Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat

Filmat: "Is-sajd Ewropew: strateġija biex jiġi eliminat ir-rimi" English (en)

Aħbarijiet
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Ir-rimi u u l-obbligu ta' ħatt l-art

Il-gestjoni tal-istokkijiet tal-hut
Il-qabdiet mhux mixtieqa jintremew minħabba l-kwoti u d-daqsijiet minimi iżda wkoll għal raġunijiet kummerċjali. © Lionel Flageul 

Ir-rimi hu l-prattika li l-ħut mhux mixtieq jintrema fil-baħar, jew mejjet jew ħaj, jew minħabba li jkun żgħir ħafna, is-sajjieda ma jkollu ebda kwota, jew minħabba ċerti regoli ta' kompożizzjoni tal-qabda. Il-PKS il-ġdida taqta' din il-prattika ħalja ta' rimi permezz ta' obbligu ta' ħatt l-art.  Din il-bidla in sservi bħala spinta għal aktar għażla, u tipprovdi informazzjoni aktar affidabbli dwar il-qabdiet. Biex is-sajjieda jkunu jistgħu jadattaw għall-bidla, l-obbligu ta' ħatt l-art se jiddaħħal gradwalment, bejn l-2015 u l-2019 għas-sajd kummerċjali kollu (speċi fit-TACs, jew taħt id-daqsijiet minimi) fl-ilmijiet Ewropej.

Taħt obbligu ta' ħatt l-art il-qabdiet kollha għandu jinżamm abbord, jinħatt l-art u jingħadd skont il-kwoti. Ħut iżgħar milli suppost ma jistax jiġi kummerċjalizzat għal skopijiet ta’ konsum tal-bniedem.

L-obbligu ta' ħatt l-art se jiġi applikat għal kull sajda. Se jiġu inklużi d-dettalji tal-implimentazzjoni fil-pjanijiet multiannwali jew fipjanijiet speċifiċi tar-rimi meta ma ikun hemm pjan multiannwali. Dawn id-dettalji jinkludu l-ispeċijiet koperti, dispożizzjonijiet għad-dokumentazzjoni tal-qabda, qisien minimi ta' referenza għall-konservazzjoni, u eżenzjonijiet (għall-ħut li jista' jgħix wara li jintefa' lura fil-baħar u limitu permess ta' rimi de minimis speċifiku f'ċertu kondizzjonijiet). Il-ġestjoni tal-kwota se ssir ukoll aktar flessibbli fl-applikazzjoni tagħha biex tiffaċilita l-obbligu ta' ħatt l-art.