Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst

Video: „Euroopa kalandus: strateegia tagasiheite vältimiseks” English (en)

Uudised
Deadline for submission of proposals: 15/01/2015 – 17h00 Brussels' Time
The European Commission has today proposed fishing opportunities for 2015 for the Atlantic and the North Sea.
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.

Tagasiheide ja lossimiskohustus

Kalavarude majandamine
Soovimatu saak heidetakse merre tagasi kvootide ja alammõõdu tõttu, kuid mõnikord ka ärilistel kaalutlustel. © Lionel Flageul 

Tagasiheite puhul lastakse soovimatu saak surnult või elusalt merre tagasi, sest see on kas mõõdult liiga väike, kaluril puudub vastav kvoot või on põhjuseks teatavad saagi koostise eeskirjad. Lossimiskohustuse abil kaotatakse uue ühise kalanduspoliitika raames raiskav tagasiheitmise tava.  Käesolev korra muutus soodustab suuremat selektiivsust ning võimaldab saada usaldusväärsemaid püügiandmeid. Selleks et kalurid saaksid muutustega kohaneda, kehtestatakse lossimiskohustus Euroopa vetes ajavahemikus 2015–2019 järk-järgult kogu tööndusliku kalapüügi (liigid, mis jäävad alla lubatud kogupüügi või alammõõdu) suhtes.

Vastavalt lossimiskohustusele tuleb kogu saak jätta laeva pardale, lossida ja kvootidest maha arvestada. Alamõõdulisi kalu inimtoiduks turustada ei tohi.

Lossimiskohustust kohaldatakse püügipiirkondade kaupa. Rakendamise üksikasjad lisatakse mitmeaastastesse kavadesse või nende puudumisel konkreetsetesse tagasiheidet käsitlevatesse kavadesse. Asjaomased üksikasjad on näiteks järgmised: hõlmatud liigid, püügidokumente käsitlevad sätted, referentsalammõõdud ning erandid (kalade puhul, mis võivad pärast merre tagasi heitmist ellu jääda ning teatavatel tingimustel lubatud eriline vähese tähtsusega tagasiheide). Lossimiskohustuse hõlbustamiseks muutub kvootide haldamine paindlikumaks.