Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Jaunumi
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

Zivju izmešana un izkraušanas pienākums

Zivju krājumu pārvaldība
Nevēlami lomi tiek izmesti ne tikai tādēļ, lai ievērotu kvotu un minimālos izmērus, bet arī komerciālu apsvērumu dēļ. © Lionel Flageul 

Zivju izmešana nozīmē tādu beigtu vai dzīvu zivju atlaišanu atpakaļ jūrā, kuras nav vēlamas vai nu tādēļ, ka tās ir pārāk mazas, vai arī tādēļ, ka zvejniekiem nav piešķirta kvota, vai arī atsevišķu nozvejas sastāva noteikumu dēļ. Saskaņā ar jauno KZP, kas paredz izkraušanas pienākumu, tiek pielikts punkts zivju izmešanas praksei.  Šis sistēmiskais jaunievedums kalpo par stimulu lielākai selektivitātei un nodrošina lielāku nozvejas datu ticamību. Lai zvejniekiem dotu laiku pielāgoties, izkraušanas pienākumu ieviesīs pakāpeniski no 2015. gada līdz 2019. gadam. Tas attieksies uz visiem rūpnieciskās zvejas uzņēmumiem (visām sugām, kam noteikta kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) vai minimālais izmērs) un būs spēkā Eiropas ūdeņos.

Saskaņā ar izkraušanas pienākumu visa nozveja ir paturama, izkraujama un atskaitāma no kvotas. Mazizmēra zivis nevar laist tirgū cilvēku patēriņa nolūkiem.

Izkraušanas pienākumu piemēros katrā zvejas uzņēmumā atsevišķi. Sīkāku informāciju par izpildi iekļaus daudzgadu plānos vai īpašos izmetumu plānos, ja daudzgadu plāns nav ieviests un netiek izmantots. Runa ir par tādiem datiem kā aptvertās sugas, nozvejas dokumentācijas noteikumi, minimālais saglabāšanas references izmērs, izņēmumi (attiecībā uz zivīm, kuras var izdzīvot pēc atlaišanas atpakaļ jūrā), kā arī īpaša de minimis noteiktos apstākļos izmesto zivju kvota. Kvotu pārvaldība kļūs arī elastīgāka, lai sekmētu izkraušanas pienākumu.

2014. gada oktobrī Komisija, pamatojoties uz tā sauktajiem deleģētajiem tiesību aktiem, pieņēma piecus plānus izmetumu jomā, lai sagatavotu izkraušanas pienākuma izpildi, kas piemērojams no 2015. gada (pelāģiskās un rūpnieciskās zvejas uzņēmumos visos ES ūdeņos un mencas zvejas uzņēmumos Baltijas jūrā).

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1392/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1393/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1395/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā  

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1396/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā