Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Nyheder
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.
Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella is at the Council of the European Union in Luxembourg today, presenting the Commission's proposed Regulation on technical measures to EU fisheries ministers. A proposed Regulation on data collection in the fisheries sector is also on the agenda.
The European Parliament and the Council reached an agreement on a multi-annual plan for cod, herring and sprat in the Baltic Sea at a trilogue meeting yesterday, following a European Commission proposal in 2014.

Udsmid og landingsforpligtelsen

Fiskeriforvaltning

Udsmid betyder, at man smider uønskede fangster tilbage i havet, hvad enten de er døde eller levende. Det kan skyldes særlige fangstsammensætningsregler, at fiskene er for små, eller at fiskerne ingen kvoter har. Den nye fælles fiskeripolitik afskaffer det ressourcespild, der er forbundet med udsmid, ved at introducere en såkaldt landingsforpligtelse.  Denne ændring af ordningen skal fungere som drivkraft til en øget selektivitet og give fangstdata, der er mere pålidelige. For at fiskerne kan tilpasse sig den nye ændring, vil landingsforpligtelsen blive introduceret gradvist. Dette sker mellem 2015 og 2019 for alt erhvervsfiskeri (TAC-arter eller under mindstemålet) i de europæiske farvande.

Ifølge landingsforpligtelsen skal alle fangster beholdes om bord, landes og modregnes i kvoten. Undermålsfisk må ikke markedsføres til konsum.

Landingsforpligtelsen vil blive indført for et fiskeri ad gangen. Oplysninger om gennemførelsen kan findes i flerårige planer, hvis disse er blevet fastsat. Ellers konsulteres planer for udsmid. Planerne oplyser bl.a. hvilke fiskearter, der er omfattet af ordningen, bestemmelser om fangstdokumentation, mindstereferencestørrelser med henblik på bevarelse, samt undtagelser (herunder hvilke fisk der kan overleve, efter de er blevet smidt tilbage i havet og en særlig de minimis-udsmidsstøtte under visse omstændigheder). Kvoteforvaltningen vil også blive mere fleksibel, i og med at landingsforpligtelsen gøres lettere.

I oktober 2014 vedtog Kommissionen fem planer for udsmid (gennem såkaldte delegerede retsakter) i afventning af indførelsen af landingsforpligtelsen, der gælder fra 2015 (pelagisk og industrielt fiskeri i alle EU-farvande og fiskeri efter torsk i Østersøen).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1392/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse små pelagiske arter i Middelhavet  

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1393/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter pelagiske arter i de nordvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1394/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1395/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1396/2014 af 20. oktober 2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2438 af 12. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de nordvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2439 af 12. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2440 af 22. oktober 2015 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa