Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Videoklip: Europæisk fiskeri: en strategi for at afskaffe udsmid English (en)

Nyheder
Fish stocks in the North and West of Europe are recovering, but there are still serious problems of overfishing in the Mediterranean Sea.
The European Commission has published its annual consultation paper on the state of fish stocks and the preparation for setting next years' fish quotas.

Udsmid og landingsforpligtelsen

Forvaltning af fiskebestande
Unwanted catches are discarded for reasons of quota and minimum sizes but also for commercial considerations. © Lionel Flageul 

Udsmid betyder, at man smider uønskede fangster tilbage i havet, hvad enten de er døde eller levende. Det kan skyldes særlige fangstsammensætningsregler, at fiskene er for små, eller at fiskerne ingen kvoter har. Den nye fælles fiskeripolitik afskaffer det ressourcespild, der er forbundet med udsmid, ved at introducere en såkaldt landingsforpligtelse.   Denne ændring af ordningen skal fungere som drivkraft til en øget selektivitet og give fangstdata, der er mere pålidelige. For at fiskerne kan tilpasse sig den nye ændring, vil landingsforpligtelsen blive introduceret gradvist. Dette sker mellem 2015 og 2019 for alt erhvervsfiskeri (TAC-arter eller under mindstemålet) i de europæiske farvande.

Ifølge landingsforpligtelsen skal alle fangster beholdes om bord, landes og modregnes i kvoten. Undermålsfisk må ikke markedsføres til konsum.

Landingsforpligtelsen vil blive indført for et fiskeri ad gangen. Oplysninger om gennemførelsen kan findes i flerårige planer, hvis disse er blevet fastsat. Ellers konsulteres planer for udsmid. Planerne oplyser bl.a. hvilke fiskearter, der er omfattet af ordningen, bestemmelser om fangstdokumentation, mindstereferencestørrelser med henblik på bevarelse, samt undtagelser (herunder hvilke fisk der kan overleve, efter de er blevet smidt tilbage i havet og en særlig de minimis-udsmidsstøtte under visse omstændigheder). Kvoteforvaltningen vil også blive mere fleksibel, i og med at landingsforpligtelsen gøres lettere.