi în apă, în anumite condiții). În același timp, gestionarea cotelor va deveni mai flexibilă, pentru a facilita conformarea la obligația de debarcare.

În octombrie 2014 Comisia a adoptat cinci planuri de aruncare a capturilor înapoi în apă (prin așa-numitele acte delegate), pentru a pregăti punerea în aplicare a obligației de debarcare începând din 2015 (pentru pescuitul de specii pelagice și pescuitul industrial în toate apele Uniunii și pentru pescuitul de cod în Marea Baltică).

Aceste acte delegate nu au intrat încă în vigoare. Parlamentul European și Consiliul își exercită dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la acestea, în conformitate cu articolul 290 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. .../.. AL COMISIEI de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. .../.. AL COMISIEI de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de nord-vest

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. .../.. AL COMISIEI de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice mici în Marea Mediterană 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. .../.. AL COMISIEI de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. .../.. AL COMISIEI de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activitățile de pescuit de anumite specii pelagice mici și activitățile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului