Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Videoklip: Europæisk fiskeri: en strategi for at afskaffe udsmid English (en)

Nyheder
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.
For the first time under the reformed Common Fisheries Policy, the European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities for the main commercial fish stocks in the Baltic Sea for 2015.

Udsmid og landingsforpligtelsen

Forvaltning af fiskebestande
Unwanted catches are discarded for reasons of quota and minimum sizes but also for commercial considerations. © Lionel Flageul 

Udsmid betyder, at man smider uønskede fangster tilbage i havet, hvad enten de er døde eller levende. Det kan skyldes særlige fangstsammensætningsregler, at fiskene er for små, eller at fiskerne ingen kvoter har. Den nye fælles fiskeripolitik afskaffer det ressourcespild, der er forbundet med udsmid, ved at introducere en såkaldt landingsforpligtelse.   Denne ændring af ordningen skal fungere som drivkraft til en øget selektivitet og give fangstdata, der er mere pålidelige. For at fiskerne kan tilpasse sig den nye ændring, vil landingsforpligtelsen blive introduceret gradvist. Dette sker mellem 2015 og 2019 for alt erhvervsfiskeri (TAC-arter eller under mindstemålet) i de europæiske farvande.

Ifølge landingsforpligtelsen skal alle fangster beholdes om bord, landes og modregnes i kvoten. Undermålsfisk må ikke markedsføres til konsum.

Landingsforpligtelsen vil blive indført for et fiskeri ad gangen. Oplysninger om gennemførelsen kan findes i flerårige planer, hvis disse er blevet fastsat. Ellers konsulteres planer for udsmid. Planerne oplyser bl.a. hvilke fiskearter, der er omfattet af ordningen, bestemmelser om fangstdokumentation, mindstereferencestørrelser med henblik på bevarelse, samt undtagelser (herunder hvilke fisk der kan overleve, efter de er blevet smidt tilbage i havet og en særlig de minimis-udsmidsstøtte under visse omstændigheder). Kvoteforvaltningen vil også blive mere fleksibel, i og med at landingsforpligtelsen gøres lettere.