Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Naujienos
The number of fisheries exploited by the European Union at maximum sustainable yield (MSY) levels is increasing in the East Atlantic, North Sea and Baltic Sea.
A new poster is on-line

Žuvų išmetimas į jūrą ir įpareigojimas į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis

Žuvų išteklių valdymas
Nepageidaujama priegauda išmetama į jūrą ne tik norint neviršyti kvotų ir sugavus mažesnių nei mažiausio leidžiamo iškrauti dydžio žuvų, bet ir komerciniais sumetimais. © Lionel Flageul 

Priegaudos išmetimas į jūrą – tai sužvejotų nepageidaujamų tiek negyvų, tiek gyvų žuvų išmetimas į jūrą, nes jos per mažos, žvejys neturi kvotos arba dėl tam tikrų laimikio sudėties taisyklių. Nauja bendra žuvininkystės politika švaistūniška žuvų išmetimo į jūrą praktika išgyvendinama nustatant įpareigojimą į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis.  Pakeista tvarka skatinama žvejoti selektyviau; dėl jos duomenys apie sužvejotą laimikį bus patikimesni. Kad žvejai galėtų prisitaikyti prie pokyčių, įpareigojimas į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis bus diegiamas laipsniškai 2015–2019 m., jis bus taikomas visai verslinei žvejybai (rūšims, kurioms taikomi BLSK arba mažiausio leidžiamo iškrauti dydžio reikalavimai) Europos vandenyse.

Laikantis įpareigojimo į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis visas laimikis turi būti laikomas laive, iškrautas ir suskaičiuotas atsižvelgiant į kvotas. Mažiausio dydžio reikalavimų neatitinkančių žuvų negalima parduoti žmonių mitybos tikslais.

Įpareigojimo į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis įgyvendinimo tvarka priklausys nuo žvejybos rūšies. Ši tvarka bus nustatyta daugiamečiuose planuose, o jei jų nėra – konkrečiuose žuvų išmetimo į jūrą planuose. Bus numatyta, be kita ko, kokioms rūšims ji taikoma, nuostatos dėl laimikio dokumentacijos, mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai ir išimtys (žuvys, kurios gali išgyventi jas paleidus į jūrą, ir tam tikromis sąlygomis de minimis leidimas). Be to, kad įpareigojimo į krantą iškrauti visas žuvis laikytis būtų paprasčiau, lankstesnis bus kvotų valdymas.

Rengdamasi įgyvendinti įpareigojimą į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis, 2014 m. spalio mėn. Komisija priėmė penkis išmetimo į jūrą planus (vadinamuosius deleguotuosius aktus). Įpareigojimas taikomas nuo 2015 m. pelaginių žuvų ir pramoninei žvejybai visuose ES vandenyse ir menkių žvejybai Baltijos jūroje.

2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1392/2014, kuriuo nustatomas tam tikros mažųjų pelaginių žuvų žvejybos Viduržemio jūroje žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1393/2014, kuriuo nustatomas tam tikros pelaginių žuvų žvejybos Šiaurės vakarų vandenyse žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1394/2014, kuriuo nustatomas tam tikros pelaginių žuvų žvejybos Pietvakarių vandenyse žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1395/2014, kuriuo nustatomas tam tikros mažųjų pelaginių žuvų žvejybos ir pramoninės žvejybos Šiaurės jūroje žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas  

2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1396/2014, kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas