Mogħdija tan-navigazzjoni

Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Aħbarijiet
The European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities in the Baltic Sea for 2016.
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.

Ir-rimi u u l-obbligu ta' ħatt tal-art

L-immaniġġjar tal-istokkijiet tal-ħut
Il-qabdiet mhux mixtieqa jintremew minħabba l-kwoti u d-daqsijiet minimi iżda wkoll għal raġunijiet kummerċjali. © Lionel Flageul 

Ir-rimi hu l-prattika li l-ħut mhux mixtieq jintrema fil-baħar, jew mejjet jew ħaj, jew minħabba li jkun żgħir ħafna, is-sajjied ma jkollu ebda kwota, jew minħabba ċerti regoli ta' kompożizzjoni tal-qabda. Il-PKS il-ġdida taqta' din il-prattika ħalja ta' rimi permezz tal-introduzzjoni ta' obbligu ta' ħatt tal-art.  Din il-bidla se sservi bħala spinta għal aktar għażla, u tipprovdi informazzjoni aktar affidabbli dwar il-qabdiet. Biex is-sajjieda jkunu jistgħu jadattaw għall-bidla, l-obbligu ta' ħatt tal-art se jiddaħħal gradwalment, bejn l-2015 u l-2019 għas-sajd kummerċjali kollu (speċi fit-TACs, jew taħt id-daqsijiet minimi) fl-ilmijiet Ewropej.

Skont obbligu ta' ħatt tal-art il-qabdiet kollha għandhom jinżammu abbord, jinħattu l-art u jingħaddu skont il-kwoti. Ħut iżgħar milli suppost ma jistax jiġi kummerċjalizzat għal skopijiet ta’ konsum tal-bniedem.

L-obbligu ta' ħatt tal-art se jiġi applikat għal kull sajda. Se jiġu inklużi d-dettalji tal-implimentazzjoni fil-pjanijiet multiannwali jew fi pjanijiet speċifiċi tar-rimi meta ma jkunx hemm pjan multiannwali. Dawn id-dettalji jinkludu l-ispeċijiet koperti, dispożizzjonijiet għad-dokumentazzjoni tal-qabda, daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, u eżenzjonijiet (għall-ħut li jista' jgħix wara li jintefa' lura fil-baħar u limitu minimu permess ta' rimi taħt ċerti kundizzjonijiet). L-immaniġġjar tal-kwota se jsir ukoll aktar flessibbli fl-applikazzjoni tiegħu biex jiffaċilita l-obbligu ta' ħatt tal-art.

F’Ottubru 2014, il-Kummissjoni adottat ħames pjanijiet għar-rimi (permezz tal-hekk imsejħa atti delegati) bi tħejjija għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt tal-art li hu applikabbli mill-2015 ’il quddiem (sajd pelaġiku u industrijali fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni, u sajd għall-merluzz fil-Baltiku).

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1392/2014 tal-20 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi pjan ta' rimi għal ċertu sajd ta' ħut pelaġiku żgħir fil-Baħar Mediterran

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1393/2014 tal-20 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi pjan tar-rimi għal ċertu sajd għal ħut pelaġiku fl-ilmijiet tal-Majjistral

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1394/2014 tal-20 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi pjan tar-rimi għal ċertu sajd għal ħut pelaġiku fl-ilmijiet tal-Lbiċ

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1395/2014 tal-20 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar tal-ħut għal ċertu sajd ta' ħut pelaġiku żgħir u ċertu sajd għal skopijiet industrijali fil-Baħar tat-Tramuntana  

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1396/2014 tal-20 ta' Ottubru 2014 li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku