Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Uudised
Today the European Commission has proposed a multi-annual plan for demersal fish stocks in the North Sea. The proposal covers demersal fish stocks, i.e. fish that live and feed near the bottom of the sea, and aims to ensure that stocks are fished at sustainable levels. It will also bring decision-making closer to fishermen.

Tagasiheide ja lossimiskohustus

Kalavarude majandamine

Tagasiheite puhul lastakse soovimatu saak surnult või elusalt merre tagasi, sest see on kas mõõdult liiga väike, kaluril puudub vastav kvoot või on põhjuseks teatavad saagi koostise eeskirjad. Lossimiskohustuse abil kaotatakse uue ühise kalanduspoliitika raames raiskav tagasiheitmise tava.  Käesolev korra muutus soodustab suuremat selektiivsust ning võimaldab saada usaldusväärsemaid püügiandmeid. Selleks et kalurid saaksid muutustega kohaneda, kehtestatakse lossimiskohustus Euroopa vetes ajavahemikus 2015–2019 järk-järgult kogu tööndusliku kalapüügi (liigid, mis jäävad alla lubatud kogupüügi või alammõõdu) suhtes.

Vastavalt lossimiskohustusele tuleb kogu saak jätta laeva pardale, lossida ja kvootidest maha arvestada. Alamõõdulisi kalu inimtoiduks turustada ei tohi.

Lossimiskohustust kohaldatakse püügipiirkondade kaupa. Rakendamise üksikasjad lisatakse mitmeaastastesse kavadesse või nende puudumisel konkreetsetesse tagasiheidet käsitlevatesse kavadesse. Asjaomased üksikasjad on näiteks järgmised: hõlmatud liigid, püügidokumente käsitlevad sätted, referentsalammõõdud ning erandid (kalade puhul, mis võivad pärast merre tagasi heitmist ellu jääda, ning teatavatel tingimustel lubatud eriline vähese tähtsusega tagasiheide). Lossimiskohustuse hõlbustamiseks muutub kvootide haldamine paindlikumaks.

Oktoobris 2014 võttis komisjon (nn delegeeritud õigusaktide kaudu) vastu viis tagasiheitekava, et valmistada ette lossimiskohustuse rakendamist, mida hakatakse kohaldama alates 2015. aastast (pelaagiline ja tööstuslik püük kõigis liidu vetes ning tursapüük Läänemerel).

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1392/2014, 20. oktoober 2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga Vahemeres

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1393/2014, 20. oktoober 2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga loodepiirkonna vetes  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1394/2014, 20. oktoober 2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1395/2014, 20. oktoober 2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga ja tööstusliku kalapüügiga Põhjameres

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1396/2014, 20. oktoober 2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2438, 12. oktoober 2015, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2439, 12. oktoober 2015, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2440, 22. oktoober 2015, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes