Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Nyheder
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.

Udsmid og landingsforpligtelsen

Fiskeriforvaltning

Udsmid betyder, at man smider uønskede fangster tilbage i havet, hvad enten de er døde eller levende. Det kan skyldes særlige fangstsammensætningsregler, at fiskene er for små, eller at fiskerne ingen kvoter har. Den nye fælles fiskeripolitik afskaffer det ressourcespild, der er forbundet med udsmid, ved at introducere en såkaldt landingsforpligtelse.  Denne ændring af ordningen skal fungere som drivkraft til en øget selektivitet og give fangstdata, der er mere pålidelige. For at fiskerne kan tilpasse sig den nye ændring, vil landingsforpligtelsen blive introduceret gradvist. Dette sker mellem 2015 og 2019 for alt erhvervsfiskeri (TAC-arter eller under mindstemålet) i de europæiske farvande.

Ifølge landingsforpligtelsen skal alle fangster beholdes om bord, landes og modregnes i kvoten. Undermålsfisk må ikke markedsføres til konsum.

Landingsforpligtelsen vil blive indført for et fiskeri ad gangen. Oplysninger om gennemførelsen kan findes i flerårige planer, hvis disse er blevet fastsat. Ellers konsulteres planer for udsmid. Planerne oplyser bl.a. hvilke fiskearter, der er omfattet af ordningen, bestemmelser om fangstdokumentation, mindstereferencestørrelser med henblik på bevarelse, samt undtagelser (herunder hvilke fisk der kan overleve, efter de er blevet smidt tilbage i havet og en særlig de minimis-udsmidsstøtte under visse omstændigheder). Kvoteforvaltningen vil også blive mere fleksibel, i og med at landingsforpligtelsen gøres lettere.

I oktober 2014 vedtog Kommissionen fem planer for udsmid (gennem såkaldte delegerede retsakter) i afventning af indførelsen af landingsforpligtelsen, der gælder fra 2015 (pelagisk og industrielt fiskeri i alle EU-farvande og fiskeri efter torsk i Østersøen).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1392/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse små pelagiske arter i Middelhavet  

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1393/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter pelagiske arter i de nordvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1394/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1395/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1396/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2438 af 12. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de nordvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2439 af 12. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2440 af 22. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa