Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Jaunumi
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.
The Common Fisheries Policy obliges Member States to adjust their fleets' capacity to the fishing opportunities available to them. Member States continue to make progress to this aim, the Report shows.

Zivju izmešana un izkraušanas pienākums

Zvejniecības pārvaldība
Nevēlami lomi tiek izmesti ne tikai tādēļ, lai ievērotu kvotu un minimālos izmērus, bet arī komerciālu apsvērumu dēļ. © Lionel Flageul 

Zivju izmešana nozīmē tādu beigtu vai dzīvu zivju atlaišanu atpakaļ jūrā, kuras nav vēlamas vai nu tādēļ, ka tās ir pārāk mazas, vai arī tādēļ, ka zvejniekiem nav piešķirta kvota, vai arī atsevišķu nozvejas sastāva noteikumu dēļ. Saskaņā ar jauno KZP, kas paredz izkraušanas pienākumu, tiek pielikts punkts zivju izmešanas praksei.  Šis sistēmiskais jaunievedums kalpo par stimulu lielākai selektivitātei un nodrošina lielāku nozvejas datu ticamību. Lai zvejniekiem dotu laiku pielāgoties, izkraušanas pienākumu ieviesīs pakāpeniski no 2015. gada līdz 2019. gadam. Tas attieksies uz visiem rūpnieciskās zvejas uzņēmumiem (visām sugām, kam noteikta kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) vai minimālais izmērs) un būs spēkā Eiropas ūdeņos.

Saskaņā ar izkraušanas pienākumu visa nozveja ir paturama, izkraujama un atskaitāma no kvotas. Mazizmēra zivis nevar laist tirgū cilvēku patēriņa nolūkiem.

Izkraušanas pienākumu piemēros katrā zvejas uzņēmumā atsevišķi. Sīkāku informāciju par izpildi iekļaus daudzgadu plānos vai īpašos izmetumu plānos, ja daudzgadu plāns nav ieviests un netiek izmantots. Runa ir par tādiem datiem kā aptvertās sugas, nozvejas dokumentācijas noteikumi, minimālais saglabāšanas references izmērs, izņēmumi (attiecībā uz zivīm, kuras var izdzīvot pēc atlaišanas atpakaļ jūrā), kā arī īpaša de minimis noteiktos apstākļos izmesto zivju kvota. Kvotu pārvaldība kļūs arī elastīgāka, lai sekmētu izkraušanas pienākumu.

2014. gada oktobrī Komisija, pamatojoties uz tā sauktajiem deleģētajiem tiesību aktiem, pieņēma piecus plānus izmetumu jomā, lai sagatavotu izkraušanas pienākuma izpildi, kas piemērojams no 2015. gada (pelāģiskās un rūpnieciskās zvejas uzņēmumos visos ES ūdeņos un mencas zvejas uzņēmumos Baltijas jūrā).

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1392/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1393/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1395/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā  

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1396/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā